«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä : TIETOPYYNTÖ: Työajanseurantajärjestelmä

12.08.2019 09:27
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016508

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Tietopyyntö

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
Y-tunnus 2844969-4
Yhteyshenkilö Riku Kosunen
Postiosoite PL 46
Postinumero 05801
Postitoimipaikka Hyvinkää
Maa Suomi
Puhelin +358407512145
Sähköpostiosoite riku.kosunen@keusote.fi
Internet-osoite (URL) http://www.keski-uudenmaansote.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/keusote?id=248372&tpk=1841ebf4-4563-4d01-9a84-80255be24f20
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
TIETOPYYNTÖ: Työajanseurantajärjestelmä
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
KEUDno-2019-1188
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on työajanseurantajärjestelmä Keusoten henkilöstölle. Tilaajan tarkoituksena on löytää yksi palveluntuottaja vastaamaan työajanseurannasta. Tilaajan tavoitteena on, että sen palveluksessa työskentelevien työntekijöiden työaikaa seurataan lainsäädännön ja työ- ja virkaehtosopimuksien velvoitteiden mukaisesti sekä paikallisia sopimuksia noudattaen. Tilaajan tavoitteena on, että hankittava järjestelmä tukee henkilöstönsä työssäoloaikaa ja työpäivien tapahtumien seuraamista ketterästi ajasta ja paikasta riippumatta. Tarkemmin hankinnan kohdetta on kuvattu liitteessä 1 Hankinnan kohde.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Työajan seurantajärjestelmä. (31711310-9)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
23.8.2019 12.00
Lisätietoja

Tämä ilmoitus ei ole ennakkoilmoitus, tarjouspyyntö tai kutsu neuvottelumenettelyyn, eikä ilmoituksen julkaisulla aloiteta tarjouskilpailua. Tämä on alustavan tarjouspyyntömateriaalin kommentointipyyntö, jonka avulla valmistellaan kilpailutusta. Hankintayksikkö voi käyttää kommenttikierroksen vastauksia tulevan hankinnan suunnittelussa. Vastaaminen tähän kommentointipyyntöön ei ole edellytys myöhemmin toteutettavaan kilpailutukseen osallistumiselle eikä sido siihen osallistuvia tahoja. Kommentointiin osallistuneille tahoille ei makseta korvausta. Mahdollisen tulevan hankinnan kohteena on työajanseurantajärjestelmä. Etsimme kiinnostuneita toimittajia kommentoimaan alustavaa tarjouspyyntömateriaalia. Tavoitteena on saada mahdollisten toimittajien kommentit alustavasta materiaalista. Hankintayksikkö pyytää kommentteja 23.8.2019 klo 12:00 mennessä. Alustavat tarjouspyyntöasiakirjat ja lomake kommentointia varten ovat saatavilla tarjouspalvelu.fi -sivustolta. Kommentit pyydetään toimittamaan seuraavasti: täytetty "Tarjoajan kommentointilomake" toimitetaan liitteenä tarjouspalvelu.fi -sivuston kautta kohdassa "Tietopyynnön vastauksen lähetys" - "Lisää uusi liitetiedosto".

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin