«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Oulun kaupunki : Oulun Tilapalvelut energiatodistusten hankinta

07.08.2019 10:35
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016256
Tarjoukset 28.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Oulun kaupunki
Y-tunnus 0187690-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Oulun Tilapalvelut liikelaitos
Yhteyshenkilö Niko Mursu
Postiosoite Solistinkatu 2
Postinumero 90140
Postitoimipaikka Oulu
Maa Suomi
Puhelin +358447032544
Sähköpostiosoite niko.mursu@ouka.fi
Internet-osoite (URL) http://tilakeskus.ouka.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=246027&tpk=eb280d85-391f-4208-aa5b-d17fa017f0e9
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Oulun Tilapalvelut energiatodistusten hankinta
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
OUKA/7751/02.08.01/2019
Hankinnan kuvaus

Oulun Kaupunki kilpailuttaa energiatodistukset 84 hallinnoimalleen rakennukselle. Selvyyden vuoksi todetaan, että Oulun kaupungilla tarkoitetaan tässä hankinnassa Oulun kaupunki y-tunnukseen (0187690-1) alaisia toimijoita mukaan lukien liikelaitokset. Hankinnan kohteena olevat palvelut jaetaan neljään (4) hintatasoluokkaan rakennuksen tilavuuden perusteella. Tilaajalla on oikeus lisätä tai poistaa kohteita kohdeluettelosta ja lisätöiden teossa noudatetaan samaa hintatasoa kuin muussa palvelussa. Hankintayksikkö valitsee tarjousten perusteella yhden kokonaistaloudellisesti edullisimman palveluntuottajan, joka täyttää tarjouspyynnössä ilmoitetut soveltuvuusvaatimukset sekä hankinnan kohteen kriteerit. Kokonaistaloudellisen edullisuuden valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys. Palvelussa noudatetaan JYSE 2014 mukaisia sopimusehtoja. Annetut tarjoukset eivät saa sisältää omia ehtoja.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Energia ja siihen liittyvät palvelut. (71314000-2)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Energiatodistuksen laatijalla tulee olla tehtävän vaativa pätevyys ja hänen tulee olla Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn energiatodistuksen laatijoiden rekisterissä. Palveluntuottajalta ja hänen varahenkilöltään vaaditaan referenssit ja tarjous voidaan hylätä referenssien puuttuessa tai ollessa riittämättömät.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankintamenettelynä käytetään kansallista hankintamenettelyä. Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintayksikkö 1. Avaa tarjoukset. 2. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden. 3. Tarkastaa tarjoajan tarjouksensa osana antaman vakuutuksen siitä, että se täyttää hankintayksikön asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. 4. Tarkastaa tarjouksen hankinnan kohteen kriteereitä koskevat tiedot. 5. Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille asianosaisille. 6. Solmii hankintasopimuksen valitun palveluntuottajan kanssa. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125 §). Hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen siten kuin hankintalain 96 §:ssä säädetään. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Hankintayksikkö tekee tilauksia sopimuskaudella vain todellista tarvetta vastaavan määrän. Arvioitujen sekä tarjouspyynnön kohdassa "hankinnan kohteen kriteerit" tarjouslomakkeella ilmoitettujen määrien ilmoittamisen tavoitteena on ainoastaan saada tarjousten hinnat laskentateknisesti vertailukelpoisiksi. Tarjouskilpailun perusteella solmittava sopimus ei muodosta valitulle palveluntuottajalle yksinoikeutta tuottaa palvelua.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
28.8.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin