«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Turistibussi

09.08.2019 10:10
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016412
Tarjoukset 26.8.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Y-tunnus 0825915-6
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Hankintapalvelut
Yhteyshenkilö Juha-Pekka Heikkonen
Postiosoite Sairaalantie 3
Postinumero 28500
Postitoimipaikka Pori
Maa Suomi
Puhelin +358262771
Sähköpostiosoite hankintapalvelut@satasairaala.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hankintasampo.fi/sampo/rftender/view/4869/e397c6f21b5a2c6b294f47d299ec0edd
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Turistibussi
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
19/33
Hankinnan kuvaus

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjouksia minibussista (uusi tai esittelyauto). Hankinta toteutetaan rahoitusleasing-palveluna.

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti:

- Tarjouspyynnössä ja

- Liite 01 - Ehdottomat vaatimukset - minibussi

- Liite 02- Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 TAVARAT

- Liite 03 - Referenssilomake

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Turistibussit. (34121500-6)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Satakunta (FI196)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesti ja perustellusta syystä (hankintalain 73 §).

Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta.

Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.

Laadi tarjous sekä toimiteta pyydetyt selvitykset suomen kielellä. Tuote-esitteet voivat olla englanninkielisiä.

TARJOUSTEN KÄSITTELY

Menettelyn vaiheet ovat seuraavat:

Hankintayksikkö

1. Avaa tarjoukset

2. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset

3. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden

4. Vertailee tarjoukset

5. Pyytää ja tarkastaa voittajan soveltuvuutta koskevat todistukset ja selvitykset

6. Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille tarjoajille

7. Solmii hankintasopimuksen voittajan kanssa. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Edullisimmat kustannukset
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
26.8.2019 13.00
Lisätietoja

Tämä ilmoitus on julkaistu HankintaSampo-palvelussa. Katso yksityiskohtaiset tiedot osoitteessa https://hankintasampo.fi/sampo/rftender/view/4869/e397c6f21b5a2c6b294f47d299ec0edd

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

https://hankintasampo.fi/sampo/rftender/view/4869/e397c6f21b5a2c6b294f47d299ec0edd

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin