«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Korjausilmoitus):
Turun kaupunki : Lasten ja nuorten fysioterapiapalvelut

09.08.2019 14:12
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016461
Tarjoukset 21.8.2019 klo 11.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Korjausilmoitus
Alkuperäisen hankintailmoituksen numero
2019-013171
Hankinnan nimi
Lasten ja nuorten fysioterapiapalvelut

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Turun kaupunki
Y-tunnus 0204819-8
Yhteyshenkilö Emilia Aho
Postiosoite PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Postinumero 20101
Postitoimipaikka Turku
Maa Suomi
Puhelin +358400944064
Sähköpostiosoite emilia.aho@turku.fi
Internet-osoite (URL) http://www.turku.fi/hankinnat
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=232577&tpk=7e2b45fe-871d-4d76-863e-84a4c70a6dd3
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Lasten ja nuorten fysioterapiapalvelut
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
14375-2018
Hankinnan kuvaus

Turun kaupungin Strateginen hankinta pyytää tarjouksia Turun kaupungin hyvinvointitoimialan toimeksiannosta lasten ja nuorten fysioterapiapalveluista ajalle 1.1.2020 -31.12.2021, jonka jälkeen sopimusta voidaan Tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin yhden (1) vuoden optiolla. Tarjottavat palvelut tulee voida ottaa käyttöön viimeistään 1.1.2020. Palveluntuottajalla tarkoitetaan sekä itsenäistä ammatinharjoittajaa että fysioterapiapalveluja tuottavaa toimintayksikköä. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Terveyspalvelut. (85100000-0)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tämä on kansallisen kynnysarvon alittava E-liitteen mukainen sosiaali- ja terveyspalveluhankinta, eikä tähän sovelleta hankintalakia.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
21.8.2019 11.00
Lisätietoja

Päivitetty 8.7.2019: - Tarjoaja on ottanut työntekijöilleen työtapaturma- ja ammattitautilailla (459/2015) tarkoitetun vakuutuksen. Tapaturmavakuutuksen tulee kattaa mahdollisesta työtapaturmasta ja ammattitaudista aiheutuneet vahingot. Tarjoaja vakuuttaa vaatimuksen täyttymisen vastaamaalla "Kyllä", mikäli tarjoajalla on työntekijöitä. Mikäli tarjoajalla ei ole työntekijöitä, tarjoaja vastaa "Ei". Kenttä on muutettu kyllä/ei kohdaksi. - Tarjoaja on järjestänyt työntekijöilleen lakisääteisen työterveyshuollon. Tarjoaja vakuuttaa vaatimuksen täyttymisen vastaamalla "Kyllä", mikäli tarjoajalla on työntekijöitä. Mikäli tarjoajalla ei ole työntekijöitä, tarjoaja vastaa "Ei". Kenttä on muutettu kyllä/ei kohdaksi. - Palveluntuottajalla tulee olla viimeistään 1.1.2020 toimintayksikköä koskeva yksityisistä terveydenhuollon palveluista annetun lain mukainen lupa tarjoamansa toiminnan harjoittamiseksi. Tarjoukseen tulee liittää kopio toimintayksikköä koskevasta aluehallintoviranomaisen luvasta tai selvitys siitä, että tarjoaja täyttää edellytykset luvan saamiseen 1.1.2020 mennessä. Valtakunnalliset toimijat esittävät Valviran myöntämän valtakunnallisen luvan tuottaa yksityisiä terveydenhuollon palveluja tai selvityksen siitä, että tarjoaja täyttää edellytykset luvan saamiseen 1.1.2020 mennessä. Mikäli tarjoaja esittää selvityksen siitä, että se täyttää lupaedellytykset 1.1.2020 mennessä, tarjoajan on esitettävä voimassaoloa koskeva todistus ennen sopimuskauden alkua. Kohta on muutettu vapaaehtoiseksi ladattava kentäksi. - Itsenäisen ammatinharjoittajan osalta edellytetään, että palveluntuottaja on tehnyt aluehallintovirastolle 1.1.2020 mennessä yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain mukaisen ilmoituksen toiminnastaan, toimintansa aloittavalta ennen sopimuskauden alkua. Kenttä on muutettu kyllä/ei kohdaksi. - Palveluntuottaja laskuttaa Tilaajalta sopimuksen perusteella suoritetut terapiakäynnit jälkikäteen potilaskohtaisella koontilaskulla kuukausittain. Tätä kohtaa on muutettu seuraavasti: Palveluntuottaja laskuttaa Tilaajalta sopimuksen perusteella suoritetut terapiakäynnit jälkikäteen potilaskohtaisella koontilaskulla kahden kuukauden välein ja terapiajakson päättyessä. - Hankinnan kohteen kriteerit: Toimintayksikön läheisyydessä tulee olla pysäköintipaikkoja, myös invapaikkoja. "Myös inpaikkoja" sanat on poistettu lauseesta. - Hankinnan kohteen kriteerit: Työkokemukseksi ei lasketa esim. äitiysloman, hoitovapaan tai muun syyn vuoksi työstä poissaolon aikaa. Tämä teksti on poistettu tarjouspyynnöstä. - Hankinnan kohteen kriteerit: CV:stä on käytävä ilmi yli kahta (2) kuukautta pidemmät poissaolojaksot poislukien vuosilomat. Tämä teksti on poistettu tarjouspyynnöstä. - Hankinnan kohteen kriteerit: Tarjoushinnan ilmoittaminen €/käynti on korjattu tarjouspyyntöön. - Sopimusluonnos sivu 7, punaisella oleva kohta on päivitetty. Päivitetty 9.8.2019: - Palveluntuottaja huolehtii työnantajavelvoitteista. Kenttä on muutettu kyllä/ei kohdaksi. Tarjoaja vakuuttaa vaatimuksen täyttymisen vastaamaalla "Kyllä", mikäli tarjoajalla on työntekijöitä. Mikäli tarjoajalla ei ole työntekijöitä, tarjoaja vastaa "Ei" ja vakuuttaa lisäkysymyksellä, ettei hänellä ole työntekijöitä. - Tarjoaja on ottanut työntekijöilleen työtapaturma- ja ammattitautilailla (459/2015) tarkoitetun vakuutuksen. Tapaturmavakuutuksen tulee kattaa mahdollisesta työtapaturmasta ja ammattitaudista aiheutuneet vahingot. Tarjoaja vakuuttaa vaatimuksen täyttymisen vastaamaalla "Kyllä", mikäli tarjoajalla on työntekijöitä. Mikäli tarjoajalla ei ole työntekijöitä, tarjoaja vastaa "Ei" ja vakuuttaa lisäkysymyksellä, ettei hänellä ole työntekijöitä. Kysymykseen on lisätty "Ei"-vastaukselle lisäkysymys, jossa tarjoaja vakuuttaa, ettei sillä ole työntekijöitä. - Tarjoaja on järjestänyt työntekijöilleen lakisääteisen työterveyshuollon. Tarjoaja vakuuttaa vaatimuksen täyttymisen vastaamaalla "Kyllä", mikäli tarjoajalla on työntekijöitä. Mikäli tarjoajalla ei ole työntekijöitä, tarjoaja vastaa "Ei" ja vakuuttaa lisäkysymyksellä, ettei hänellä ole työntekijöitä. Kysymykseen on lisätty "Ei"-vastaukselle lisäkysymys, jossa tarjoaja vakuuttaa, ettei sillä ole työntekijöitä. Tarjouksen jättöaikaa on pidennetty 21.8.2019 asti.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Sosiaali- ja terveyslautakunta
Postitoimipaikka 20100 Turku
Maa Suomi
«« Takaisin