«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus:
Väylävirasto : Vt 3 Hämeenkyrön ohikulkutie, hankintakonsultti

08.08.2019 09:38
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016303
Osallistumishakemukset (päivämäärä puuttuu) mennessä osoitteeseen:

Hankintayksikkö ja yhteystiedot

Hankintayksikkö ja yhteystiedot
Hankintayksikkö Väylävirasto
Y-tunnus 1010547-1
Sopimuksesta/hankinnasta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tampereen toimipiste
Yhteyshenkilö Akseli Nurmi
Postiosoite PL 33
Postinumero 00521
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295343134
Sähköpostiosoite akseli.nurmi@vayla.fi
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Kyllä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Vt 3 Hämeenkyrön ohikulkutie, hankintakonsultti
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
VÄYLÄ/5035/02.01.01/2019
Hankinnan kuvaus

Vt 3 Hämeenkyrön ohikulkutie ST/STk hankkeen hankintakonsultin tehtävät.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Hämeenkyrö (K108)
Sopimuksen kokonaisarvo
95280 EUR
Sisältää arvonlisäveron
Ei
Sopimuskumppaniksi valittavan toimittajan nimi ja osoite
Virallinen nimi TV INFRACONSULTING SERVICE OY
Y-tunnus 2446129-0
Postiosoite Sepänkatu 20
Postinumero 90100
Postitoimipaikka Oulu
Maa Suomi
Sähköpostiosoite tuomas.vulli@infracon.fi
Puhelin +358 405957440
Internet-osoite (URL) www.infracon.fi

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Suorahankinta
Perustelut suorahankinnalle julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti

Suorahankinta perustuu hankintalain 40 § 2 pykälään. Teknisestä tai yk-sinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi to-teuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta

Suorahankinta on tehty neuvottelemalla hankinnan kohteesta ja sisällös-tä sekä hinnasta ja muusta sisällöstä hyväksi koetun palveluntuottajan kanssa.

Infracon Oy on vast'ikään toiminut vastaavassa tehtävässä Väyläviras-ton 'Vt 4 Kirri-Tikkakoski STk' hankinnassa. Nyt kyseessä oleva hankinta on hyvin samankaltainen kuin Vt 4 Kirri-Tikkakoski, johtuen tiesuunnitel-man iästä (2009) sekä tietomallin puutteesta. Näistä puutteista johtuen toteutusmuodoksi on valittu STk-malli. Valitulla toimijalla on kokemus kahdesta STk-hankkeesta. Toistaiseksi Väylävirastolla on kokemusta STk-hankkeista verrattaen vähän (4-5 kpl). Kirri-Tikkakosken kehitysvai-heesta saadut kokemukset ovat tehokkaasti hyödynnettävissä ja tuovat etua hankkeen kilpailutukseen.

Hankintakonsultin tehtävät näissä hankkeissa ovat samanlaiset. Valitun toimijan kokemus suunnittele- ja toteuta -urakkamuodosta sekä suunnit-tele- ja toteuta -urakkamuodosta kehitysvaiheen kanssa hyödyttää mer-kittävästi onnistuneen hankinnan toteuttamisessa. Lisäksi valitun toimi-jan laaja-alainen kokemus LVR-periaatteista ja tietomallinnuksen hyödyn-tämisestä ST-hankkeissa takaa onnistuneen kehitysvaiheen läpiviennin.

Valitulla toimijalla on mahdollisuus perehtyä hankkeeseen Väyläviraston projektipäällikön kanssa samanaikaisesti ottaen huomioon vuoden 2019 toisen lisätalousarvion aikataulun. Hankkeen valmistelun aikataulun mu-kaan markkinavuoropuhelu toteutuu elokuussa 28.8.2019. Valitulla toimi-jalla on mahdollisuus sovittaa yhteen resurssit ja perehtyä hankkeeseen Väyläviraston projektipäällikön kanssa samanaikaisesti. Hanke sisältyy eduskunnan hyväksymään v. 2019 2. lisätalousarvioon, jota sovelletaan 8.7.2019 lukien. Hankkeen valmisteluaikataulun mukainen urakoitsijoiden markkinavuoropuhelu toteutuu 28.8.2019.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin