«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
VAV Yhtymä Oy : VAV Veturikuja 8 / kiinteistön purku

06.08.2019 15:02
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016218
Tarjoukset 28.8.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö VAV Yhtymä Oy
Y-tunnus 0640915-7
Yhteyshenkilö Kari Nauska
Postiosoite Veturikuja 7
Postinumero 01300
Postitoimipaikka Vantaa
Maa Suomi
Sähköpostiosoite kari.nauska@vav.fi
Internet-osoite (URL) https://vav.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/vav
Hankintayksikön luonne
Muu: Kaupungin omistama yhtiö
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
VAV Veturikuja 8 / kiinteistön purku
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
248342
Hankinnan kuvaus

Kyseessä on Vantaan kaupungin Tikkurilan kaupunginosassa, korttelin 61220 tontilla 2 sijaitseva kerrostalokohde, joka puretaan pois uuden rakennushankkeen tieltä. Hankinta käsittää kiinteistön Veturikuja 8 purku-urakan toteuttamisen. Kiinteistöön kuuluu 1 asuin- ja päiväkotirakennus sekä 4 piharakennusta. Asuinrakennuksessa on 5 kerrosta ja yhteensä 37 huoneistoa sekä päiväkoti, ja sen kokonaiskerrosala on 3147 m². Tarjoajalta edellytetään tutustumista kohteeseen ennen tarjousten jättämistä yhteisellä kohdekäynnillä, joka järjestetään 19.8.2019 klo 10:00. Katselmukseen osallistuminen on ehto tarjouksen hyväksymiselle. Tarjoajan tulee ilmoittautua kohdekäyntiin viimeistään 16.8. lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: tuukka.tonteri@sitowise.com Ennen purku-urakan aloittamista urakoitsijan tulee tehdä purkamisluvan ehtojen mukainen purku- ja suojaussuunnitelma. Työmaa tulee aidata 2,5 m korkealla umpiaidalla. Hankkeesta tehdään urakkasopimus tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa. Alustava aikataulu sitoumuksetta: - Tarjoukset jätettävä viimeistään 28.8.2019. - Hankintapäätös tehdään viikolla 36/2019. - Hankintapäätös annetaan tiedoksi tarjoajien ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. - Purkutyö alkaa arvioidusti 1.10.2019. - Työn tulee olla vastaanottotarkastuksessa hyväksytysti luovutettuna viimeistään 5.1.2020.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Purkutyöt, rakennustyömaan valmistelu- ja raivaustyöt. (45111000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Vantaa (K092)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

HANKINTAMENETTELYN KUVAUS Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintalain 100 §:n mukaisesti hankintayksikön on kuvattava hankinnassa käyttämänsä menettely. Menettely on kuvattu alla. Hankinnassa käytetään avointa menettelyä soveltaen hankintalain 32 §:ää seuraavasti: Julkaisemalla hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön hankintayksikkö pyytää tarjoajia jättämään tarjouksensa tarjouspyynnössä ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: 1. Tarjousten avaaminen ja avauspöytäkirjan laatiminen. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 2. Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättäneiden tarjoajien soveltuvuutta koskevien vastausten tarkistaminen. 3. Soveltuvuusvaatimukset täyttävien tarjoajien tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen. 4. Tarjouspyynnön mukaisten tarjousten vertailu. 5. Hankintapäätöksen tekeminen. 6. Hankintasopimuksen solmiminen. Kun tarjouskilpailun voittaja on valittu, hankintayksikkö pyytää ja tarkastaa voittajan soveltuvuutta koskevat todistukset ja selvitykset.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
28.8.2019 13.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite https://www.markkinaoikeus.fi
«« Takaisin