«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Kemijärven kaupunki : Kemijärven kaupungin sosiaalitoimen kuljetusten, palveluliikenteen ja koulutaksiliikenteen hankinta

13.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016568
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 156-385801

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kemijärven kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0191717-9
Postiosoite:Hallituskatu 4
Postinumero:98100
Postitoimipaikka:Kemijärvi
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Ilkka Iso-Heiko
Puhelin:+358 403557381
Sähköpostiosoite:ilkka.iso-heiko@kemijarvi.fi
Faksi:+358 16815589
NUTS-koodi:Kemijärvi (K320)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.kemijarvi.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)https://www.kemijarvi.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kemijärven kaupungin sosiaalitoimen kuljetusten, palveluliikenteen ja koulutaksiliikenteen hankinta
Viitenumero:
TED76/2019-007761
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tarjouspyyntö koskee Kemijärven kaupungin koululaisten-, palveluliikenteen- ja hyvinvointipalvelujen kuljetusten hoitamista joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla 1.8.2019 – 31.7.2021 välisen ajan ja optiota ajalle 1.8.2021 – 31.7.2022 ja 1.8.2022 – 31.7.2023. Palvelukuvauksessa esitetään kuljetustilanne vuodelta 2018. Kuljetettavat matkat ja reitit ovat sopimusaikana pääosin samoja, mutta kuljetettavien henkilöiden määrät ja kuljetusten tarkat ajankohdat vaihtelevat jonkin verran. Tarjousasiakirjat ovat osa tulevaa sopimusta. Tarjoajan tulee tutustua liitteisiin; 1. Palvelukuvaus 2. Tarjouslomake 3. Hinnoittelulomake 4. Ostosopimusluonnos Sekä sitoutua täyttämään tarjouskilpailun sekä siihen liittyvien asiakirjojen ehdot. Osatarjouksia ei hyväksytä

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2000000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Kemijärvi (K320)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kemijärven kaupunki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kemijärven kunta kilpailuttaa keväällä 2019 palvelu-, sosiaalitoimen- ja koulaisliikenteen taksikuljetukset. Sopimusaika on 1.8.2019 - 31.7.2021 + 2 vuoden optio, jonka käyttämisestä Kemijärven kaupunki erikseen päättää.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Halvin hinta10
Hinta Halvin hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Lisätilauksia koulukuljetuksissa ja sosiaalitoimen kuljetuksissa uusien asiakkaiden oaslta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 094-227501

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Kemijärven kaupungin sosiaalitoimen kuljetusten, palveluliikenteen ja koulutaksiliikenteen hankinta

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
12.7.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:1
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:1
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kemijärven Taksikeskus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0191624-8
Postiosoite:Annaliisankatu 9
Postinumero:98100
Postitoimipaikka:Kemijärvi
Maa:Suomi
Puhelin:+358 0504647678
Sähköpostiosoite:taksikemijarvi@pp.inet.fi
NUTS-koodi:Kemijärvi (K320)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:2200000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:2000000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisuvaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi:Kemijärven kaupunki
Postiosoite:Hallituskatu 4
Postinumero:98100
Postitoimipaikka:Kemijärvi
Maa:Suomi
Puhelin:+358 20690810
Sähköpostiosoite:kirjaamo@kemijarvi.fi
Internet-osoitehttps://www.kemijarvi.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.8.2019
«« Takaisin