«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori : Mobiililaitteiden ja työasemien etähallintaratkaisu ja siihen liittyvät palvelut

13.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016533
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 156-384582

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2574261-7
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://valtori.fi/

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Mobiililaitteiden ja työasemien etähallintaratkaisu ja siihen liittyvät palvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori on suunnittelemassa mobiililaitteiden ja työasemien etähallintaratkaisun ja siihen liittyvien palveluiden kilpailutusta. Hankinnan kohteena on mobiililaitteiden etähallintaratkaisu, sen käyttöönotto- ja toimitusprojekti sekä ratkaisun tekninen tuki ja sovellusylläpito. Ratkaisua on tarkoitus käyttää pienemmässä mittakaavassa myös työasemien etähallintaan. Ratkaisu on tarkoitus sijoittaa Valtorin konesaliin (on-premises). Alustavan arvion mukaan etähallintaratkaisun hallinnan piiriin on tulossa n. 33 000 päätelaitetta.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ohjelmistojen ylläpito- ja korjauspalvelut. (72267000-4)
Ohjelmistotuki. (72261000-2)
Ohjelmiston toimituspalvelut. (72268000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Alustavan suunnitelman mukaan hankintailmoitus julkaistaan syksyllä 2019.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
4.10.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tämä ilmoitus on ennakkotietoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Ennakkotietoilmoitus toimii kutsuna markkinakartoitukseen, jossa hankinnasta kiinnostuneilla toimijoilla on mahdollisuus käydä hankintaa koskevaa teknistä vuoropuhelua hankintayksikön kanssa. Teknisen vuoropuhelun tarkoituksena on käydä yleisellä tasolla keskustelua hankinnan kohteesta ja sen määrittämisestä. Tekninen vuoropuhelu ei sido hankinnasta kiinnostunutta toimijaa myöhemmin toteutettavaan tarjouskilpailuun osallistumiseen. Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittamaan pe 30.8.2019 klo 12 mennessä kiinnostuksensa osallistua tekniseen vuoropuheluun lähettämällä tiedot yhteyshenkilöstä ja hänen yhteystiedoistaan osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi otsikolla: Valtori - etähallinta, vuoropuhelu. Ilmoittakaa viestissä myös edustamanne teknologia/ratkaisu ja mahdolliset referenssiprojektit/asiakkaat. Tekninen vuoropuhelu järjestetään kaikkien hankinnasta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa (mahdollisuus kommentoida alustavaa tarjouspyynnön luonnosmateriaalia). Kaikkiin ilmoittautuneisiin tullaan olemaan yhteydessä. Ennakkotietoilmoituksessa esitetty kuvaus ja hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja. Hansel Oy toimii hankinnassa konsultoivassa roolissa.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.8.2019
«« Takaisin