«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Espoon Asunnot Oy : ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN KEMIALLISET WC -PALVELUT REMONTTIKOHTEISIIN

13.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016593
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 156-385473
Tarjoukset 20.09.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/espoonasunnot?id=245884&tpk=aca938e1-e778-4768-9cff-4c3ad01ac311

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Espoon Asunnot Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1565281-0
Postiosoite:Upseerinkatu 3 B
Postinumero:02600
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Veli Matti Räsänen
Puhelin:+358 505246928
Sähköpostiosoite:veli-matti.rasanen@espoonasunnot.fi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.espoonasunnot.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/espoonasunnot

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/espoonasunnot?id=245884&tpk=aca938e1-e778-4768-9cff-4c3ad01ac311
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kaupungin vuokrataloyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN KEMIALLISET WC -PALVELUT REMONTTIKOHTEISIIN
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Jätteiden poiskuljetus ja käsittely. (90510000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

HANKINNAN KUVAUS Espoon Asunnot Oy on Espoon kaupungin omistama kiinteistöyhtiö, jonka tarkoituksena on tuottaa asumispalveluja kuntalaisille. Tällä hetkellä omistuksessa on n. 300 kiinteistöä, joissa on yli 15 000 asuntoa. Tämän kilpailutuksen tavoitteena on saada sopimuskumppani hoitamaan Espoon Asunnot Oy:n kiinteistöjen remonttikohteiden kemiallisia wc -palveluita.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 170000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Espoo (K049)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Espoon Asunnot Oy:n kiinteistöissä remontoidaan vuodessa n. 300 – 400 kylpyhuonetta. Kylpyhuoneremontin ajaksi wc –istuin irrotetaan ja poistetaan kylpyhuoneesta, jolloin wc ei ole käytettävissä. Wc –palvelun sopimustoimittajaksi valittava urakoitsija toimittaa tilauksesta remontoitaviin asuntoihin kemialliset wc:t. Kemiallisen wc:n käyttötarve kussakin kylpyhuoneremontissa on yleensä 1 – 3 viikkoa. Kemiallisen wc:n vaihto tehdään kerran viikossa. Kun asunnossa on saatu käyttöön kylpyhuoneessa oleva oikea wc, hakee kemiallisten wc -palvelujen tuottaja kemialliset wc:t pois asunnoista ja huolehtii kemiallisen wc -jätteen jatkokäsittelystä oikealla tavalla.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hinta70
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu30
Hinta Hinta 70%, Laatu 30%
II.2.6) Arvioitu arvo
170000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:28.10.2019 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjouksen antajan ja käytettävien aliurakoitsijoiden on täytettävä kaikki tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset. Lisäksi pyydetään rikosrekisteriotteet niiltä yrityksiltä, joilla on tarjouskilpailun perusteella mahdollisuus saada kemiallisten wc -palvelujen sopimus tai päästä varasijalle. Rikosrekisteriotteet tarkistetaan hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäseniltä tai joilla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa. Varasijalle valitaan tässä kilpailutuksessa sijoille 2 ja 3 tulleet yritykset (riippuen saatujen ja hyväksyttyjen tarjousten määrästä) siltä varalta, että sopimuskumppaniksi valitun yrityksen sopimus jouduttaisiin päättämään kesken sopimuskauden. Mahdolliset poissulkemisperusteet Julkisista hankinnoista annetun lain 80 § sekä 81 § mukaisesti. Tarjouspyynnössä on mukana ESPD lomake, jonka tarjouksen antaja täyttää.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoavaan yritykseen kohdistuvia vaatimuksia: - Ratingluokituksen on Suomen Asiakastieto Oy:n luokituksessa oltava vähintään A. Mikäli tarjouksen antajan ratingluokitusta ei ole saatavilla, on Suomen Asiakastieto Oy:n riskiluokan oltava 1-3. Mikäli tarjouksen antajalla ei ole Suomen Asiakastieto Oy:n rating- tai riskiluokitusta, on tarjouksen antaja velvollinen toimittamaan muun luottoluokittajan vastaavan selvityksen. - Tarjousta antavan yrityksen liikevaihdon on oltava vähintään 100 000 €/vuosi viimeiseltä vuodelta, josta on tehty tilinpäätös.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

-Tarjoajan on esitettävä tarjouksessaan aikaisemmat referenssit vastaavanlaisista palveluista vuosilta 2017 ja 2018, jotka ovat sisältäneet kiinteistöjen kemiallisia wc palveluja. Referensseistä tulee ilmoittaa sopimuksen laajuus, toimituksen eurot/vuosi (sis.alv), toimituksen ajankohta, sekä referenssikohteen yhteyshenkilön yhteystiedot. Kummaltakin vuodelta vaaditaan referenssiksi vähintään 100 kpl kemiallisen wc:n toimitusta kohteisiin/vuosi. - Tarjouksen antajan on annettava selvitys kemiallisen käymäläjätteen toimituspaikasta ja jatkokäsittelystä. Kuinka hoidatte käymäläjätteen jatkokäsittelyn Suomen lainsäädännön vaatimalla tavalla? Tarjoukseenne on liitettävä jäteveden käsittelylaitoksen kanssa tekemänne sopimus jäteveden käsittelylaitokseen toimittamienne käymäläjätteiden käsittelystä.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Toimeksisaajalla on oltava työn suorittamista varten ammattitaitoinen työnjohto sekä ammattitaitoiset työntekijät. Toimeksisaajalla on oltava toimiva sähköposti- ja internet-järjestelmä. Toimeksisaajan on sitouduttava käyttämään Espoon Asuntojen käytössä olevaa toiminnanohjausjärjestelmää työtilausten käsittelyyn ja töiden dokumentointiin tilaajan haluamalla tavalla. Toimeksisaajan on huolehdittava ilman lisäveloitusoikeutta omien järjestelmiensä muuttamisesta vastaamaan toimeksiantajan käytäntöä tämän hyväksymällä tavalla. Toimeksisaajan on toimitettava laskut liitteineen sähköisessä muodossa Espoon Asunnot Oy:lle heti sopimuksen alusta lähtien. Toimeksisaajan on huolehdittava ilman lisäveloitusoikeutta omien laskutusjärjestelmiensä muuttamisesta vastaamaan toimeksiantajan käytäntöä tämän hyväksymällä tavalla.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
20.9.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:20.9.2019 12:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html
VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi:Espoon Asunnot Oy
Postiosoite:Upseerinnkatu 3 B
Postinumero:02600
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Puhelin:+358 505246928
Sähköpostiosoite:veli-matti.rasanen@espoonasunnot.fi
Internet-osoitehttp://www.espoonasunnot.fi/
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.8.2019
«« Takaisin