«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Mäntsälän kunta : Mäntsälän kunnan kuljetuspalvelut

12.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016519
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 155-383458

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Mäntsälän kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0129261-5
Postiosoite:Heikinkuja 4
Postinumero:04600
Postitoimipaikka:Mäntsälä
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Krista Koskimäki
Sähköpostiosoite:hankinnat@mantsala.fi
NUTS-koodi:Mäntsälä (K505)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.mantsala.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Mäntsälän kunnan kuljetuspalvelut
Viitenumero:
Dnro 9/02.08.00/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tieliikennepalvelut. (60100000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat kunnan ostamat kuljetuspalvelut. Kuljetuspalvelut sisältävät pääasiassa koulumatkakuljetuksia sekä myös kaikille avoimia ostovuoroja. Kaikki kuljetukset voivat sisältää ilmoitetun liikennöintiajan aikana myös muita kunnan tarvitsemia kuljetuspalveluita.

Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus 12.2.2019 (Hilma 2019-002160, EUVL 2019/S 031-069598). Hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi 9.4.2019 HILMA-ilmoituskanavaan ja edelleen Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosaan sekä TED-tietokantaan.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 5500000 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Koulukuljetukset
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tilausmatkustajaliikenteen palvelut. (60140000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Mäntsälä (K505)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Mäntsälän kunnan peruskoululaisten kuljetukset kouluautoilla lukuvuosina 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 ja 2022-2023 sekä mahdollinen jatkokausi lukuvuosille 2023-2024 ja 2024-2025.

Kuljetukset hoidetaan Mäntsälän kunnan koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti. Kouluautojen kuljetukset koskevat sellaisia kuljetuksia, joita ei voida hoitaa olemassa olevilla markkinaehtoisilla linja-autovuoroilla tai ostovuoroilla. Kuljetuksiin sisältyy myös mm. esioppilaiden, erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ja erityispäivähoidon kuljetuksia. Kuljetukset voivat sisältää koulumatkakuljetusten ohessa myös muita kunnan tarvitsemia kuljetuspalveluita.

Hankinnan kilpailutuskriteereissä on ilmoitettu vähimmäisvaatimuksena tarvittava matkustajapaikkamäärä kullekin kohteelle. Mikäli tarjottava kalusto ylittää ilmoitetun matkustajapaikkamäärän, tulee myös vähimmäisvaatimuksen ylittävien paikkojen olla tilaajan käytettävissä ilman lisäkorvausta. Kohteittain ilmoitetut keskimääräiset ajokilometrit viimeisten lukuvuosien ajalta ovat vain suuntaa antavia eivätkä ne ole tilaajaa sitovia. Ajokilometrit muuttuvat sopimusaikana, koska kuljetuspalvelut voivat sisältää jatkossa myös muita kunnan tarvitsemia kuljetuspalveluita.

Liikennöinnissä käytettävälle kalustolle on asetettu vähimmäisvaatimuksena euro-päästöluokka, joka on ilmoitettu kohdekohtaisesti kilpailutuskriteereissä. Liikennöinnin voi sopimuskauden alkaessa aloittaa vanhemmallakin kalustolla (joka muuten täyttää vaaditut vähimmäisvaatimukset), mutta liikennöitsijä sitoutuu saattamaan kaluston vaatimusten mukaiseksi 31.12.2019 mennessä.

Hankintayksikkö tulee suunnittelemaan kohteiden 2, 3, 6 ja 7 sekä kohteen 11 toiselle autolle mahdollisesti koulukuljetusten välille muuta kunnan kuljetuspalvelua (esim. palveluliikenne, avoin joukkoliikenne) ja kohteissa on siksi oltava rahastusmahdollisuus käteis-/kertamaksujen sekä tyypillisimpien joukkoliikenteen matkakorttien (Matkahuollon bussikortit) hyväksymiseksi. Matkustajatulot tilitetään tilaajalle kuukausittain laskutuksen yhteydessä. Tilaajalle on toimitettava riittävät matkustustiedot matkustajatulojen tarkistamiseksi ja auton käyttöasteen seuraamiseksi. Matkojen hinnoittelusta päättää tilaaja.

Kohteissa 10 ja 11 on arviolta kahden auton kalustotarve ja niihin tulee ilmoittaa tarjouksessa kokonaispäivähinta kahdelle autolle (=vertailuhinta) sekä eritellyt autokohtaiset päivähinnat.

Palveluntarjoajalla tulee olla riittävästi kokemusta koulukuljetusten hoitamisesta. Riittäväksi kokemukseksi katsotaan vähintään kahden (2) vuoden kokemus koulupäivinä ajettavien kuntien tai kaupunkien ostamien koulukuljetusten hoitamisesta viimeisen neljän (4) vuoden ajalta laskettuna Tarjouspyynnössä ilmoitetun tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä. Kokemukseksi lasketaan kuljetukset, esim. suljetut koulukuljetukset, kuntien sisäinen osto- tai palveluliikenne, joiden tarve on perustunut lakisääteisiin koulumatkakuljetuksiin. Kokemus tulee ilmoittaa kilpailutuskriteereissä. Ryhmittymänä tarjottaessa yhden ryhmittymän jäsenen tulee täyttää kokemusvaatimus.

Kouluautojen liikennöintikorvaus muodostuu päivänajoista ja ajopäivä asettuu arviolta klo 6.00 – 17.00 väliselle ajalle (alkupisteestä ts. ensimmäisestä noutopisteestä päätepisteeseen ts. viimeiseen jättöpisteeseen), mutta liikennöintiaika on kuitenkin enintään 9 tuntia/päivä.

Kts. myös koulukuljetusten palvelukuvaus tarjouspyynnön liitteistä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja voi osoittaa koulukuljetuksiin valituille autoille myös muita kunnan järjestämiä kuljetuksia kuin koulukuljetuksia.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Ostovuorot
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Joukkoliikennepalvelut maanteitse. (60112000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Mäntsälä (K505)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Mäntsälän kunnan kaikille avoimet kunnan sisäiset linja-autoliikenteen ostovuorot.

Tarkemmat tiedot hankittavista vuoroista ovat tarjouspyynnön liitteenä (liite 1) ja hankinnan kohteen kriteereissä (OSTO1 ja OSTO2). Esitetyt kellonajat, reitit ja kilometrit ovat arvioita, perustuvat koulukuljetustarpeisiin ja täsmentyvät ennen liikennöinnin alkua. Kalustoa käytetään em. reittien välissä, päiväaikaan mm. koululaisten uintikuljetuksiin.

Ostovuorot ovat kaikille avointa joukkoliikennettä. Vuorot liikennöivät lähtökohtaisesti Mäntsälän kunnan koulupäivinä maanantaista perjantaihin. Koulupäiviä on lukuvuoden aikana 187-190. Koulupäiviä saattaa olla satunnaisesti myös lauantaisin (esim. joulu- ja kevätjuhlapäivät tai muut päätetyt lauantaikoulupäivät). Näiden päivien liikennöinnistä päättää kunta kulloisenkin liikennöintitarpeen mukaan.

Autoissa on oltava rahastusmahdollisuus käteis- / kertamaksujen sekä tyypillisimpien joukkoliikenteen matkakorttien (Matkahuollon bussikortit) hyväksymiseksi. Matkustajatulot tilitetään tilaajalle kuukausittain laskutuksen yhteydessä. Tilaajalle on toimitettava riittävät matkustustiedot matkustajatulojen tarkistamiseksi ja auton käyttöasteen seuraamiseksi. Matkojen hinnoittelusta päättää tilaaja.

Hankinnan kilpailutuskriteereissä on ilmoitettu tarvittava vähimmäismatkustajapaikkamäärä kullekin kohteelle. Mikäli tarjottava kalusto ylittää vähimmäismatkustajapaikkamäärän, tulee myös vähimmäisvaatimuksen ylittävien paikkojen olla tilaajan käytettävissä ilman lisäkorvausta. Kohteittain ilmoitetut keskimääräiset ajokilometrit viimeisen lukuvuoden ajalta ovat vain suuntaa antavia eivätkä ne ole tilaajaa sitova. Ajokilometrit voivat muuttua sopimusaikana.

Liikennöinnissä käytettävälle kalustolle on asetettu vähimmäisvaatimuksena euro-päästöluokka, joka on ilmoitettu kohdekohtaisesti kilpailutuskriteereissä. Liikennöinnin voi sopimuskauden alkaessa aloittaa vanhemmallakin kalustolla (joka muuten täyttää vaaditut vähimmäisvaatimukset), mutta liikennöitsijä sitoutuu saattamaan kaluston vaatimusten mukaiseksi 31.12.2019 mennessä.

Kts. myös ostovuorojen palvelukuvaus tarjouspyynnön liitteistä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Kunta varaa mahdollisuuden tilata liikennöintiä myös lauantaikoulupäivinä ja koulujen loma-aikoina.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

Nopeutettu menettely

Perustelut:

Julkinen liikenne on ensisijainen koulukuljetuksia järjestettäessä. Julkisen liikenteen muutoksilla on suuri vaikutus kunnan järjestämiin koulukuljetuksiin ja sitä kautta kunnan hankintatarpeen määrittelyyn. Julkisen liikenteen tilannetta ja vuorotarjontaa selvitettiin eri toimijoiden kanssa vielä maalis-huhtikuun vaihteessa. Nykytilanteessa markkinaehtoisen liikenteen liikennöitsijöiden vain 60 päivän ilmoitusvelvollisuus liikennöintimuutoksista luo haasteita kunnalle.

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 071-168134

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1
Nimi:
Koulukuljetukset

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30.7.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:16
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:16
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:16
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Nurmijärven Linja Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0129518-9
Postiosoite:Alhonniituntie 1
Postinumero:01900
Postitoimipaikka:Nurmijärvi
Maa:Suomi
Puhelin:+358 098789900
Sähköpostiosoite:myynti@korsisaari.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Internet-osoitehttp://www.korsisaari.fi
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ventoniemi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0131640-2
Postiosoite:Verkatehtaankatu 2
Postinumero:05830
Postitoimipaikka:Hyvinkää
Maa:Suomi
Puhelin:+358 19460000
Sähköpostiosoite:asiakaspalvelu@ventoniemi.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Internet-osoitehttp://www.ventoniemi.fi
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Korsisaari Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0346281-7
Postiosoite:Alhonniituntie 1
Postinumero:01900
Postitoimipaikka:Nurmijärvi
Maa:Suomi
Puhelin:+358 98789900
Sähköpostiosoite:myynti@korsisaari.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Internet-osoitehttp://www.korsisaari.fi
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mäntsälän Palvelutaksi Kommandiittiyhtiö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0508833-9
Postiosoite:Aarnentie 8
Postinumero:04600
Postitoimipaikka:Mäntsälä
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:tomi.vahakangas@palvelutaksi.inet.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Internet-osoitehttp://www.mantsalanpalvelutaksi.fi
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Inter Kuljetus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2492330-1
Postiosoite:Keskikankaantie 28
Postinumero:15860
Postitoimipaikka:Hollola
Maa:Suomi
Puhelin:+358 291701771
Sähköpostiosoite:inter.kuljetus@gmail.com
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Internet-osoitehttp://www.interkuljetus.fi
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:K-Max Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2546641-3
Postiosoite:Huurrekuja 9
Postinumero:04360
Postitoimipaikka:Tuusula
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kotimax24@gmail.com
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Internet-osoitehttp://www.k-max.fi
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:TRIVIABUS
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2809447-5
Postiosoite:Läkkisepänkuja 7
Postinumero:00620
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:myynti@triviabus.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Internet-osoitehttp://www.triviabus.fi
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:4585535.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
2
Nimi:
Ostovuorot

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30.7.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:10
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:10
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:10
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ventoniemi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0131640-2
Postiosoite:Verkatehtaankatu 2
Postinumero:05830
Postitoimipaikka:Hyvinkää
Maa:Suomi
Puhelin:+358 19460000
Sähköpostiosoite:asiakaspalvelu@ventoniemi.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Internet-osoitehttp://www.ventoniemi.fi
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Inter Kuljetus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2492330-1
Postiosoite:Keskikankaantie 28
Postinumero:15860
Postitoimipaikka:Hollola
Maa:Suomi
Puhelin:+358 291701771
Sähköpostiosoite:inter.kuljetus@gmail.com
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Internet-osoitehttp://www.interkuljetus.fi
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:932976.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.8.2019
«« Takaisin