«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : MARKKINAVUOROPUHELU: Yhteysalusliikennepalvelu Paraisten, Korppoon, Nauvon pohjoisen, Porvoon ja Sipoon reittialueilla vuosina 2021-2026

09.08.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016295
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 154-379958

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 236
Postinumero:20101
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jari Nieminen
Sähköpostiosoite:jari.nieminen@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Maanteiden hallinointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
MARKKINAVUOROPUHELU: Yhteysalusliikennepalvelu Paraisten, Korppoon, Nauvon pohjoisen, Porvoon ja Sipoon reittialueilla vuosina 2021-2026
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Vesikuljetukset ja vastaavat palvelut. (60600000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

MARKKINAVUOROPUHELU: Yhteysalusliikennepalvelu Paraisten, Korppoon, Nauvon pohjoisen, Porvoon ja Sipoon reittialueilla vuosina 2021-2026

Kyseessä ei ole tarjouspyyntö tai hankintailmoitus, vaan otsikossa mainittujen ympärivuotisten yhteysalusreittien hankintaa koskeva tietopyyntö ja kutsu markkinavuoropuheluun.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Etelä-Suomi (FI1C)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Reittialueet sijoittuvat Paraisten ja Porvoon kaupunkien sekä Sipoon kunnan alueille.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

MARKKINAVUOROPUHELU: Yhteysalusliikennepalvelu Paraisten, Korppoon, Nauvon pohjoisen, Porvoon ja Sipoon reittialueilla vuosina 2021-2026

Ympärivuotinen yhteysalusliikennepalvelu kattaa reittialueen liikenteen tilaajan laatiman palvelukuvauksen mukaisesti. Palveluun sisältyy muun muassa liikennöinnissä tarvittavien alusten hankkiminen, päivittäisen liikenteen hoito määritetyn palvelutason mukaisesti, viestintä asiakkaille, asiakaspalautteiden vastaanotto ja käsittely sekä valtion omistamien yhteysaluslaiturien pienimuotoinen hoito. Palveluntuottaja vastaa palvelutason toteutumisesta laatuvastuuperiaatteella.

Yhteysalusliikennepalvelu hankitaan loppuvuoden 2019 aikana lähtökohtaisesti omina erillisinä ja itsenäisinä hankintamenettelyinään reittialuekohtaisesti. Sopimuskaudet ovat kestoltaan viisivuotisia, alkaen 1.5.2021 ja päättyen 30.4.2026.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
14.10.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan kutsu markkinavuoropuheluun. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia.

Varsinais-Suomen ELY-keskus suunnittelee kilpailuttavansa yhteysalusliikennepalveluja otsikossa mainituille reiteille vuosiksi 2021-2026. Sopimuskaudet alkavat 1.5.2021.

Markkinavuoropuhelun tarkoituksena on selvittää suunniteltuun hankintaan liittyviä asioita. Tavoitteena on kartoittaa hankinnan kohteen markkinoita, toteutusmahdollisuuksia sekä potentiaalisista palveluntarjoajia. Tavoitteena on myös saada kattavasti asiaa koskevaa tietoa, jotta tarjouskilpailut voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Alustavan suunnitelman mukaan hankintailmoitukset julkaistaan lokakuussa 2019.

Markkinavuoropuhelu järjestetään kirjallisena. Markkinavuoropuhelun perusteella saatavaa materiaalia on tarkoitus hyödyntää varsinaisen tarjouspyynnön laadinnassa. Hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan hankintaa markkinavuoropuhelukutsun tai markkinavuoropuhelun perusteella, eivätkä ilmoittautuneille toimitettavassa aineistossa esitettävät kuvaukset/määritykset sido hankintayksikköä.

Markkinavuoropuhelukutsuun vastaaminen tai markkinavuoropuheluun osallistuminen eivät sido yritystä tarjouskilpailuun osallistumiseen, eivätkä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Vastaaminen tai markkinavuoropuheluun osallistuminen eivät myöskään vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa.

Markkinavuoropuhelukutsuun vastanneille tai markkinavuoropuheluun osallistuneille ei makseta korvausta osallistumisesta.

Pyydämme kaikkia hankinnasta kiinnostuneita ilmoittautumaan markkinavuoropuheluun ohessa olevan linkin kautta 31.8.2019 mennessä. Markkinavuoropuheluun ilmoittautuneille lähetetään aineisto, johon toivotaan kommentteja 22.9. mennessä.

Ilmoittautumislomake: https://link.webropolsurveys.com/S/59B905F4C4AE1166

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
9.8.2019
«« Takaisin