«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : EIA/ELISA-analysaattori sekä laitteessa käytettävät reagenssit

13.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016543
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 156-384730
Tarjoukset 19.09.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=247873&tpk=1dfb5351-fa9b-42fa-956e-36d23b265128

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Laura Sartanen
Sähköpostiosoite:laura.sartanen@hus.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=247873&tpk=1dfb5351-fa9b-42fa-956e-36d23b265128

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
EIA/ELISA-analysaattori sekä laitteessa käytettävät reagenssit
Viitenumero:
HUS 186-2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja). (38000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on automaattinen EIA/ELISA-analysaattori vuokralle infektio- ja autoimmuunitautien vasta-ainetutkimuksiin sekä reagensseja. Laitealustalla käytetään mikrotitterilevyjä sekä kaupallisilla että omavalmisteisilla reagenssisarjoilla. Laite sijoitetaan HUSLAB-talon virologian ja immunologian laboratorioon. Analytiikkaa tehdään päivittäin, myös päivystysaikaan. Sopimukseen sisältyy vuokralaite täydellä ylläpidolla ja huollolla sekä reagenssit. Sopimuskausi on 3 vuotta, jonka lisäksi kaksi erillistä optiovuotta (1+1). Tilaaja päättää optioiden käytöstä erikseen. Lisäksi optio-oikeus sisällyttää sopimuksen tuotevalikoimaan vertailtavissa ominaisuuksissa mainittuja reagensseja. Laite voidaan lunastaa HUSLABille. Laitteen lunastushinta on lunastushetkellä oleva jäännösarvo. Jäännösarvo lasketaan käyttäen viiden (5) vuoden kuoletusaikaa. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on automaattinen EIA/ELISA-analysaattori infektio- ja autoimmuunitautien vasta-ainetutkimuksiin, jäljempänä laite tai laitteisto. Laitealustalla käytetään mikrotitterilevyjä sekä kaupallisilla että omavalmisteisilla reagenssisarjoilla. Laite sijoitetaan HUSLAB-talon virologian ja immunologian laboratorioon. Analytiikkaa tehdään päivittäin, myös päivystysaikaan. Hinnoittelun perusteena käytetään arviota tutkimusmääristä, jotka ovat mainittu tarjouspyynnön liitteessä Hintaliite sekä tarjotun laitteen 12 kuukauden vuokrasta. Esitetty määrä tutkimuksista on arvio hankittavien tutkimusten määrästä vuodessa. HUS ei sitoudu arvioituihin määriin. Kokonaisuuden tulee sisältää kaikki tarvittavat laitteet, laitesidonnaiset tarvikkeet, huolto (=toiminta on katkeamatonta, ja toimittaja huolehtii tarpeellisista säännöllisistä huolloista, jotta tämä toteutuu) ja reagenssit. Eritysiä säilytysolosuhteita varastoinnissa vaativat reagenssit on eriteltävä selkeästi tuoteluettelossa. Varsinainen sopimuskausi on kolme (3) vuotta, jonka lisäksi kaksi erillistä optiovuotta (1+1). Tilaaja päättää optioiden käytöstä erikseen. Laiteasennuksen jälkeinen käyttöönottovaihe tulee sisältämään kahden (2) viikon koekäyttöjakson, jossa varmistetaan tarjouspyynnössä kuvatun käyttötarkoituksen sekä ehdottomien vaatimusten toteutuminen käytännössä. Mikäli jokin vaatimus ei toteudu, tulee tarjoajan omalla kustannuksellaan tehdä viipymättä tarvittavat muutokset vaatimuksen toteutumiseksi. Hankintapäätöksen yhteydessä voidaan tehdä päätös sisällyttää sopimuksen tuotevalikoimaan myös vertailtavissa ominaisuuksissa mainitut reagenssit. Näiden reagenssien hinnoittelu ei vaikuta hintavertailuun. Laite voidaan lunastaa HUSLABille sopimuskauden aikana tai sen päättyessä. Laitteen lunastushinta on lunastushetkellä oleva jäännösarvo. Jäännösarvo lasketaan käyttäen viiden (5) vuoden kuoletusaikaa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:36 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaaja varaa oikeuden jatkaa sopimuskautta kahdella (2) yhden (1) vuoden optiolla. Tilaaja päättää option käyttöönotosta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Vertailtavissa ominaisuuksissa mainitut reagenssit voidaan sisällyttää sopimuksen tuotevalikoimaan Tilaajan niin halutessaan. Kyseiset reagenssit eivät vaikuta vertailuhintaan.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tarjoajan tulee hyväksyä tämän tarjouspyynnön liitteenä oleva sopimusluonnos ja sen liitteiden ehdot sellaisenaan.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
19.9.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.12.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:19.9.2019 12:01
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjouspyynnössä ilmoitetut kellonajat ovat Suomen aikoja. Tarjoukset pyritään avaamaan samana päivänä kuin tarjousten jättämisen määräaika on päättynyt.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

VAIHTOEHTOISET JA RINNAKKAISET TARJOUKSET Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Rinnakkaiset tarjoukset eivät ole sallittuja. ALIHANKINTA Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan suhteessa hankintayksikköön. Hankintayksikkö allekirjoittaa hankintasopimuksen vain tarjouksen jättäneen yrityksen kanssa. Hankinnan tuottamisessa käytettävät alihankkijat on nimettävä. Nimetyistä alihankkijoista on annettava ainakin seuraavat tiedot: - Alihankkija yrityksen virallinen nimi ja Y-tunnus, - Alihankkijan rooli hankinnassa, - Yhteystiedot (ml. maa, mikäli muu kuin Suomi). Alihankkijaa koskevat tiedot annetaan erillisellä liitteellä "Alihankkijaa koskevat tiedot", joka ladataan osaksi tarjousta. Nimetyt alihankkijat katsotaan tarjoajan resursseiksi. Siksi tarjoajien on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt alihankkijat ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli tarjoaja tulee valituksi. Voittajaksi valitun tarjoajan on toimitettava suoraan palvelun tuottamiseen osallistuvista alihankkijoista vastaavat todistukset ja selvitykset kuin tässä lomakkeessa on vaadittu, ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta. RYHMITTYMÄ Ryhmittymänä tarjoaminen on sallittua. Ryhmittymän on kyettävä viimeistään sopimuksen allekirjoitushetkellä osoittamaan yksi organisaatio, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon HUSin kanssa. Kuitenkin kaikki ryhmittymän jäsenet yhdessä vastaavat sopimusvastuista allekirjoittamalla hankintasopimuksen. Ryhmittymän on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt ryhmittymän jäsenet ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli ryhmittymä tulee valituksi. Em. sitoumus velvoittaa erityisesti, koska ryhmittymän kaikkien jäsenten resurssit ja tiedot vaikuttavat kelpoisuusvaatimuksiin. Ryhmittymästä tulee antaa seuraavat tiedot: - Kaikki ryhmittymään kuuluvat organisaatiot: Virallinen nimi ja Y-tunnus, - Ryhmittymän jäsen rooli hankinnassa, - Yhteystiedot (ml. maa, mikäli muu kuin Suomi), - Kuvaus siitä, miten ryhmittymä on organisoitunut, - Tieto siitä, miten yhteydenpito tilaajan kanssa järjestetään. Ryhmittymää koskevat tiedot tulee antaa erillisellä liitteellä, joka ladataan osaksi tarjousta ja liite tulee nimetä "Ryhmittymän tiedot".

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.8.2019
«« Takaisin