«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara : Hiekoitussepeli terässiiloihin

07.08.2019 09:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016239
Tarjoukset 28.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara
Y-tunnus 0201256-6
Yhteyshenkilö Riitta Sirén, hankinta-asiantuntija
Postiosoite PL 1635
Postinumero 00099
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358931017000
Sähköpostiosoite hankinta@hel.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hel.fi/stara
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/stara?id=226755&tpk=ae13e43e-11f9-4b7e-a392-ccd4ab42457b
Hankintayksikön luonne
Muu: Kunnallinen liikelaitos
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Hiekoitussepeli terässiiloihin
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
HEL 2019-003831
Hankinnan kuvaus

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara pyytää tarjoustanne hiekoitussepelistä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Hankintayksikkö on Stara. Hankintasopimus tehdään yhden toimittajan kanssa. Hankinnan kohteen kuvaus on tarjouspyynnön liitteenä (Liite1). Hankintaa koskeva sopimusluonnos on liitteenä (Liite 2).

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Sepeli. (14212300-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki (K091)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.10.2019 - 30.4.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) sekä Helsingin kaupungin hallituksen ohjetta harmaan talouden torjunnasta, ks. linkki https://www.hel.fi/static/helsinki/muut-saannot/HKI_harmaan_talouden_torjuntaohje_2018.pdf Tarjouksen tekemisestä tai menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille palkkiota. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjous laaditaan suomen kielellä. Hankintayksiköllä on oikeus hankintalain mukaisin perustein keskeyttää hankintamenettely sopimusta tekemättä. TARJOUSTEN KÄSITTELY Tarjousten käsittelyn vaiheet 1. Tarjousten avaaminen 2. Tarjoajan soveltuvuuden alustava tarkastaminen 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 4. Tarjousten vertailu 5. Soveltuvuusvaatimuksissa annettujen tietojen paikkansapitävyys tarkistetaan voittajaksi esitettävän osalta ennen hankintapäätöksen tekemistä. 6. Hankintapäätöksen tekeminen 7. Hankintasopimuksen tekeminen (valitusajan jälkeen) Tarjoukset avataan välittömästi tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen. Avaustilaisuudessa ovat hankintayksikön edustajat. Avaustilaisuus ei ole julkinen.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
28.8.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin