«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Hyria koulutus Oy : Teollisuuskatu 22 keskuskeittiö

07.08.2019 07:44
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016229
Tarjoukset 3.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Hyria koulutus Oy
Yhteyshenkilö Katri Leskinen
Postiosoite PL 67
Postinumero 05800
Postitoimipaikka Hyvinkää
Maa Suomi
Puhelin +358406835031
Sähköpostiosoite katri.leskinen@hyria.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hyria.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hyria
Hankintayksikön luonne
Muu: Ammatillinen oppilaitos, Osakeyhtiö
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Teollisuuskatu 22 keskuskeittiö
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
247299
Hankinnan kuvaus

Peruskorjataan vanha venehalli keskuskeittiöksi ja sitä palvelevaan ravintolasaliin. Teollisuuskadulle suunniteltu keskuskeittiö valmistaa jatkossa kaikki Hyrian tarvitsemat opiskelija- ja henkilöstöateriat toimivissa tiloissa ja moderneilla tuotanto- ja pakkausmenetelmillä. Keskuskeittiön yhteydessä toimii opiskelija- ja henkilöstöravintola palvellen Teollisuuskadun toimipisteen opiskelijoita ja henkilöstöä. Keskuskeittiössä ruuat valmistetaan pääosin cook and chill-menetelmällä ja pakataan rasioihin. Ruuat kuljetetaan palvelukeittiöihin kaksi kertaa viikossa. Palvelukeittiöissä ruoka viimeistellään ja valmistetaan aterialisäkkeet.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Riihimäki (K694)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
18.9.2019 - 29.2.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Urakkaohjelman mukaan.Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla tai olosuhteet muuttuvat tarjouskilpailun aikana, niin ettei tilaaja voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavilla suomen kielellä sähköisesti tarjouspalvelut.fi/hyria kautta. Tarjoajan halutessa tarjousasiakirjat muulla kielellä, käännättäminen ja siitä aiheutuvat kulut ovat tarjoajan itsensä vastattavina. Tarjous tulee jättää suomen kielellä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
3.9.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin