«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Raision kaupunki : RAISION KAUPUNKI, NAANTALIN KAUPUNKI, RUSKON KUNTA JA RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ: TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA

12.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016348
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 155-383651

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Raision kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0204428-5
Postiosoite:PL 100
Postinumero:21201
Postitoimipaikka:RAISIO
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:raision.kaupunki@raisio.fi
NUTS-koodi:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.raisio.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Naantalin kaupunki
Postinumero:21101
Postitoimipaikka:Naantali
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@naantali.fi
NUTS-koodi:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.naantali.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Ruskon kunta
Postinumero:21290
Postitoimipaikka:Rusko
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:rusko@rusko.fi
NUTS-koodi:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.rusko.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Raision seudun koulutuskuntayhtymä RASEKO
Postinumero:21200
Postitoimipaikka:Raisio
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@raseko.fi
NUTS-koodi:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.raseko.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
RAISION KAUPUNKI, NAANTALIN KAUPUNKI, RUSKON KUNTA JA RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ: TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Työterveyshuollon palvelut. (85147000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat olleet Raision ja Naantalin kaupunkien, Ruskon kunnan sekä Raision seudun koulutuskuntayhtymän henkilöstölle sekä niiden lakisääteisellä järjestämisvastuulla oleville alueen yrityksille tarjottavien työterveyspalveluiden kokonaisuus sekä nykyistä palveluntuottajayritystä koskeva liikkeenluovutus.

Työterveyshuollon palveluilla tarkoitetaan lakisääteisen ennalta ehkäisevän työterveyshuollon (työterveyshuoltolaki 1383/2001, 12 §) ja yleislääkäritasoisen sairaanhoidon palveluita sekä muita yleisiä terveydenhuollon palveluita (KELA korvausluokat KL 1 ja KL 2).

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 3840000 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Varsinais-Suomi (FI1C1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat olleet Raision ja Naantalin kaupunkien, Ruskon kunnan sekä Raision seudun koulutuskuntayhtymän henkilöstölle sekä niiden lakisääteisellä järjestämisvastuulla oleville alueen yrityksille tarjottavien työterveyspalveluiden kokonaisuus sekä nykyistä palveluntuottajayritystä koskeva liikkeenluovutus.

Työterveyshuollon palveluilla tarkoitetaan lakisääteisen ennalta ehkäisevän työterveyshuollon (työterveyshuoltolaki 1383/2001, 12 §) ja yleislääkäritasoisen sairaanhoidon palveluita sekä muita yleisiä terveydenhuollon palveluita (KELA korvausluokat KL 1 ja KL 2).

Hankinnan kohteen tarkempi kuvaus on ollut esitettynä hankinta-asiakirjoissa.

Hankinta-asiakirjat ovat olleet saatavissa sähköisestä tarjousjärjestelmästä, johon on voinut rekisteröityä osoitteessa https://www.esourcing2.fi/prod/dist/signup/supplier/raisionkaupunki.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Menettely, johon liittyy neuvotteluja

IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Hankintamenettelyssä on ollut kyse menettelystä, johon sisältyi neuvotteluita. Menettelyssä hankintayksikkö pyysi tarjoajiksi haluavia toimijoita (jäljempänä myös "ehdokas") ilmoittamaan halukkuudestaan osallistua hankintaan. Hankintayksikkö valitsi ehdokkaista asiakirjoista ilmenevin perustein tarjoajat neuvotteluvaiheeseen ja pyysin niitä jättämään alustavat tarjokset. Neuvotteluvaiheen päätyttyä hankintayksikkö pyysi tarjoajia jättämään lopulliset tarjouksensa hankinnassa.

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 029-065582

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Raision kaupunki, Naantalin kaupunki, Ruskon kunta ja Raision seudun koulutuskuntayhtymä:Työterveyshuoltopalvelut

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
28.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:3
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:3
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Pihlajalinna Terveys Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2303024-5
Postiosoite:Kehräsaari B 5 krs.
Postinumero:30200
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Pirkanmaa (FI197)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:3840000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakumenettelystä säädetään julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 147 §:ssä. Pääsääntöisesti valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
9.8.2019
«« Takaisin