«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Akuuttien veritautien lääkeherkkyystutkimus ja RNA-sekvensointi

07.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016219
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 152-375589

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kaisa Lindholm
Sähköpostiosoite:kaisa.lindholm@hus.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Akuuttien veritautien lääkeherkkyystutkimus ja RNA-sekvensointi
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Verianalyysipalvelut. (85111810-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

CleverHealth Networkin alaiseen eCare for Me -projektin akuutti leukemia -osaprojektiin tulee hankittavaksi 1) pahanlaatuisten hematologisten tautien lääkeherkkyystutkimus levylukijalla 2) lääkeyliherkkyystutkimus, vastearvio virtaussytometrialla 3) RNA sekvensointi

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 527370.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

CleverHealth Networkin alaiseen eCare for Me -projektin akuutti leukemia -osaprojektiin tulee hankittavaksi 1) pahanlaatuisten hematologisten tautien lääkeherkkyystutkimus levylukijalla 2) lääkeyliherkkyystutkimus, vastearvio virtaussytometrialla 3) RNA sekvensointi

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Akuuttien veritautien lääkeherkkyystutkimus ja RNA-sekvensointi

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
1.7.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Helsingin yliopisto/FIMM Institute for Molecular Medicine Finland
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0313471-7
Postitoimipaikka:Helsingin yliopisto
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:janna.saarela@fimm.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:527370 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
6.8.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

2. Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan

3. Selitys

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista luku 5 § 41 kohtaan 2) teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta; Hankinnasta on tehty avoin tietopyyntö, johon saatiin yksi vastaus. Vastaavia ratkaisuja on myös muutoin kartoitettu internetistä ja muilta tunnetuilta toimittajilta ilman selkeää tarjoamaa. Hankinnan ehtoja ei ole keinotekoisesti kavennettu, kuten ilmenee liitteenä löytyvistä hankinnan kohteen kuvauksista ja tietopyynnöstä. Hankintalain 40.2 §:n 2 kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. Hankinnan kohteesta on julkaistu Hilmassa tietopyyntö (liitteenä), johon saatiin vain yksi vastaus. Myöskään hankinnan kohteesta tehdyssä markkinakartoituksessa ei ilmennyt, että hankittavalle ratkaisulle olisi markkinoilla muita toimittajia. Hankinnan ehtoja ei ole keinotekoisesti kavennettu. Edellä mainituilla perusteilla hankinta toteutetaan suorahankintana.

«« Takaisin