«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Korjausilmoitus:
Turun kaupunki : Aikuisten fysioterapiapalvelut ajalle 1.1.2020 (tavoite) -31.12.2021

12.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016462
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 155-383588

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Turun kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0204819-8
Postiosoite:PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Postinumero:20101
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Emilia Aho
Puhelin:+358 400944064
Sähköpostiosoite:emilia.aho@turku.fi
NUTS-koodi:Turun seutu (S023)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.turku.fi/hankinnat

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Aikuisten fysioterapiapalvelut ajalle 1.1.2020 (tavoite) -31.12.2021
Viitenumero:
13301-2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Terveyspalvelut. (85100000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Turun kaupungin Strateginen hankinta pyytää tarjouksia Turun kaupungin hyvinvointitoimialan toimeksiannosta aikuisten fysioterapiapalveluista ajalle 1.1.2020 -31.12.2021, jonka jälkeen sopimusta voidaan Tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin yhden (1) vuoden optiolla. Ostettaviin palveluihin sisältyy rintamaveteraanien kuntoutus. Tarjottavat palvelut tulee voida ottaa käyttöön viimeistään 1.1.2020. Palveluntuottajalla tarkoitetaan sekä itsenäistä ammatinharjoittajaa että fysioterapiapalveluja tuottavaa toimintayksikköä. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
9.8.2019

VII kohta: Muutokset

VII.1) Korjattavat tai lisättävät tiedot

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: IV.2.2

Oikaistava tieto:
01.07.2019 11.00

Oikaisu:
21.08.2019 11.00

VII.2) Muut täydentävät tiedot:

- Osa-alueista 1A-1C ja 2 on poistettu työkokemuksen kohdalta lause: ”Työkokemus tulee olla hankittu viimeisen kymmenen (10) vuoden aikana". - Sopimusluonnosta on päivitetty sivujen 5 ja 8 osalta. Päivitykset on merkitty punaisella värillä. - Palveluntuottaja nimeää palveluista vastaavan fysioterapeutin pätevyyden omaavan henkilön tai henkilön jolla on soveltuva terveydenhuoltoalan koulutus, joka vastaa siitä, että palvelutoiminta täyttää sille asetetut vaatimukset. / Lausetta on päivitetty seuraavasti: tai henkilön jolla on soveltuva terveydenhuoltoalan koulutus. - Muut kielet kenttä, jolla palvelua toteutetaan on laitettu vapaaehtoiseksi kentäksi. - Päätöksenteon perusteisiin on tarkennettu: Valittuja fysioterapeutteja käytetään kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä. Vain perustelluista syistä voidaan kokonaistaloudellisen edullisuuden järjestyksestä poiketa. - Hankinnan kohteen kriteerejä asianmukaisten fysioterapian tilojen osalta on tarkennett seuraavasti: Asianmukaiset tilat ovat fysioterapiatoimintaan sopivat, mm. riittävän tilavat esim. pyörätuolipotilaalle ja esteettömät. - Tarjouspalvelun tiedot osatarjoukset osa-alueittain kohtaa on muutettu siten, että osatarjoukset osa-alueittain on sallittu. "Ei" kohta on muutettu "kyllä" kohdaksi. 17.6.2019 MUOKKAUKSET - Soveltuvuusvaatimuksessa olevaa kohtaa on tarkennettu isoilla kirjaimilla olevilla teksteillä: Palvelun suorittajalla tulee olla VOIMASSA OLEVA Valviran myöntämä oikeus harjoittaa Suomessa fysioterapeutin tai lääkintävoimistelijan ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Tarjoaja toimittaa kopion Valviran laillistamistodistuksesta SOPIMUSKAUDEN ALKUUN MENNESSÄ. - Hankinnan kohteen kriteereissä on lause: Toimintayksikön läheisyydessä tulee olla pysäköintipaikkoja, myös invapaikkoja. Edellä olevasta lauseesta on poistettu seuraavat sanat: MYÖS INVAPAIKKOJA. 27.6.2019 MUOKKAUKSET - Hankinnan kohteen kriteereissä tarjoushinnan pyyntö on ollut epäselvä. Hintakohtiin 1A, 1B, 1C ja 2 on tarkennettu, että hinta tulee ilmoittaa euroa/käynti. - Tarjousten jättämisen määräaikaa on pidennetty. Uusi määräaika on 14.8.2019 klo 11.00. - Hankinnan kohteen kriteereistä kohdista 1A-2 on poistettu tekstit: Työkokemukseksi ei lasketa esim. äitiysloman, hoitovapaan, opintovapaan tai muun syyn vuoksi työstä poissaolon aikaa. Lisäksi kyseisistä kohdista on poistettu tekstit: CV:stä on käytävä ilmi yli kahta (2) kuukautta pidemmät poissaolojaksot poislukien vuosilomat. - Soveltuvuusvaatimukset kohta: eläkevakuutusmaksut: Taitoa Oy nimi muutettu Sarastia Oy:ksi. Päivitys 9.8.2019 Palveluntuottaja huolehtii työnantajavelvoitteista: on muutettu kyllä/ei kohdaksi. Tarjoaja vakuuttaa vaatimuksen täyttymisen vastaamalla Kyllä, mikäli tarjoajalla on työntekijöitä tai Ei mikäli heitä ei ole. - Työtapaturma- ja ammattitautilailla (459/2015) tarkoitettu vakuutus. Kenttä on muutettu kyllä/ei kohdaksi. Tarjoaja vakuuttaa vaatimuksen täyttymisen vastaamalla Kyllä, mikäli tarjoajalla on työntekijöitä. Mikäli heitä ei ole, tarjoaja vastaa Ei. - Tarjoaja on järjestänyt työntekijöilleen lakisääteisen työterveyshuollon. Tarjoaja vakuuttaa vaatimuksen täyttymisen vastaamalla Kyllä, mikäli tarjoajalla on työntekijöitä. Mikäli heitä ei ole, tarjoaja vastaa Ei. -Palveluntuottajalla tulee olla viimeistään 1.1.2020 toimintayksikköä koskeva yksityisistä terveydenhuollon palveluista annetun lain mukainen lupa tarjoamansa jne. Kohta on muutettu vapaaehtoiseksi ladattavaksi. Tarjouksen jättöaikaa on pidennetty 21.8.2019 asti.

«« Takaisin