«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Valtion koulukodit : Pikatestit huume- ja lääkeaineiden osoittamiseen virtsanäytteestä

13.08.2019 08:57
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016576
Tarjoukset 13.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Valtion koulukodit
Y-tunnus 0186550-8
Yhteyshenkilö Eero Hujanen
Postiosoite Sairilantie 31
Postinumero 50180
Postitoimipaikka Mikkeli
Maa Suomi
Sähköpostiosoite eero.hujanen@thl.fi
Internet-osoite (URL) http://www.valtionkoulukodit.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=242114&tpk=3bd80140-f2c8-4c58-8525-9e1e42dc9a1c
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Pikatestit huume- ja lääkeaineiden osoittamiseen virtsanäytteestä
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
8/2019
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena ovat pikatestit huume- ja lääkeaineiden osoittamiseen virtsanäytteestä. Testattavat parametrit on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Hankintaan kuuluvat myös manipulaatiotestit. Tarjoajaa pyydetään ilmoittamaan hinta myös kannellisille näyteastioille ja kertakäyttöhanskoille, jos ne kuuluvat tarjoajan valikoimaan. Sopimuskausi on vuoden mittainen ja se alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta. Sopimusta on mahdollista jatkaa kolmella yksittäisellä optiovuodella. Koko sopimuskausi optiot mukaan luettuina on neljä vuotta (1+1+1+1). Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä: Liite 1 Hintaliite Liite 2 Sopimusluonnos Linkki Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 Tavarat

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Lääketieteelliset kertakäyttötarvikkeet. (33140000-3)
Päänimikkeistö
Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet. (33000000-0)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.10.2019 - 30.9.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnasta tehdään avoin kilpailutus olettaen että, hankinnan kokonaisarvo voi saattaa ylittää kansallisen kynnysarvon. Hankinnan arvo voi myös jäädä alle kansallisen kynnysarvon. Jos hankinta tulee ylittämään kansallisen kynnysarvon hankintaan sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016, jäljempänä hankintalaki). Kyseessä on hankintalain 25 §:n tarkoittama kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta, jonka ennakoitu arvo ei ylitä hankintalain 26 §:ssä säädettyä EU-kynnysarvoa. Hankintamenettelyn keskeisimmät vaiheet ovat: 1. Tarjouspyynnön ja hankintailmoituksen julkaiseminen 2. Tarjousten vastaanotto 3. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti 4. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 5. Tarjousten vertailu tarjouspyynnössä esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti 6. Hankintapäätöksen tekeminen ja päätöksestä ilmoittaminen 7. Hankintasopimuksen tekeminen tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa. Hankintaa koskeva sopimus (hankintasopimus) syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintasopimus tehdään aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen valitusosoituksineen ja oikaisuohjeineen tiedoksi. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn, jos saadut tarjoukset eivät vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankinnan myös jos olosuhteet tarjouskilpailun kuluessa muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia tai jos hankinnan keskeyttämiselle on olemassa muu perusteltu syy. Hankintayksikkö voi hankintalain mukaisesti sulkea tarjouskilpailusta pois tarjoajan, joka ei täytä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia tai joka on antanut puutteellisia tai vääriä tietoja tarjoajan valintaan sekä tarjouksen valintaan liittyen. Hankintayksikkö voi hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tai puutteelliset tarjoukset. Mahdolliset täydennykset tarjouksiin hankintayksikkö pyytää kirjallisesti erikseen. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
13.9.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin