«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Lappeenrannan kaupunki Elinvoima ja kaupunkikehitys toimiala : Talvikunnossapitotyöt 2019-2020

06.08.2019 13:39
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016200
Tarjoukset 26.8.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Lappeenrannan kaupunki Elinvoima ja kaupunkikehitys toimiala
Y-tunnus 0162193-3
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Lappeenrannan kaupunki hankintapalvelut
Yhteyshenkilö Pirjo Kapiainen
Postiosoite PL 11 / Villimiehenkatu 1
Postinumero 53101
Postitoimipaikka Lappeenranta
Maa Suomi
Puhelin +358401309074
Sähköpostiosoite pirjo.kapiainen@lappeenranta.fi
Internet-osoite (URL) http://www.lappeenranta.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=248069&tpk=a24aa065-b793-4653-af1d-aa0674a78271
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Talvikunnossapitotyöt 2019-2020
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
LPR/1236/10.03.01.04/2019
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on tuntiveloitteisten talvikunnossapitopalveluiden toimittaminen Tilaajalle tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyillä ehdoilla seuraavasti: Lappeenrannan kaupungin eri virastojen ja laitosten tarpeisiin talvikaudeksi 2019 - 2020 tuntiveloitustarjoukset autoista ja työkoneista, jotka on varustettu asetusten mukaisin aurausvarustein ja aurauspuskurein tai työkoneen vetolaittein ja lisävarustein seuraavasti: 1. Autoaurauksiin kaduilla, teillä ja urheilukentillä urakoitsijan omalla aurauskalustolla. 2. Traktoriaurauksiin Lappeenrannan kaupungin hoitamilla kaduilla, teillä ja kentillä sekä haja-asutuksen piha-. yms. alueilla urakoitsijan omalla työkonekalustolla. 3. Liukkauden torjuntaan kuorma-autoon soveltuvalla perälautahiekoittimella tai traktorivetoisella hiekoittimella. Kaupunki luovuttaa hiekoituslaitteet ao. käyttöön. 4. Liukkauden torjuntaan kuorma-autoon soveltuvalla perälautahiekoittimella (urakoitsijan oma hiekoituskalusto). 5. Katujen ja teiden höyläykseen tiehöylällä. 6. Lumen poisajoon lumenläjityspaikalle, lumenajoon soveltuvalla kalustolla. Kuormauksen hoitaa tarjoaja itse. Lumenpoisajo tapahtuu keskusta-alueelta (Lavolankatu – Ratakatu – Lepolankatu – Ainonkatu). 7. Lumenläjityspaikan hoitoon telapuskukoneella, tarpeen mukaan ma – la klo 6.00 – 22.00.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Lumenaurauspalvelut. (90620000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Lappeenrannan seutu (S091)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.10.2019 - 30.4.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinta toteutetaan avoimena hankintamenettelynä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
26.8.2019 13.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 29563314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin