«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Ilmajoen kunta : SOTE-keskuksen uudisrakennus

14.08.2019 08:48
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016510
Osallistumishakemukset 26.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Ilmajoen kunta 0178008-8 /
Tekninen osasto
Paavo Perälä
PL 20
60801
Ilmajoki
Puh. +358444191300
Fax. +35864191204

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Ilmajoen kunta
Y-tunnus 0178008-8
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tekninen osasto
Yhteyshenkilö Paavo Perälä
Postiosoite PL 20
Postinumero 60801
Postitoimipaikka Ilmajoki
Maa Suomi
Puhelin +358444191300
Sähköpostiosoite kirjaamo@ilmajoki.fi
Faksi +35864191204
Internet-osoite (URL) http://www.ilmajoki.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
SOTE-keskuksen uudisrakennus
Hankinnan kuvaus

Hankinnan avulla toteutetaan Ilmajoen SOTE-keskuksen 1905 krs-m2 uudisrakennus, joka rakennetaan nykyisen terveyskeskuksen yhteyteen laajennusvaiheena.

Laajennusvaihe sijoittuu purettavan rakennuksen tilalle ja tilaaja toteuttaa vanhan rakennusosan purkutyöt sekä paalutuksen sisältävän osittaisen maanrakennusurakan erillishankintana. Pääurakan työt käynnistyvät perustamisvaiheella.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Päänimikkeistö
Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt. (45310000-3)
Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden asennustyöt. (45331000-6)
Putkityöt. (45330000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Ilmajoki (K145)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
14.10.2019 - 18.1.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Rajoitettu menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajalla tulee olla rakennustoiminnasta kolmen viimeisen vuoden ajalta toteutunutta vuotuista liikevaihtoa pääurakan osalta keskimäärin vähintään 6,0 miljoonaa euroa ja sivu-urakoiden osalta keskimäärin vähintään 1,0 miljoona euroa/sivu-urakka siten, että toteutuneista rakennuskohteista on tämän hankinnan kanssa toiminnallisilta ominaisuuksiltaan vastaavia vähintään 30% em. liikevaihtovaatimuksesta. Vastaaviksi rakennuskohteiksi luetaan kaikki julkisen tai yksityisen terveydenhuollon rakennukset, joista yhden tulee olla myös laajuudeltaan tämän hankinnan kanssa vastaava.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Vapaamuotoisen osallistumishakemuksen liitteenä tulee toimittaa kaupparekisteriote ja tilinpäätöstiedot kolmelta edelliseltä vuodelta ja referenssikohdetiedot toteutuneista rakennushankkeista tarjoajan vapaamuotoisella referenssiluettelolla.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouskilpailu toteutetaan samanaikaisesti kahden muun kunnan rakennushankkeen (Toimintatalon uudisrakennus 812krsm2 ja Herralan koulun uudisrakennus 1424krsm2) kanssa ja tarjouksen voi jättää kustakin kohteesta erikseen tai kaikista yhdessä. Urakoitsijoiden valinnat tehdään huomioiden kaikki samanaikaisesti tarjousmenettelyssä olevat kohteet tarjouspyynnössä tarkemmin määritellyllä tavalla.

Tarjouspyyntö toimitetaan tarjouskilpailuun valituille tarjoajille projektipankin kautta suoraan ja tarjouskilpailun aikana kilpailuun osallistuvien tarjoajien määrää voidaan lisätä, mikäli tilaaja arvioi sen tarkoituksenmukaiseksi. Soveltuvia ehdokkaita valitaan 3 - 6 kpl /urakka.

Hankinta toteutetaan ns. jaettuna urakkana:

Pääurakka sisältäen rakennustekniset työt

ja sivu-urakat: Ilmanvaihtourakka, LV-urakka, sähköurakka ja rakennusautomaatiourakka.

Maanrakennusurakka toteutetaan erillishankintana sisältäen paalutuksen ja maanrakennusurakasta julkaistaan oma hankintailmoitus.

Tarjouspyyntöaineisto tulee tarjoajien saataville sähköisesti kunnan projektipankin kautta. Saadakseen tarjouspyyntöaineiston käyttöönsä, tarjoajan tulee ilmoittaa sähköpostiosoite projektipankin aineistolinkin toimittamista varten hankintayksikön yhteyshenkilölle.

Tarjouspyyntöaineistoa voidaan tarjouskilpailun aikana täydentää tai tarkistaa ja tarjoajan tulee tarjousta jättäessään huolehtia siitä, että hänellä on käytössään ajantasaisin tarjouspyyntö.

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Kyllä
Kuinka monta
3 - 6
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
26.8.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

määritellään tarkemmin tarjouspyynnössä.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin