«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Jyväskylän kaupunki, Altek Aluetekniikka -liikelaitos : Keljonkankaan alikäytävä

09.08.2019 13:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016450
Tarjoukset 30.8.2019 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Jyväskylän kaupunki, Altek Aluetekniikka -liikelaitos
Y-tunnus 0174666-4
Yhteyshenkilö Jari Rönkä
Postiosoite PL 233
Postinumero 40101
Postitoimipaikka Jyväskylä
Maa Suomi
Puhelin +358142668007
Sähköpostiosoite jari.ronka@jkl.fi
Internet-osoite (URL) http://www.jyvaskyla.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla?id=248599&tpk=c6002a5a-4bb6-4781-a6f0-2a6f913bf6ca
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Keljonkankaan alikäytävä
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
248599
Hankinnan kuvaus

Urakan kohde sijaitsee Jyväskylässä Eteläväylän mittalinjan paalulla noin 246 kohdassa, missä Eteläväylä ylittää uuden kevyen liikenteen väylän. Sijaintipaikkakartta on liitteenä 2. Keljonkankaan alikulkukäytävä on tyypiltään teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul). Sen jännemitta on 10,00 m. Sillan kannen pituus on 15,00 m. Sillan hyödyllinen leveys on muuttuva noin 16,075…18,525 m. Alikulkukäytävä tehdään paikalla valaen, ja varustetaan molemmissa päissä 5,0 metrin siirtymälaatoilla. Vaihtoehto 1: Keljonkankaan alikulkukäytävä perustetaan päätytuilla T1 ja T2 porapaalujen halkaisijaltaan 660 mm ja pituudeltaan 12,5 m varaan. Porapaalujen jatkeena ovat teräsbetonipilarit halkaisijaltaan 800 mm, mitkä ovat jäykästi kiinni päällysrakenteessa. Molemmilla päätytuilla on 3 kpl porapaaluja / pilareita. Vaihtoehto 1:n suunnitelmat on liiitteenä 5. Vaihtoehto 2: Vaihtoehtoisena rakennustapana/suunnitelmana on tehdä porapaalut kanteen asti, jolloin paalujen halkaisija on 813 mm. Vaihtoehto 2:n suunnitelmat on liiitteenä 6. Asfaltointityöt ovat tilaajan hankinta. Tilaaja rakennuttaa tarjouspyynnön liitteessä 7 esitetyn työmaatien tilapäisine liikennemerkkijärjestelyineen ennen urakan aloittamista. Urakoitsija vastaa tilapäisten liikennejärjestelyiden ylläpidosta. Valittu urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsija on velvollinen sovittua urakkahintaa vastaan tekemään kaikki työt ja hankinnat aikaansaadakseen tarjouspyyntöasiakirjoissa määritetyn työntuloksen ja luovuttamaan sen sopimusasiakirjojen mukaisesti tehtynä täysin valmiina tilaajalle valitun vaihtoehdon mukaisesti. Urakka-aika on 1.10.2019-31.5.2020.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajan tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset sekä kohdassa 8 (Soveltuvuusvaatimukset) vaaditut kohdat. Urakoitsijan työnjohdolla pätevyysvaatimuksena 1. lk betonityönjohtaja.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjous tulee antaa yksikköhintoina tarjouslomakkeen mukaisten työvaiheiden ja määrien mukaisesti ( alv 0 %). Tarjoaja voi jättää osatarjouksen molemmista vaihtoehdoista tai vain toisesta. Hankinta voidaan keskeyttää hankintalain puitteissa todellisesta ja perustellusta syystä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.8.2019 10.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin