«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Forssan kaupunki : Paloilmoitin-, merkki- ja turvavalourakka

12.08.2019 12:35
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016531
Tarjoukset 2.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Forssan kaupunki
Y-tunnus 0145626-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tekninen ja ympäristötoimi
Yhteyshenkilö Jukka Perälä
Postiosoite Turuntie 18
Postinumero 30100
Postitoimipaikka Forssa
Maa Suomi
Puhelin +358503549917
Sähköpostiosoite jukka.perala@forssa.fi
Internet-osoite (URL) http://www.forssa.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/forssa?id=249006&tpk=c5bcc11d-a606-43f5-a7da-ed4d6f77ba58
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Paloilmoitin-, merkki- ja turvavalourakka
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
Forssan kaupungin kirjasto
Hankinnan kuvaus

Rakennuskohde käsittää, osoite Wahreninkatu 4, 30100 Forssa, Kirjasto -rakennuksen paloilmoitin-, merkki- ja turvavalourakan tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti kokonaishintaurakkana. Urakassa on huomioitava, että kyseessä on toiminassa oleva rakennus. Urakoitsijaa velvoitetaan tutustumaan kohteeseen ennen tarjouksen antamista. Urakassa ei ole muita urakoitsijoita. Lisäksi urakoitsija toimii kohteen päätoteuttajana urakka-asiakirjojen mukaisesti.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Palohälytysjärjestelmän asennustyöt. (45312100-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Forssa (K061)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
16.9.2019 - 29.11.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajan tulee täyttää tilaajavastuu- ja hankintalain edellyttämät tarjoajaa koskevat vaatimukset.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Työyhteenliittymiä ei hyväksytä. Ulkomaisen ehdokkaan, jolla on sivuliike Suomessa, tulee toimittaa kaupparekisteriote ja kaikki lainsäädännön mukaisten verojen ja lakisääteisten sosiaaliturva- ja eläkemaksujen maksamista koskevat todistukset sekä ehdokkaan kotimaasta että Suomesta. Vieraskieliset todistukset ja selvitykset tulee toimittaa sekä alkuperäiskielisinä että suomenkielelle käännettyinä. Käännösten tulee olla virallisen kielenkääntäjän laatimia ja ulkomaisten viranomaisten antamien todistusten asianmukaisesti legalisoituja. Työmaan kieli on suomi. Kaikissa työkunnissa tulee olla vähintään yksi henkilö, jonka on puhuttava ja ymmärrettävä suomen kieltä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
2.9.2019 12.00
Lisätietoja

Tarjouksen toimittamisesta määräaikaan mennessä vastaa tarjouksen antaja.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin