«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä : Tietopyyntö painotuotepalvelut, monistamopalvelut ja graafiset suunnittelupalvelut

07.08.2019 11:05
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016263

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Tietopyyntö

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
Y-tunnus 2844969-4
Yhteyshenkilö Lisa Alho
Postiosoite PL 46
Postinumero 05801
Postitoimipaikka Hyvinkää
Maa Suomi
Puhelin +358406351746
Sähköpostiosoite lisa.alho@keusote.fi
Internet-osoite (URL) http://www.keski-uudenmaansote.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/keusote?id=244613&tpk=21e2eddd-098c-4e68-9943-1a3cc0334fee
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tietopyyntö painotuotepalvelut, monistamopalvelut ja graafiset suunnittelupalvelut
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
KEUDno-2019-952
Hankinnan kuvaus

TÄMÄ EI OLE HANKINTAILMOITUS EIKÄ TARJOUSPYYNTÖ VAAN TIETOPYYNTÖ JA KUTSU PALVELUNTUOTTAJIEN VUOROPUHELUUN. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä suunnittelee graafisten suunnittelupalveluiden, monistamopalveluiden ja painatuspalveluiden kilpailuttamista. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) vastaa alueensa jäsenkuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuotannosta 1.1.2019 lähtien. Jäsenkuntia ovat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. Keusoten tavoitteena on turvata alueen asukkaille laadukkaat ja asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut tasa-arvoisesti. Keusote tuottaa palveluitaan noin 80:ssä toimipisteessä ja henkilöstön määrä on noin 3500 henkeä. Tulevan hankinnan kohteena ovat painatuspalvelut, joihin voi kuulua esimerkiksi seuraavia osakokonaisuuksia monistamopalvelut, käyntikortit ja muut kortit, pienesitteet, lehdet ja muut esitteet, kirjat, oppaat, vihkot, kansiot, toimintakertomukset, kuvalliset henkilökortit, Julisteet, Julisteet roll-up kuvatelineillä, isot julistekankaat, opasteet, kyltit, PPC-tulosteet, teippaukset, tarrat ja muut painotyöt, kuvat ja kuvankäsittely, valikoima liikelahjoja, aineistonhallintapalvelut sekä optiona graafinensuunnittelupalvelu. Näiden edellämainittujen tuotteiden helppo ja käyttäjäystävällinen nettikauppa jossa valikoitujen tuotteiden muokkaus mahdollisuus. Lisäksi tarve aineistonhallintapalvelulle (mediapankkipalvelu) jota tarvitaan yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan digitaalisessa muodossa olevien ja luotavien lomakkeiden, ohjeiden, tiedotteiden, ilmoitusten ja kaiken muun graafisen materiaalin digi- ja printtiversioiden hallintaa. Palveluun tulee kuulua käyttötuki ongelma tilanteissa. Hankinnan sisältö täsmentyy tulevaan tarjouspyyntöön. Alustavasti on arvioitu, että hankintailmoitus julkaistaan syksyllä 2019. Hyvinkään kaupungille varataan mahdollisuus osallistua tarvittaessa kilpailutukseen.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Painopalvelut. (79810000-5)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.9.2019 - 6.9.2019

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettely tarkentuu tarjouspyyntöön

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Kyllä
Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
1.9.2019 0.00
Lisätietoja

Tämän tietopyynnön tarkoituksena on hankkia kiinnostuneilta ja potentiaalisilta palveluntuottajilta lisätietoja olemassa olevista ja tulevista painotuotepalveluratkaisuista ja siihen liittyvistä palveluista, sekä aineistonhallintapalvelun (mediapankin) toteutus ratkaisuista ja kuulla palveluntuottajien näkemyksiä siitä, miten palvelu tulisi järjestää, jotta se saataisiin palvelemaan monipuolisen ja laajan alueen tarpeita mahdollisimman hyvin. Markkinakartoituksella on tarkoitus mm. selvittää millaisia palveluntuottajia on markkinoilla, kartoittaa palveluntuottajien mahdollisuutta tarjota suunnitteilla olevaa palvelua sekä antaa mahdollisuus esitellä uusia tuotteita ja ratkaisuja. Tämän lisäksi on tarkoitus antaa palveluntuottajille mahdollisuus osallistua tulevien järjestämisratkaisujen ja palvelukokonaisuuksien suunnitteluun. Kutsumme palveluntuottajia 6.9.2019 klo: 12.00-15.00 Hyvinkäällä pidettävään markkinakartoitustilaisuuteen. Tilaisuuteen mahtuu noin 20 palveluntuottajan edustajaa, jotka valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä (maksimissaan 2 henkeä per palvelutuottaja). Sitovat ilmoittautumiset pyydetään lähettämään 1.9.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hankintapalvelut@keusote.fi. Tilaisuuteen ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse tarkemmat saapumisohjeet. Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi palveluntuottajan nimi ja osallistuvien henkilöiden nimet. Tiedustelemme näkemyksiänne seuraavista asioista, joihin toivomme teidän perehtyvän ja vastaavan: 1. Oleellisin asia tilauksia tehdessä ja ulkoasun muokkauksessa on käyttäjän kannalta käytön helppous ja yksinkertaisuus, joten siitä toivoisimme näkemyksiänne ja kokemuksianne. Miten te ajattelitte toteuttaa käytön helppouden ja yksinkertaisuuden käyttäjän näkökulmasta seuraavissa asioissa: a. ulkoasun/tekstin muokkaus b. käyttöliittymä c. tilauksen, laskutusosoitteen ja toimitusosoitteiden lisääminen tai niiden valinta d. uudelleentilaus e. käyttötuki ongelmatilanteissa f. toimintatapa vaativimpien tuotteiden kanssa g. miten materiaalin vienti "pankkiin" tapahtuu h. muuta huomioitavaa 2. Millä tavalla ”nettikauppa” eli liittymä jolla tilaukset ja ulkoasu tehtäisiin kannattaisi toteuttaa? 2. a. Miten toteuttaisitte liikelahjatuotteiden hallinnoinnin ja logistiikan? 3. Onko teillä mahdollisuutta tarjota aineistonhallinnan lisäksi kuvapankkia (jota voitaisiin käyttää muissakin tarkoituksissa mm. intrassa)? 4. Onko teillä ajatuksia palveluprosessin uudistamismahdollisuuksista, jotka tahtoisitte meidän ottavan huomioon? 5. Miten palvelua tulisi tulevaisuudessa tuottaa, jotta palvelu saataisiin mahdollisimman kustannustehokkaaksi? 6. Miten palvelussa voitaisiin hyödyntää uutta teknologiaa? 7. Millä tavalla hintaa kannattaisi mielestänne vertailla tarjouspyynnössä? Miten eri palveluiden ja tuotteiden kustannukset jakautuisivat? 8. Minkälaisiin osiin tarjouspyyntö tulisi mielestänne jakaa palvelutuotteittain? 9. Tulisiko alueella olla mielestänne yhden - vai useamman palveluntuottajan malli? 10. Pystyttekö tuottamaan tasavertaiset palvelut koko Keusoten alueelle? 11. Millaisia asiakastyytyväisyyskyselyitä tai muita keinoja mitata tyytyväisyyttä, teillä on käytössä? 12. Miten valvotte palvelunne laatua? 13. Millainen on näkemyksenne toimivasta kannustinsysteemistä kilpailutuksessa? 14. Miten käyttötuki on järjestetty? Millainen on käyttötuen vasteaika ja kustannukset? 15. Onko näkemyksenne mukaan mahdollista liittää verkkokauppa osaksi omaa intraamme, ilman erillistä kirjautumista? Kysymyksiin voi vastata myös erikseen, ilman osallistumista tilaisuuteen. Palveluntuottaja voi palauttaa vastauksen oheisiin kysymyksiin osoitteeseen hankintapalvelut@keusote.fi 1.9.2019 mennessä. Markkinakartoituksen aikana esitettävät tiedot ovat alustavia ja suuntaa antavia. Kuntayhtymä ei sitoudu hankinnan toteuttamiseen tai tiettyyn toteuttamistapaan, eivätkä hankinnasta kiinnostuneet palveluntuottajat sitoudu tarjouskilpailuun osallistumiseen. Tavoitteena on kuitenkin päästä tarjouspyyntövaiheeseen loppuvuoden 2019 aikana. Kuntayhtymä ei maksa korvauksia markkinakartoitukseen osallistumisesta.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin