«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Henkilöstön koulutuspalvelut

13.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016557
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 156-385828

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kaisa Lindholm
Sähköpostiosoite:kaisa.lindholm@hus.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sairaanhoitopiiri
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Henkilöstön koulutuspalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Valmennuspalvelut. (79998000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) etsii yhteistyökumppaneita toteuttamaan henkilöstön koulutus- ja asiantuntijapalveluita. HUS haluaa kouluttaa henkilöstöään ja ylläpitää henkilöstön asiantuntijuutta ajantasaisin tiedoin ja välinein. Tarkempi palvelunkuvaus löytyy liitteestä 1. Jokaisen osion sisältökuvaukset löytyvät kohdasta 3. Kumppaneilla on oltava kyky toteuttaa koulutuksia kertaluontoisesti tai pidemmällä aikavälillä fyysisesti ja digitaalisesti. Myös itsenäinen opiskelu oman aikataulun mukaan tulee mahdollistaa. Tarjous on jaettu osiin ja tarjouksen voi jättää yhteen tai useampaan osioihin (1-8). Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, jossa sovelletaan ostojärjestystä ja johon voi sisältyä minikilpailua. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) tuottaa erikoissairaanhoidon palveluita. HUS alueen väestömäärä on n. 1,5 milj. Kuntayhtymän palveluksessa työskentelee n. 24 000 työntekijää vuosibudjetin ollessa noin 1,7 miljardia euroa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 320000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
OSIO 1: Asiakkuudet, asiakaspalvelu ja sen kehittäminen
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Valmennuspalvelut. (79998000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Palvelu tulee tarjota HUS-alueella. Lähiopetus toimittajan tiloissa pääkaupunkiseudulla.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Koulutuksien/koulutuspakettien tulee sisältää ainakin seuraavat käsiteltävät asiat: -Asiakaspalvelun toiminta, uudet työtavat, digitalisaation hyödyntäminen, toimintamallien muokkaus ja automatisointi -Monikanavainen asiakaspalvelu ja sen vaatimukset asiakaspalvelussa työskenteleville -Asiakaspalveludatan analysointi ja raportointi/käsittely -Asiakkaan kohtaaminen -Automatisointi/robotiikan hyödyntäminen palveluissa Otsikkotasot saavat vaihdella. Tarpeelliset lisäykset ovat sallittuja. Liitteessä 2. on tarkemmat kuvaukset koulutusten esimerkkisisällöistä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatupisteet60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

mahdollinen optio 2 vuotta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
OSIO 2: Palvelumuotoilu
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Valmennuspalvelut. (79998000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Palvelu tulee tarjota HUS-alueella. Lähiopetus toimittajan tiloissa pääkaupunkiseudulla.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Koulutuksien/koulutuspakettien tulee sisältää ainakin seuraavat käsiteltävät asiat: -Palvelumuotoilun perusteet, mistä kyse ja miten eroaa organisaatiolähtöisestä tavasta kehittää -Palvelumuotoiluprosessin eri vaiheet Palvelumuotoilun työkalut/menetelmät ja käytännön case-työskentely -Käyttäjälähtöisyys ja käytettävyys palveluissa -Palvelumuotoilun hyödyntäminen omassa työssä Otsikkotasot saavat vaihdella. Tarpeelliset lisäykset ovat sallittuja. Liitteessä 2. on tarkemmat kuvaukset koulutusten esimerkkisisällöistä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): laatupisteet60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

mahdollinen optio 2 vuotta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
OSIO 3: Projektijohtaminen ja -osaaminen
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Valmennuspalvelut. (79998000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Palvelu tulee tarjota HUS-alueella. Lähiopetus toimittajan tiloissa pääkaupunkiseudulla.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Koulutuksien/koulutuspakettien tulee sisältää ainakin seuraavat käsiteltävät asiat: -Projektisuunnittelun perusteet ja työkalut -Projektien hallinta -Projektiviestintä ja tulosten käytäntöön vienti -Osallistavat työtavat kehittämisprojektissa -Projektien seuranta ja vaikuttavuus Paketissa tulee huomioida HUS:n käytännöt/dokumentit. HUS toimittaa tarvittavat tiedot näistä. Otsikkotasot saavat vaihdella. Tarpeelliset lisäykset ovat sallittuja. Liitteessä 2 on tarkemmat kuvaukset koulutusten esimerkkisisällöistä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): laatupisteet60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

mahdollinen optio 2 vuotta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
OSIO 4: Muutosjohtaminen ja muutosprojektien läpivienti
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Valmennuspalvelut. (79998000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Palvelu tulee tarjota HUS-alueella. Lähiopetus toimittajan tiloissa pääkaupunkiseudulla.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Koulutuksien/koulutuspakettien tulee sisältää ainakin seuraavat käsiteltävät asiat: -Muuttuvassa toimintaympäristössä työskentely *muutosten vaiheet ja dynamiikka *muutos ja itsensä johtaminen -Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä -Muutosprojektien johtaminen, työkaluja muutosten läpivientiin, muutosprosessi ja siihen vaikuttavat elementit, motivaatio ja sitoutuminen, roolit, muuttuneiden tapojen juurruttaminen/ylläpito -Muutokset ja työhyvinvointi Otsikkotasot saavat vaihdella. Tarpeelliset lisäykset ovat sallittuja. Liitteessä 2 on tarkemmat kuvaukset koulutusten esimerkkisisällöistä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): laatupisteet60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

mahdollinen optio 2 vuotta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
OSIO 5: Valmentava johtaminen
Osa nro:
5
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Valmennuspalvelut. (79998000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Palvelu tulee tarjota HUS-alueella. Lähiopetus toimittajan tiloissa pääkaupunkiseudulla.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Koulutuksien/koulutuspakettien tulee sisältää ainakin seuraavat käsiteltävät asiat: - Valmentavan johtamisen perusteet, mitä on valmentava johtaminen - Esimiehen rooli ja työkalut valmentavassa johtamisessa - Itseohjautuvan työyhteisön johtaminen - Palautteen antaminen ja saaminen - Työyhteisön työkuormitukseen vaikuttaminen, psykososiaalinen ja kognitiivinen kuormitus työssä Otsikkotasot saavat vaihdella. Tarpeelliset lisäykset ovat sallittuja. Liitteessä 2 on tarkemmat esimerkkisisällöt koulutuksista.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): laatupisteet60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

mahdollinen optio 2 vuotta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
OSIO 6: Työyhteisötaidot
Osa nro:
6
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Valmennuspalvelut. (79998000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Palvelu tulee tarjota HUS-alueella. Lähiopetus toimittajan tiloissa pääkaupunkiseudulla.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Koulutuksien/koulutuspakettien tulee sisältää ainakin seuraavat käsiteltävät asiat: -Työyhteisössä toimiminen, yhteistyö- ja neuvottelutaidot - Ratkaisukeskeisyys, ristiriitojen ja konfliktien käsittely työyhteisössä - Haastavat tilanteet esimiestyössä (sis. caseharj. ja puuttuminen/puheeksiottamisharjoitteet - Kokouskäytännöt - Ajanhallinta - Itsensä johtaminen - Etätyö ja sen johtaminen Otsikkotasot saavat vaihdella. Tarpeelliset lisäykset ovat sallittuja. Tarkemmat esimerkkisisällöt liitteessä 2.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): laatupisteet60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

mahdollinen optio 2 vuotta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
OSIO 7: Viestintä-, vuorovaikutus- ja esiintymistaidot
Osa nro:
7
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Valmennuspalvelut. (79998000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Palvelu tulee tarjota HUS-alueella. Lähiopetus toimittajan tiloissa pääkaupunkiseudulla.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Koulutuksien/koulutuspakettien tulee sisältää ainakin seuraavat käsiteltävät asiat: - Onnistuneen viestinnän tavoitteet ja mittaaminen - Esiintymistaidot ml.vaikuttava suullinen viestintä ja koulutustaidot - Kirjallinen viestintä ml.esitysmateriaalien rakentaminen, sähköposti vaikuttamisen työkaluna ja verkkokirjoittaminen vaikuttamisen välineenä - Sosiaalinen media viestinnän välineenä ja digitaaliset viestintäkanavat Otsikkotasot saavat vaihdella. Tarpeelliset lisäykset ovat sallittuja. Tarkemmat esimerkkisisällöt on lueteltu liitteessä 2.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): laatupisteet60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

mahdollinen optio 2 vuotta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
OSIO 8. Johtoryhmien ja johtotiimien valmennukset
Osa nro:
8
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Valmennuspalvelut. (79998000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Palvelu tulee tarjota HUS-alueella. Lähiopetus toimittajan tiloissa pääkaupunkiseudulla.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Koulutuksien/koulutuspakettien tulee sisältää ainakin seuraavat käsiteltävät asiat: - Johtoryhmän rooli ja asema - Johtoryhmän vetäjän rooli, jäsenten rooli ja johtoryhmän toiminta yhteisenä johtamisen foorumina - Johtoryhmän toimintaperiaatteet ja toimintakulttuuri - Johtoryhmä työskentelyn käytännön toimintatavat ja niiden seuranta mm. ajankäyttö, kokousten sisältö ja valmistelu, pelisäännöt työskentelylle - Johtoryhmän ilmapiiri ja sitoutuminen, dialogisuus - Johtoryhmätyön itsearviointi ja kehittyminen Otsikkotasot saavat vaihdella. Tarpeelliset lisäykset ovat sallittuja. Tarkemmat sisältöesimerkit on lueteltu liitteessä 2.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): laatupisteet 60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

mahdollinen optio 2 vuotta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 212-485639

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1
Nimi:
OSIO 1: Asiakkuudet, asiakaspalvelu ja sen kehittäminen

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
10.4.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:7
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Tamora Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2314396-0
Postitoimipaikka:Mikkeli
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ami-säätiö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0213612-0
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kulmia Group Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1890834-0
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:80000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
2
Nimi:
OSIO 2: Palvelumuotoilu

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
10.4.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Tamora Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2314396-0
Postitoimipaikka:Mikkeli
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ami-säätiö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0213612-0
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Laurea AMK Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1046216-1
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:80000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
3
Nimi:
OSIO 3: Projektijohtaminen ja -osaaminen

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
22.4.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:5
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Management Consulting Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1458271-8
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ami-säätiö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0213612-0
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Talent Vectia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1599979-3
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:80000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
4
Nimi:
OSIO 4: Muutosjohtaminen ja muutosprojektien läpivienti

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
22.4.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:14
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Management Consulting Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1458271-8
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Tamora Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2314396-0
Postitoimipaikka:Mikkeli
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Novetos Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1081764-7
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:80000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
5
Nimi:
OSIO 5: Valmentava johtaminen

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
22.4.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:12
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Management Consulting Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1458271-8
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Tamora Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2314396-0
Postitoimipaikka:Mikkeli
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Novetos Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1081764-7
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Talent Vectia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1599979-3
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:80000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
6
Nimi:
OSIO 6: Työyhteisötaidot

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
22.4.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:10
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Management Consulting Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1458271-8
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Tamora Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2314396-0
Postitoimipaikka:Mikkeli
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Novetos Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1081764-7
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:80000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
7
Nimi:
OSIO 7: Viestintä-, vuorovaikutus- ja esiintymistaidot

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
10.5.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:4
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Metropolia AMK Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2094551-1
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Hyria Business Institute Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2487000-0
Postitoimipaikka:Hyvinkää
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kumppania Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2184731-5
Postitoimipaikka:Pori
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:80000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
8
Nimi:
OSIO 8. Johtoryhmien ja johtotiimien valmennukset

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
22.4.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:9
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Management Consulting Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1458271-8
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Tamora Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2314396-0
Postitoimipaikka:Mikkeli
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Talent Vectia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1599979-3
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:80000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.8.2019
«« Takaisin