«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
A-Kruunu Oy : Asuinrakennushankkeiden toteuttaminen kokonaisvastuutoimituksena

08.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016306
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 153-375964
Osallistumishakemukset 11.09.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
A-Kruunu Oy
Eero Lehtomäki
Arabiankatu 12
00560
Helsinki
Puh. +358401735220

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:A-Kruunu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1736841-8
Postiosoite:Arabiankatu 12
Postinumero:00560
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Eero Lehtomäki
Puhelin:+358 401735220
Sähköpostiosoite:eero.lehtomaki@a-kruunu.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.a-kruunu.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-016306/attachments

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Valtion omistama yritys
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Asuinrakennushankkeiden toteuttaminen kokonaisvastuutoimituksena
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Pyydetään tarjouksia korkotukivuokra-asunnoiksi soveltuvien asuinrakennushankkeiden (uudisrakentaminen) toteuttamisesta KVR-urakoina, urakoitsijan hankkimille tonteille (projektihankinta).

Hankkeita voidaan toteuttaa seuraaville alueille:

- Helsingin seutu,

- Tampere,

- Turku,

- Kuopio,

- Jyväskylä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Hankkeita voidaan toteuttaa seuraaville alueille:

- Helsingin seutu,

- Tampere,

- Turku,

- Kuopio,

- Jyväskylä.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Pyydetään tarjouksia korkotukivuokra-asunnoiksi soveltuvien asuinrakennushankkeiden (uudisrakentaminen) toteuttamisesta KVR-urakoina, urakoitsijan hankkimille tonteille (projektihankinta).

Osallistuja voi tarjota toteutettavaksi useita erillisiä toisistaan riippumattomia hankkeita.

Hankkeessa tontinhankinta, suunnittelu ja toteutus ovat urakoitsijan vastuulla.

Hankkeiden laatutaso sovitaan yhteisesti A-Kruunun asettamien vaatimusten pohjalta.

Hankkeiden soveltuvuus A-Kruunulle selvitetään yhteisissä neuvotteluissa.

Vähimmäisvaatimukset hankkeille:

- Hankkeen tulee sijaita Helsingin seudulla, (Helsinki, Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Nurmijärvi, Järvenpää, Kirkkonummi, Tuusula, Kerava, Vihti, Mäntsälä, Sipoo ja Kauniainen) Tampereella, Turussa, Kuopiossa tai Jyväskylässä.

- Tontit sijaitsevat alueellisesti keskeisillä paikoilla kohtuullisten liikenneyhteyksien varrella.

- Tontti voi olla oma tai vuokrattu, ei kuitenkaan kunnalta saatu.

- Tontin ja kohteen tulee olla hintatasoltaan korkotukivuokratuotantoon (ARA-hintataso) soveltuvia. hankkeiden käynnistymisen edellytyksen on suunnitelmien ja kustannusten hyväksyminen ARA:ssa.

- Hankkeen tilaohjelman ja keskipinta-alan tulee olla muokattavissa A-Kruunulle soveltuviksi.

- Rakennustyypin tulee olla kerros- tai rivitalo. (ensisijaisesti kerrostalo).

- Hankkeiden rakentaminen tulee voida aloittaa vuosien 2019-2020 aikana.

- alueella tulee olla riittävästi kysyntää korkotukivuokra-asunnoille.

Osallistujan tulee hakemuksessaan toimittaa riittävät tiedot ehdotetuista hankkeista neuvotteluihin valitsemisen pohjaksi.

Osallistumishakemuksen voi toimittaa myös sähköpostitse.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:20 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): kyllä
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Osallistujan tulee olla asianmukaisesti huolehtinut yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamisesta.

Osallistujan tulee kuulua Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava kumppani -palveluun ja yrityksen tulee olla hoitanut tilaajan selvitysvelvollisuutta (1233/2006) koskevan lain edellyttämät velvoitteet.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Osallistujalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan kohteena olevan työn suorittamiseen. Tätä ominaisuutta arvioidaan osallistujan liikevaihdosta, vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Osallistujalta vaadittu kahden edellisen tilikauden vuosittainen vähimmäisliikevaihto on vähintään suunnitellun hankkeen suuruinen.

Osallistujan Suomen Asiakastieto Oy:n määrittelemä luottoluokitus-rating tulee olla vähintään A+.

Mikäli osallistuja on ryhmittymä tai työyhteenliittymä, tulee ryhmittymän tai työyhteenliittymän kaikkien osapuolten täyttää vaatimukset ratingin osalta.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Osallistujalla on oltava hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävät tekniset ja ammatilliset edellytykset hankinnan suorittamiseen.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Osallistujan tulee olla viimeisen viiden vuoden aikana toteuttanut (valmiiksi rakentanut) vähintään kolme vastaavaa asuinrakennushanketta Suomessa.

Osallistujalla tulee olla asianomaisella toimialalla Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä RALA-pätevyys tai sen tulee toimittaa pätevyytensä toteamiseksi riittävät näytöt ja todistukset tilaajalle.

Hankkeen toteuttamisesta vastaavien henkilöiden tulee olla koulutukseltaan ja kokemukseltaan sekä ammatilliselta pätevyydeltään tehtävään soveltuvia.

Hankkeeseen nimettävällä vastaavalla työnjohtajalla tulee olla vähintään yksi hanketta vastaava asuinrakennushankkeen referenssikohde Suomessa, jossa hän on toiminut rakennusvalvonnan hyväksymänä vastaavana työnjohtajana.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Tarjousperusteinen neuvottelumenettely

IV.1.5) Tietoa neuvotteluista
Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimus alkuperäisten tarjousten perusteella ilman neuvottelujen toteuttamista
IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
11.9.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.8.2019

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
Projektihankinta tarjouspyyntö.pdf
«« Takaisin