«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Caruna Oy : Rakentamisen laadun valvontapalvelut

07.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016264
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 152-375701
Osallistumishakemukset 23.08.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/caruna?id=243140&tpk=0360f6d3-12a8-4e2f-92d7-5e84ee3e7fbe

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Caruna Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1618314-7
Postiosoite:Upseerinkatu 2
Postinumero:02600
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Mari Gromoff
Puhelin:+358 405725822
Sähköpostiosoite:mari.gromoff@caruna.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.caruna.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/caruna

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/caruna?id=243140&tpk=0360f6d3-12a8-4e2f-92d7-5e84ee3e7fbe
I.6) Pääasiallinen toimiala
Sähkö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Rakentamisen laadun valvontapalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Carunan sähköverkon rakentamiseen, korjaamiseen, ylläpitoon ja kunnossapitoon liittyvien projektien laadunvalvontapalvelu sekä turvallisuus- ympäristökoordinointipalvelu ("Palvelu"). Palvelu sisältää valvontaa, katselmuksia, tarkastuksia, laadunvalvontaa sekä turvallisuus- ja ympäristökoordinointia kaikilla Carunan verkkoalueilla. Hankinta on jaettu seuraaviin osiin: Osa 1 Jakeluverkko, Osa 2 Suurjännitteinen jakeluverkko. Lisäksi Palvelun Osaan 1 kuuluu Alueellisen Suurhäiriöorganisaation (ASO) tehtäviä. Palvelun Osassa 2 on lisäksi optiona Käyttötyöt ja sähköasemien asiantuntijapalvelut. Palvelun tavoitteena on turvallisuuden ja laadun parantaminen. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön luonnoksen liitteessä 01 Palvelukuvaus (LUONNOS).zip. Hankinnan kohteen kuvaus on luonnos, ja se tarkentuu neuvottelujen kuluessa.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 25000000.00 EUR
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia
Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimuksia, joissa yhdistetään seuraavat osat tai osien ryhmät: Ehdokas voi hakea tarjoajaksi hankinnan Osaan 1 Jakeluverkko tai hankinnan Osaan 2 Suurjännitteinen jakeluverkko, tai molempiin Osiin (1 ja 2). Jos Ehdokas hakee tarjoajaksi molempiin Osiin, ja tulee kummassakin valituksi palveluntuottajaksi, Tilaaja varaa oikeuden tehdä yhden sopimuksen, joka kattaa molemmat osat.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Jakeluverkko
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämä Osa on hankinnan Osa 1 Jakeluverkko. Hankinnan kohteena on Carunan sähköverkon rakentamiseen, korjaamiseen, ylläpitoon ja kunnossapitoon liittyvien projektien laadunvalvontapalvelu sekä turvallisuus- ja ympäristökoordinointipalvelu ("Palvelu"). Palvelu sisältää valvontaa, katselmuksia, tarkastuksia, laadunvalvontaa sekä turvallisuus- ja ympäristökoordinointia kaikilla Carunan verkkoalueilla. Lisäksi hankinnan Osaan 1 kuuluu Alueellisen Suurhäiriöorganisaation (ASO) tehtäviä. Palvelun tavoitteena on turvallisuuden ja laadun parantaminen. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön luonnoksen liitteessä 01 Palvelukuvaus (LUONNOS).zip. Hankinnan kohteen kuvaus on luonnos, ja se tarkentuu neuvottelujen kuluessa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:36 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus tulee voimaan allekirjoituksella. Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta 1 + 1 optiovuodella. Päätös option käytöstä ja kestosta tehdään erikseen. Sopimuksen kesto lasketaan alkavaksi siitä, kun palvelutuotantovastuu on siirtynyt Palveluntuottajalle koko sopimuksen osalta. Palvelutuotantovastuu nykyiseltä palveluntuottajalta siirtyy viimeistään 15.5.2020.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Suurjännitteinen jakeluverkko (alueverkko)
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämä Osa on hankinnan Osa 2 Suurjännitteinen jakeluverkko. Hankinnan kohteena on Carunan sähköverkon rakentamiseen, korjaamiseen, ylläpitoon ja kunnossapitoon liittyvien projektien laadunvalvontapalvelu sekä turvallisuus- ja ympäristökoordinointipalvelu ("Palvelu"). Palvelu sisältää valvontaa, katselmuksia, tarkastuksia, laadunvalvontaa sekä turvallisuus- ja ympäristökoordinointia kaikilla Carunan verkkoalueilla. Lisäksi hankinnan Osaan 2 kuuluu optiona Käyttötyöt ja sähköasemien asiantuntijapalvelut. Palvelun tavoitteena on turvallisuuden ja laadun parantaminen. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön luonnoksen liitteessä 01 Palvelukuvaus (LUONNOS).zip. Hankinnan kohteen kuvaus on luonnos, ja se tarkentuu neuvottelujen kuluessa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:36 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus tulee voimaan allekirjoituksella. Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta 1 + 1 optiovuodella. Päätös option käytöstä ja kestosta tehdään erikseen. Sopimuksen kesto lasketaan alkavaksi siitä, kun palvelutuotantovastuu on siirtynyt Palveluntuottajalle koko sopimuksen osalta. Palvelutuotantovastuu nykyiseltä palveluntuottajalta siirtyy viimeistään 15.5.2020.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta julkaistaan ennakkoon tarjouskilpailukutsu

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 2

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
23.8.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

Puitejärjestelyn lisätiedot Hankinnassa perustetaan puitejärjestely. Hankinnan tavoitteena on muodostaa Carunan ja Osan 1 ja Osan 2 voittaneen palveluntuottajan/palveluntuottajien välinen erityisalojen hankintalain 45 § mukainen puitejärjestely. Puitesopimukseen valitaan palveluntuottajaksi kumpaankin Osaan parhaan tarjouksen tehnyt tarjoaja. Puitejärjestely ei muodosta yksinoikeutta valitulle palveluntuottajalle palvelun tuottamiseen, vaan Caruna voi erillisen hankintamenettelyn johdosta hankkia palveluita myös muualta. Puitejärjestely ei myöskään merkitse sitä, että Caruna sitoutuisi mihinkään palveluvolyymivaateisiin. Mahdollinen euromääräinen minimisitoumus palvelujen hankinnasta, sen määrä ja kesto ovat neuvottelujen kohteena.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
7.8.2019
«« Takaisin