«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Epilepsialiitto - Epilpesiförbundet ry : Palvelut Epilepsialiiton sopeutumisvalmennuskursseille

09.08.2019 11:40
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016433
Tarjoukset 9.9.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Epilepsialiitto
Marja Nylén
Malmin kauppatie 26
00700
Helsinki
Puh. +358405160022

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Epilepsialiitto - Epilpesiförbundet ry
Y-tunnus 0221136-2
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Epilepsialiitto ry
Yhteyshenkilö Milla Haglund
Postiosoite Malmin kauppatie 26
Postinumero 00700
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358503651464
Sähköpostiosoite milla.haglund@epilepsia.fi
Faksi +358935082322
Internet-osoite (URL) http://www.epilepsia.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Epilepsialiitto
Yhteyshenkilö Marja Nylén
Postiosoite Malmin kauppatie 26
Postinumero 00700
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358405160022
Sähköpostiosoite marja.nylen@epilepsia.fi
Internet-osoite (URL) http://www.epilepsia.fi
Hankintayksikön luonne
Muu: järjestö

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Palvelut Epilepsialiiton sopeutumisvalmennuskursseille
Hankinnan kuvaus

Epilepsialiitto ry pyytää tarjousta majoitus- ja ravitsemuspalvelun sekä ryhmätilojen järjestämisestä Epilepsialiiton sopeutumisvalmennuskursseille vuonna 2020 (optiot vuosille 2021 ja 2022).

Epilepsialiiton toiminnan tarkoituksena on tukea epilepsiaa sairastavien henkilöiden voimavaroja järjestämällä ryhmämuotoista sopeutumisvalmennusta.

1. HANKINNAN TAVOITE

Hankinnan tavoitteena on löytää palveluntuottajia vastaamaan Epilepsialiiton toteuttamille sopeutumisvalmennuskursseille osallistuvien henkilöiden majoitus- ja ravitsemuspalveluiden sekä ryhmä- ja liikuntatilojen järjestämisestä vuonna 2020, optiot 1+1 vuotta (2021 ja 2022). Kyseessä on lisähankinta, jossa kuvattujen palveluiden lisäksi Epilepsialiitolla on käytössä jo aiemmin kilpailutettuja kurssipalveluja.

Kurssit rahoitetaan STEA:n avustuksella eli Sosiaali- ja terveysministeriön tuella Veikkauksen tuotoista. STEA:n avustus ja sen suuruus varmistuu tammi-helmikuussa 2020.

Hankinnan kohteena olevat kurssit on tarkoitettu epilepsiaa sairastaville lapsille perheineen ja aikuisille läheisineen. Kurssit ovat laitosmuotoisia eli kurssilaiset ja työntekijät majoittuvat kurssipaikassa.

Epilepsialiitto pyrkii toiminnassaan vastuullisuuteen kuten eettisempään ateriointiin ja rohkaisee palveluntuottajia käyttämään mm. lähiruokaa ja minimoimaan ruokahävikkiä.

2. HANKINNAN KOHDE

Pyydämme tarjouksia seuraavasta palvelusta alustavan kurssisuunnitelman mukaisille sopeutumisvalmennuskursseille:

- kurssilaisten majoitus ja täysihoito,

- kurssityöntekijöiden majoitus ja täysihoito,

- kurssilla tarvittavat tilat,

- kurssien virkistys- ja vapaa-ajan tilat.

Epilepsialiitto vastaa omista kurssityöntekijöistään sekä kurssin toteutuksesta kurssiohjelman mukaisesti. Palveluntuottaja vastaa kurssilaisten ja työntekijöiden majoituksesta ja täysihoidosta, kurssilla tarvittavista ryhmätyö- ja lasten toiminnan tiloista sekä vapaa-ajan toiminnan tiloista. Palveluntuottaja laskuttaa Epilepsialiitolta syntyneet kustannukset perustuen annettuun tarjoukseen toteuman mukaisesti.

Tarvittavat palvelut ja palveluja koskevat vähimmäisvaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Hankinnan kohde, vähimmäisvaatimukset.

Kurssit ovat kestoltaan viiden päivän (neljän majoitusvuorokauden) pituisia, alkaen maanantaina ja päättyen perjantaina. Yksi kurssi on 7 päivän (6 majoitusvuorokauden) pituinen. Kurssityöntekijät tulevat majoittumaan kurssipaikkaan jo kurssia edeltävänä päivänä eli heillä kurssin kesto on yhden päivän pidempi.

Hankinnan kohteena on majoitus- ja ravitsemuspalveluiden sekä ryhmätilojen järjestäminen seuraaville kohderyhmille, joiden mukaisesti hankinta on jaettu osiin.

A. Aikuisten toiminnallinen kurssi 23.-27.3.2020 (4 vrk) Hankinta-alue: Lappi (FI1D7)

B. Lasten perhekurssi 22.-26.6.2020. (4 vrk) Hankinta-alue: Helsinki ja Uusimaa (FI1B)

C. Lasten kurssi 12.-17.7.2020 (6 vrk) ja perheiden jakso 16.-17.7.2020 (1 vrk): Keski-Suomi FI193)

D. Aikuisten ja läheisten kurssi 7.-11.9.2020 (4 vrk) Hankinta-alue: Varsinais-Suomi (FI1C1)

Osatarjoukset ovat sallittuja siten, että tarjoaja voi tarjota majoitus- ja ravitsemuspalvelua sekä ryhmätiloja yhdelle tai useammalle kohderyhmälle (kurssille). Jokaisesta kohderyhmästä tulee tehdä oma tarjouksensa ja jokaisesta tarjoajan toimipisteestä, jossa palvelua annetaan, tulee tehdä oma erillinen tarjouksensa.

Vaihtoehtoiset tarjoukset (esim. vaihtoehtoinen kurssiaika) eivät ole sallittuja.

Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta.

Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta ja päättyy – optioiden käytöstä riippuen - 31.12.2020 / 31.12.2021 / 31.12.2022. Valitun palveluntuottajan on pystyttävä aloittamaan palvelun tuottaminen tarjouspyynnössä ilmoitetun hankittavan palvelun ajankohtana.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Hotelli-, ravintola- ja vähittäiskauppapalvelut (55000000-0)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
30.11.2019 - 31.12.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ks. liitteet 1-3

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Ks. liitteet 1-3

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen marja.nylen@epilepsia.fi. Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan ”Tarjouspyynnön lisätietoja”. Suomenkieliset kysymykset on lähetettävä 20.8.2019 klo 15.00 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.

Kysymykset ja vastaukset lähetetään viimeistään 21.8. klo 15 samansisältöisinä kaikille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa edellä mainittuun tilaajan sähköpostiosoitteeseen 20.8. klo 15 mennessä. Tarjoaja on velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä käyttämään hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous voidaan antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
9.9.2019 15.00
Tarjousten voimassaoloaika

30.11.2019

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntö 2020.pdf

Liite 1 Hankinnan kohde vähimmäisvaatimukset v 2020.pdf

Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset 2020.docx

Liite 2A Referenssilomake 2020.docx

Liite 3 Hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevat vähimmäisvaatimukset 2020.docx

Liite 4 Hintalomake 2020.docx

Liite 5A sopimus 2020.pdf

Liite 6 Kansilehti.docx

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin