«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Provincia Oy : KESKEYTYSILMOITUS Sähköinen toimeksiantokantaohjelmisto

09.08.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016429
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 154-380610

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Provincia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2516653-3
Postiosoite:Linjakatu 5
Postinumero:15100
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Ulla Kukkonen
Puhelin:+358 444356113
Sähköpostiosoite:ulla.kukkonen@provincia.fi
NUTS-koodi:Lahti (K398)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.provincia.fi/
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.provincia.fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisomisteinen osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Toimistopalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Sähköinen toimeksiantokantaohjelmisto
Viitenumero:
2019-014952
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on sähköinen toimeksiantokantaohjelmisto ensisijaisesti palkkahallinnon/henkilöstöhallinnon käyttöön.

Ohjelmiston tulee olla SaaS -pohjainen ja suomenkielinen.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Lahti (K398)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on sähköinen toimeksiantokantaohjelmisto ensisijaisesti palkkahallinnon/henkilöstöhallinnon käyttöön. Henkilöstöhallinnossa käsitellään asiakkaiden toimeksiantoja sekä niihin liittyviä manuaalisia työtehtäviä (puheluita n. 20 000 kpl/v ja sähköpostia 16 000 kpl/v, transaktiomäärä yhteensä noin 35 000 - 40 000 kpl/vuosi)

Ohjelmiston tulee olla SaaS -pohjainen. Ohjelmiston tulee olla suomenkielinen.

Hankinnassa esitetyt lukumäärät ovat arvioita, eivätkä ne sido hankintayksikköä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Referenssit40 %
Hinta 60 %
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optiona on mahdollisuus laajentaa tiketöintiä ja sähköisiä lomakkeita palkkahallinnon ulkopuolelle.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 132-324506

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTETTY

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintalain 1397/2016 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun soveletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä säädetään 123 §:ssä.

Lainsäädännön esitöiden mukaan keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaisiko ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin.

Nyt kyseessä olevassa hankinnassa hankintayksikkö on havainnut tarjouspyynnön olevan puutteellinen tarjoajaa koskevien vaatimusten kohdalta. Tarjoajia koskevan vaatimuksen puutteellisuus johtaa todennäköisesti siihen, että hankintayksikkö ei voi saada tavoitteensa mukaista palvelua hankinnan päätteeksi ja puute on suuruudeltaan sellainen, että sitä ei voi korjausilmoituksella korjata. Tästä johtuen hankintayksikkö on päättänyt keskeyttää hankinnan.

Hankinnan keskeyttämiselle on yllä mainittujen perustelujen johdosta lainsäädännön tarkoittama perusteltu syy. Ratkaisu ei vaikuta syrjivästi tarjoajiin.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
9.8.2019
«« Takaisin