«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Muutosilmoitus (Erityisalat):
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä : Blominmäen jätevedenpuhdistamon projektinjohtourakka

13.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016587
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 156-384555

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2274241-9
Postiosoite:PL 300
Postinumero:00066
Postitoimipaikka:HSY
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Hannu Toivonen
Puhelin:+358 504372011
Sähköpostiosoite:hankinnat@hsy.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hsy.fi

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Blominmäen jätevedenpuhdistamon projektinjohtourakka
Viitenumero:
604/05.050.501.5012/2017
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Espoo (K049)
II.2.4) Hankinnan kuvaus sopimuksenteon ajankohtana:

Koko Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakennuskohteen projektinjohtourakan johtamistehtävät sekä kaikki sopimusasiakirjoissa projektinjohtourakoitsijalle määritellyt työt. Pääsuoritusvelvollisuuteen kuuluvat projektinjohtourakan johtamistehtävät ja YSE 1 §:n mukaisesti kaikki sopimusasiakirjoissa urakoitsijalle määritellyt työt saatettuna täysin valmiiksi. Sivusuoritusvelvoitteena urakkaan kuuluvat PJU:n oman suorituksen osalta kaikki valmiin työn edellyttämät YSE 2 §:n toimenpiteet ja velvollisuudet.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:20.3.2018 - 20.3.2022
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Tätä sopimusta koskeva ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 149-368231

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
775/05.050.502.5021/2017
Nimi:
Blominmäen jätevedenpuhdistamon projektinjohtourakka

V.2) Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

V.2.1) Sopimuksen / käyttöoikeussopimuksen tekemistä koskevan päätöksen päivämäärä:
20.3.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:YIT Suomi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1565583-5
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:207413000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.8.2019

VII kohta: Muutokset sopimukseen/käyttöoikeussopimukseen

VII.1) Hankinnan kuvaus muutosten jälkeen

VII.1.1) Pääasiallinen CPV-koodi
Rakennustyöt. (45000000-7)
VII.1.3) Suorituspaikka
Espoo (K049)
VII.1.4) Kuvaus hankinnasta

Koko Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakennuskohteen projektinjohtourakan johtamistehtävät sekä kaikki sopimusasiakirjoissa projektinjohtourakoitsijalle määritellyt työt. Pääsuoritusvelvollisuuteen kuuluvat projektinjohtourakan johtamistehtävät ja YSE 1 §:n mukaisesti kaikki sopimusasiakirjoissa urakoitsijalle määritellyt työt saatettuna täysin valmiiksi. Sivusuoritusvelvoitteena urakkaan kuuluvat PJU:n oman suorituksen osalta kaikki valmiin työn edellyttämät YSE 2 §:n toimenpiteet ja velvollisuudet.

VII.1.5) Sopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai käyttöoikeussopimuksen kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:20.3.2018 - 20.10.2022
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 226100000.00 EUR
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:YIT Suomi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1565583-5
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei

VII.2) Tietoa muutoksista

VII.2.1) Muutosten kuvaus:

HSY:n (tilaaja) ja YIT Suomi Oy (urakoitsija) välisen alkuperäisen urakkasopimuksen mukaan Blominmäen jätevedenpuhdistamon tavoitehinta on 186 500 000 euroa. Lisäksi urakoitsijan projektinjohtopalkkio on 19 413 000 euroa ja että urakoitsijalle voidaan tämän lisäksi maksaa avaintulosalueiden palkkioita enintään 1 500 000 euroa. Urakkasopimuksen mukaan urakan valmistumisajankohta on 20.3.2022. 12.4.2019 sopimusta muutettiin siten, että urakoitsijalle maksettavaa projektinjohtourakan tavoitehinta korotetiin 206 737 000 euroon ja urakoitsijalle maksettavaa projektinjohtopalkkiota pienennettiin 13 263 000 euroon. Lisäksi urakoitsijalle voidaan maksaa tämän lisäksi avaintulosalueiden palkkiota enintään 1 500 000 euroa ja aikataulu- ja kustannustavoitebonusta yhteensä enintään 4 600 000 euroa. Lisäksi aikataulubonukseen oikeuttava urakan valmistumisajankohtaa muutettiin siten, että se on 20.6.2022.

VII.2.2) Muutosten syyt
Sellaisista olosuhteista johtuva muutoksen tarve, joita huolellinen hankintaviranomainen/-yksikkö ei voinut ennakoida (direktiivin 2014/23/EU 43 artiklan 1 kohdan c alakohta, direktiivin 2014/24/EU 72 artiklan 1 kohdan c alakohta, direktiivin 2014/25/EU 89 artiklan 1 kohdan c alakohta)
Kuvaus olosuhteista, joiden takia muutos on välttämätön, sekä selitys näiden olosuhteiden ennalta arvaamattomasta luonteesta:

Sopimusmuutokseen tarve johtuu olosuhteista, joita hankintayksikkö (HSY) ei ole voinut ennakoida alkuperäisen hankintasopimuksen huolellisesta valmistelusta huolimatta. Projektijohdolliset haasteet sekä hankkeessa vaadittavaa erityisasiantuntemusta omaavien suunnittelutoimistojen resurssien riittämättömyys ovat olleet HSY:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, eikä myöskään urakoitsija ole projektinjohdollisin keinoin kyennyt sopeuttamaan toimintaansa siten, että alkuperäisessä aika- ja kustannustavoitteissa olisi voitu pysyä. Sopimuksen purkamisesta aiheutuva hankkeen merkittävä viivästys olisi puolestaan vaarantanut pääkaupunkiseudun jätevesihuollon asianmukaisen toteuttamisen, eikä sopimuksen purkamisella olisi kuitenkaan kyetty ratkaisemaan edellä kuvattuja sopimusmuutostarpeen taustalla olevia olosuhteita. Rakennusurakan kokoluokka ja olosuhteet huomioiden sopimusmuutos on ollut vähäinen, eikä muutos myöskään vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen.

VII.2.3) Hinnankorotus
Sopimuksen tarkistettu kokonaishinta ennen muutoksia 207413000.00 EUR
Sopimuksen kokonaisarvo muutosten jälkeen 226100000.00 EUR
«« Takaisin