«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Metsähallitus, Luontopalvelut : Aulangon Joutsenlammen (Hämeenlinna) lampikiveysten korjaus

08.08.2019 16:03
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016369
Tarjoukset 25.8.2019 klo 18.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Metsähallitus, Luontopalvelut
Y-tunnus 0116726-7
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Järvi-Suomen luontopalvelut
Yhteyshenkilö Arto Pummila
Postiosoite Talaskuja 13 C
Postinumero 13200
Postitoimipaikka Hämeenlinna
Maa Suomi
Sähköpostiosoite arto.pummila@metsa.fi
Internet-osoite (URL) http://www.metsa.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/metsahallitus?id=248523&tpk=3fd53585-19d9-4e3d-8ec6-5310b778a5df
Hankintayksikön luonne
Valtion liikelaitos
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Aulangon Joutsenlammen (Hämeenlinna) lampikiveysten korjaus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
MH 4310/2019
Hankinnan kuvaus

Metsähallituksen Järvi-Suomen Luontopalvelut pyytää tarjousta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Aulangon Joutsenlammen lampikiveysten korjauksista. Kohde sijaitsee Aulangon luonnonsuojelualueella osoitteessa Aulangontie 93, 13220 Hämennlinna. Korjaustoimenpiteiden tavoitteena on parantaa Joutsenlammen kävijäturvallisuutta sekä edesauttaa kiveysten säilymistä. Lampi on nähtävyys- ja retkeilykohde. Rakenteet ovat osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Toteutukseen on käytettävissä Matkailun 4.0 -hankkeen puitteissa kiinteä budjetti, minkä vuoksi tilaaja toteuttaa urakan ns. käänteisenä kauppana (ranskalainen urakka) ja sen mukaisesti korjauksen siinä laajuudessaan mihin paras tarjous ulottuu. Käytettävissä oleva budjetti lampikiveysten korjauksille on 15 000 € alv 0%. Kokonaisurakkaan sisältyvät työt on listattu alla tärkeysjärjestyksessä. Tarjoaja esittää tarjouksessaan mitkä niistä hän sitoutuu toteuttamaan annetulla urakkasummalla järjestyksessä tärkeimmästä kohdasta alkaen. Tarjoajan on tarjottava kohdat työjärjestyksessä (numerojärjestyksessä). Tämä tarkoittaa sitä, että tarjouksessa annetaan hinta peräkkäisistä osuuksista, jotka tarjoaja sitoutuu toteuttamaan, esimerkiksi kohdat 1-3. Tarjoaja ei voi kuitenkaan tarjota esim. kohtien 1-3 ja 5 toteuttamista, vaan tällöin tarjoajan tulee tarjota toteuttaa kohdat 1-5. Joutsenlammen lampikiveysten korjauksen osiot tärkeysjärjestyksessä: 1. Harkkokivimuuri (pituus noin 29 m) 2. Harkkokivimuuri (pituus noin 32 m sis. porras) 3. Lounaissuntin suu (pituus noin 38m) 4. Lounaissuntin pohjukka (pituus noin 35m) 5. Harkkokivimuurin pohjoispuolinen luonnonkivimuuri (pituus noin 15m) Korjauskohteiden sijainti on esitetty liitteessä 1 olevassa kartassa. Tarjouspyynnön mukaisten töiden aloittamisajankohta on arviolta 10.9.2019, ajankohdasta sovitaan erikseen tarkemmin valitun tekijän kanssa. Töiden tulee olla täysin valmiita sekä luovutettuna tilaajalle viimeistään 15.11.2019. Tarjoajan tulee varautua saapumaan sopimusneuvotteluihin Metsähallituksen Hämeenlinnan toimistolle (Talaskuja 3) 9.9.2019 kello 10.00. Tarjoajan edellytetään tutustuvan kohteeseen itsenäisesti omalla kustannuksellaan ennen tarjouksen jättämistä, varsinaista näyttöä ei järjestetä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Hämeenlinna (K109)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjouspyynnön mukaisesti

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjouspyynnön mukaisesti.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Toteutukseen on käytettävissä Matkailun 4.0 -hankkeen puitteissa kiinteä budjetti, minkä vuoksi tilaaja toteuttaa urakan ns. käänteisenä kauppana (ranskalainen urakka) ja sen mukaisesti korjauksen siinä laajuudessaan mihin paras tarjous ulottuu. Käytettävissä oleva budjetti lampikiveysten korjauksille on 15 000 € alv 0%. Hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista sekä lakia täydentävää asetusta. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
25.8.2019 18.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin