«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy : Asianhallintajärjestelmän käyttöönotto ja ylläpito (SaaS)

12.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016482
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 155-382932
Tarjoukset 16.09.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=231953&tpk=6c83b21e-9026-46d5-9cdd-a24f4b29644e

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1046216-1
Postiosoite:Ratatie 22
Postinumero:01300
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Maaret Usvasalmi
Puhelin:+358 447611533
Sähköpostiosoite:maaret.usvasalmi@laurea.fi
Faksi:+358 988687200
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.laurea.fi/laurea/hankinnat-ja-tarjouskilpailut

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=231953&tpk=6c83b21e-9026-46d5-9cdd-a24f4b29644e
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ammattikorkeakoulu
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Asianhallintajärjestelmän käyttöönotto ja ylläpito (SaaS)
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Laurea-ammattikorkeakoulun tavoitteena on hankkia valmisohjelmistoon perustuva asianhallintajärjestelmä palveluna (SaaS), joka sisältää keskeisimpinä toiminnallisuuksinaan asianhallinnan, dokumentinhallinnan ja tiedonohjauksen.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ohjelmistoihin liittyvät palvelut. (72260000-5)
Verkko-, Internet- ja intranetohjelmistojen kehittämispalvelut. (72212200-1)
Tietotekniikkapalvelut. (72222300-0)
Ohjelmistoihin liittyvät palvelut. (72260000-5)
Ohjelmistojen ylläpito- ja korjauspalvelut. (72267000-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Vantaa (K092)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Laurea-ammattikorkeakoulun tavoitteena on hankkia valmisohjelmistoon perustuva asianhallintajärjestelmä palveluna (SaaS), joka sisältää keskeisimpinä toiminnallisuuksinaan asianhallinnan, dokumentinhallinnan ja tiedonohjauksen. Kokonaisratkaisun tulee täyttää lainsäädännön asettamat vaatimukset, jotta Laurea noudattaa lain vaatimuksia tiedon käsittelystä säilytykseen asti. Tämän mahdollistamiseksi ratkaisujen tulee olla SÄHKE2 -sertifioitu. Hankinta sisältää: - asianhallintaratkaisu palveluna - asianhallintaratkaisun toimitus- ja käyttöönottoprojekti - ylläpito- ja tukipalvelut Hankinnan kohde on määritelty tarkemmin liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus ja sitä koskevat vaatimukset on esitetty liitteessä 2 Vaatimusluettelo.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
250000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:12 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus on voimassa määräaikaisena yhden vuoden, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimusta ei ole jaettu osiin, sillä puitejärjestelyn kohteena olevan palvelun katsotaan muodostavan kokonaisuuden, jonka jakaminen osiin olisi teknisistä ja taloudellisista syistä epätarkoituksenmukaista.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
16.9.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:16.9.2019 12:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
9.8.2019
«« Takaisin