«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Tohmajärven kunta/tekninen toimi : Katujen, yksityisteiden ja kiinteistöjen piha-alueiden auraus ja talvikunnossapito

12.08.2019 11:18
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016217
Tarjoukset 5.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Tohmajärven kunta/tekninen toimi 1919717-3 /
Tekninen osasto
Kuntatekniikan päällikkö Oskari Mähönen
Järnefeltintie 1
82600
Tohmajärvi
Puh. +358401054239

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Tohmajärven kunta/tekninen toimi
Y-tunnus 1919717-3
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tekninen osasto
Yhteyshenkilö Kuntatekniikan päällikkö Oskari Mähönen
Postiosoite Järnefeltintie 1
Postinumero 82600
Postitoimipaikka Tohmajärvi
Maa Suomi
Puhelin +358401054239
Sähköpostiosoite oskari.mahonen@tohmajarvi.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Katujen, yksityisteiden ja kiinteistöjen piha-alueiden auraus ja talvikunnossapito
Hankinnan kuvaus

Tohmajärven kunnan tekninen toimisto pyytää tarvittavan kaluston omaavilta yrittäjiltä tarjouksia talvikunnossapitoon käytettävistä työkoneista kuljettajineen Tohmajärven kunnan alueella liitteessä 1. esitettyjen teiden, kevyenliikenteenväylien, kiinteistöjen sekä alueiden aurauksesta ja talvikunnossapidosta tarjouspyynnössä esitettynä ajanjaksona.

Valituksi voi tulla useampi tarjoaja. Tilaaja pidättää oikeuden toiminnallisten talvikunnossapitoalueiden muodostamiseen. Osatarjoukset hyväksytään, ehdolliset tarjoukset hylätään.

Tilaaja määrittää koneen sopivuuden sille määrättävään alueeseen. Tilaaja pidättää oikeuden käyttää GPS seurantaa työtuntien varmistamiseksi.

Tarjoukset tulee tehdä kestoltaan 1.11.2019 – 15.4.2021 väliseksi ajaksi.

Tarjoukset tulee tehdä käyttäen tarjouslomaketta (Liite 2). Tarjouksen liitteenä tulee olla selvitys työssä käytettävästä kalustosta.

Alueiden/työpisteiden välisistä matkoista ei makseta korvausta.

Lähtövalmiusaika 2 h päivystäjän tilaamissa aurauksissa ja hiekoituksissa. Lähtökertymä 5 cm satanutta uutta lunta ja sade loppuun omatoimisilla aurausalueilla.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Lumenaurauspalvelut. (90620000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Tohmajärvi (K848)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.11.2019 - 15.4.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajalta edellytetään tilaajavastuulain mukaista selvitystä. Tarjouksen liitteenä tulee olla:

1. Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

2. Kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot.

3. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.

4.Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva sopimus on tehty.

5. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

6. Todistus siitä, että sopimuspuoli on ottanut tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetun vakuutuksen.

Edellä mainitut tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olle kolmea (3) kuukautta vanhempia laskettuna tajouksen jättöpäivästä.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Työkoneen vuokrasopimus laaditaan KT-98 mukaisesti.

Yrittäjän tulee täyttää julkisyhteisön hankitalainsäädännön mukaiset ehdot työhön ryhtyessään.

Hankintavertailuperusteena on kokonaisedullisin hinta (93 %), koneen sopivuus ko. työkohteeseen, sekä yrittäjän aiemmat näytöt vastaavista tehtävistä (7 %), tilaajan kokemuspohjaisen arvioinnin tai auditoinnin mukaan.

Asemantiellä, Kirkkotiellä ja Talluksentiellä kevyenliikenteenväylän leveys on osin 2,75 m sekä välittömässä läheisyydessä on runsaasti aurattessa helposti vaurioituvia kohteita.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Sopimuskausi on 1.11.2019 - 15.4.2021. Lisäksi sopimuskauden aikana mahdollisuus sopimuksen jatkamiseen (optiomahdollisuus) 1 + 1 vuotta, vuosi kerrallaan. Optiovuosien käyttö vaatii molempien osapuolten suostumuksen.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
5.9.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

3 kk tarjouksen jättämisestä

Lisätietoja

Tarjous tulee laatia liitteenä (Liite 2.) olevaa tarjouslomaketta käyttäen. Lomakkeeseen täytetään hinnat tarjottavien kohteiden kohdalle.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

LIITE 1. Aurauskartat.pdf

LIITE 2. Tarjouslomake.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin