«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Maahanmuuttovirasto : Uuden monibiometriajärjestelmä ABIS:n integroiminen Maahanmuuttoviraston ulkomaalaisasioiden käsittelyjärjestelmä UMA:an

13.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016436
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 156-385834

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Maahanmuuttovirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1019953-5
Postiosoite:PL 10
Postinumero:00086
Postitoimipaikka:MAAHANMUUTTOVIRASTO
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:migri@migri.fi
Faksi:+358 295411720
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://migri.fi/etusivu
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Uuden monibiometriajärjestelmä ABIS:n integroiminen Maahanmuuttoviraston ulkomaalaisasioiden käsittelyjärjestelmä UMA:an
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietokantapalvelut. (72320000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kyseessä on turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) kansallisesta ohjelmasta osarahoitettu hanke: "Monibiometriatunnistuskokonaisuuden kehittäminen turvapaikkatutkintaan". Hankkeen kesto on 1.1.2018-31.12.2020 ja sen päätavoitteena on kehittää monibiometriatunnistus-, rekisteröinti- ja hakutoiminnallisuuksia erityisesti turvapaikkatutkintaa varten. Maahanmuuttovirasto toimii hankkeessa hankekumppanina, Poliisihallituksen ollessa hanketuottaja. Maahanmuuttoviraston ulkomaalaisasioiden käsittelyjärjestelmä UMA:aan tehtävät muutostyöt hankitaan suorahankintana puitesopimuksen mukaisesti järjestelmätarjoaja Accenture Oy:ltä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 150000 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Elektroninen tiedonhallinta. (48613000-8)
Tietokantaohjelmatuotteet. (48611000-4)
Tietokannan hallintajärjestelmä. (48612000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Osa teknisestä toteutuksesta tapahtuu Helsingissä ja osa Riiassa, Latviassa, Accenturen toimipisteessä.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta pitää sisällään teknisiä määrittelyjä, testauspalveluja sekä kehitys- ja muutostöitä olemassa olevaan Maahanmuuttoviraston ulkomaalaisasioiden asiointijärjestelmä UMA:aan. Hankinta sisältää uuden monibiometriajärjestelmä ABIS:n integroimisen UMA:aan. Hankinnat tilataan voimassa olevan puitesopimuksen mukaisesti järjestelmätoimittaja Accenture Oy:ltä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: Monibiometriatunnistuskokonaisuuden kehittäminen turvapaikkatutkintaan, MIGDno-2018-1960/SMDno-2017-1780.
II.2.14) Lisätiedot:

Kyseessä on turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) kansallisesta ohjelmasta osarahoitettu hanke. AMIF-rahoituksen osuus hankkeessa on 100 prosenttia (toimintatuki).

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa (täyttäkää liite D1) (suorahankinta)

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
MIG-1913009
Nimi:
SUORAHANKINTAPÄÄTÖS -UUSO ACCENTURE

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
8.8.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Accenture Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0718166-8
Postiosoite:Porkkalankatu 5
Postinumero:00180
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 205721000
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Internet-osoitewww.accenture.fi
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:150000 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:150000 EUR
V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:

Maahanmuuttoviraston ja Accenturen puitesopimuksen mukaisesti Accenture Oy käyttää alihankkijoinaan Avanade Finland Oy:ta ja Microsof Oy:ta. Accenture Oy vastaa myös alihankkijoidensa työstä kuin omastaan.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Maahanmuuttovirasto ja Accenture Oy ovat sopineet 30.3.2007 UMA-tietojärjestelmän toteutuksesta ja ylläpidosta 3+1 vuotiselle kaudelle. Suorahankintapäätöksellä 10.3.2011 täsmennettiin pienkehityksen osuutta osana palvelua. Suorahankintapäätöksellä 21.2.2016 jatkettiin UMA-tietojärjestelmän ylläpito- ja jatkokehityssopimusta ajanjaksolle 8.11.2017-7.11.2024. Alkuperäisen sopimuksen yhteydessä tehtiin kilpailutus, johon saatiin 10 tarjousta, ja joista Accenture valikoitui palveluntarjoajaksi. Tässä hankkeessa tehtäviä hankintoja varten on tehty 8.8.2019 suorahankintapäätös. Hankinta sisältyy voimassa olevaan puitesopimukseen Accenture Oy:n kanssa, minkä vuoksi hankintaa ei ole nyt erikseen kilpailutettu. Jälki-ilmoitus koskee suorahankintaa, josta ei ole tehty aiemmin ilmoitusta.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.8.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat (palvelut)

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

UMA - järjestelmän ylläpitämisestä ja pienkehityksestä on puitesopimus, joka on laadittu Maahanmuuttoviraston ja Accenture Oy:n välillä 10.3.2011. Puitesopimusta on päivitetty 22.2.2016. Puitesopimus on solmittu Maahanmuuttoviraston ja Accenture Oy:n 30.3.2007 solmiman hankesopimuksen sekä 19.8.2008 solmitun hankesopimuksen täydennyssopimuksen yhteyteen. Alkuperäinen hanke-sopimus on solmittu ja Accenture Oy valittu järjestelmätoimittajaksi avoimen kilpailutuksen pohjalta. Hankesopimus ja Hankesopimuksen täydennyssopimus lakkasivat olemasta voimassa, kun Hankesopimuksen ja Hankesopimuksen täydennyssopimuksen takuu päättyi. Takuu loppui 8.2.2012. Puitesopimukseen liittyy Laajennettu ylläpito-sopimus, joka on voimassa 7.11.2024 saakka.

UMA - järjestelmän vaatimat muutostyöt tullaan toteuttamaan 10.3.2011 solmitun Puitesopimuksen osana, koska hankkeen tarvitsemat muutokset UMA - järjestelmään tulevat UMA:n kaikkein keskeisimpien toimintojen sisälle (mm. päätöksentekoon liittyvät toimenpiteet). Keskeisten toimintojen ylläpito ja kehitysvastuu on Puitesopimuksen ja laajennetun ylläpitosopimuksen mukaan Accenture Oy:llä eikä niiden sisälle toteutettavia muutoksia voida toteuttaa teknisesti kolmannella osapuolella UMA - järjestelmän ollessa asiakaskohtaisesti räätälöity tietojärjestelmä, jonka tekninen osaaminen on ainoastaan nykyisellä järjestelmätoimittajalla.

Lisäksi on huomioitava, että järjestelmän tekninen ylläpitovastuu lakkaa, mikäli jokin kolmas osapuoli muuttaa järjestelmän lähdekoodia.

Puitesopimukselle on hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, 1397/2016) 40 §:n 2 momentin 2 kohdan mukainen peruste, sillä teknisestä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan.

«« Takaisin