«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kainuun Nuotta ry : Digiosaamisen valmennuspalvelut

07.08.2019 10:23
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016197
Tarjoukset 21.8.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:
Kainuun Nuotta ry 1578038-8 /
Kainuun Nuotta ry
Rajaton verkosto 41701Jari Surkka
Ilmarintie 6
87200
Kajaani
Puh. +358447299491

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kainuun Nuotta ry
Y-tunnus 1578038-8
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kainuun Nuotta ry
Yhteyshenkilö Jari Surkka
Postiosoite Ilmarintie 6
Postinumero 87200
Postitoimipaikka Kajaani
Maa Suomi
Puhelin +358447299491
Sähköpostiosoite info@kainuunnuotta.net
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: Yhdistys

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Digiosaamisen valmennuspalvelut
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
Rajaton verkosto 41701
Hankinnan kuvaus

Pyydämme tarjousta digiosaamisen valmennuskokonaisuudesta, joka on suunnattu hankkeen kohderyhmille:

Kehittämishankkeen kohde-alueen muodostavat Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien maaseutualueet.

Pääkohderyhmiä ovat paikalliset yritykset, elinkeinollista ja yrittäjämäistä toimintaa harjoittavat kolmannen sektorin toimijat sekä yrittäjämäisesti toimivat maaseudun kehittäjät. Toisena kohderyhmänä ovat palvelujen käyttäjät, eli maaseudun asukkaat ja kyläyhdistykset. Lisäksi palvelutuotannon onnistumiseksi kohderyhminä ovat valmennuksesta ja neuvonnasta kiinnostuneet toimijat (esimerkiksi juristit, yritysvalmentajat, yhteiskunnallisen yrittäjyyden valmentajat, kolmannen sektorin elinkeinotoiminnan valmentajat).

Koulutusten toteutusaika: 1.9.2019-31.12.2019. Tarjouksen pyytäjä vastaa koulutuksen

osallistuvien henkilöiden rekrytoinnista.

Valmennuskokonaisuuden sisällöt:

Keskeistä kaikkien valmennusten osalla on löytää kohderyhmissä valmennettavien sovellusten hyöty ja toimintojen vieminen osaksi kohderyhmien arkipäivää.

1. Pilvipalvelujen palvelujen käyttäminen ja hyödyntäminen eri kohderyhmillä

2. Sosiaalinen media tutuksi. Miten luon hyötyä some viestinnässä markkinoinnissa.

• Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube, blogit

3. Videoneuvottelut tutuksi, miten luon hyötyä videoneuvotteluista

Valmennettavat sovellukset:

• Anymeeting, Skype

4. Videoasiointi.fi palvelut tutuksi. toiminnan käyttöönotto ja hyödyntäminen eri toiminnoissa

5. Sähköinen uutiskirje. Hyödyn tekeminen palvelulla

6. Webinaarit tutuksi valmennus, toiminnan käyttöönotto ja hyödyntäminen eri toiminnoissa

7. Digitaalisuuden hyödyt yritystoiminnassa, julkisissa palveluissa,

yhdistystoiminnassa ja kansaslaisen arjessa

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
24194 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Valmennuspalvelut. (79998000-6) Digitaalinen (CA43-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kainuu (FI1D8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.9.2019 - 31.12.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjouksen pyytäjä pidättää tarvittaessa itselleen oikeuden olla hyväksymättä kaikki tarjoukset. Saapuneista tarjouksista valitaan yksi palvelun toteuttaja alla esitettyjen arviointikriteerien mukaisesti. Palvelun tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, mikäli tarjoajalla ei katsota olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseen.

Aikaisempi kokemus tarjouspyynnössä esitettyjen sovellusten hyödyntämisestä, palveluntarjoajan paikallistuntemus ja vastaavan kaltaisten koulutusasioiden toteuttaminen katsotaan palveluntarjoajalle eduksi. Tarjousten arvioinnissa hankintakriteerit ja kriteerien painoarvot ovat seuraavat:

Valmennusten toteuttamissuunnitelma 30 %

Hinta 20 %

Referenssit (aikaisempi kokemus) tarjouspyynnössä pyydettyihin sovelluksiin ja sisältöjen

valmennuksesta 30 %

Osaaminen tarjouspyynnön sisältöihin 20 %

Yhteensä 100 %

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjouksessa on toimitettavat valmennussuunnitelmat joka sisältää seuraavat tiedot:

1. Jokaisesta osasta (1-7) kokonaisvalmennussuunnitelma, tuntimäärä, mitä osioita ja miten ne toteutetaan (etä/lähivalmennus). Valmennukset voi siis tarjoajan arvion mukaan toteuttaa myös etänä. Valmennukset voivat olla yksilö tai ryhmävalmennuksia palvelun tuottajan arvioinnin mukaisesti. Perustelut erikseen miksi etänä/lähivalmennuksena. Katso tarkemmin liite: Valmennussuunnitelma

2. Ketkä henkilöt valmentaa eri osioita, mitä kohtaa ja montako tuntia

3. Tarjouksessa tulee näkyä kohdan tarjouksen kohta 10. hinnoitteluosiossa mainitut asiat

4. Kukin osa tulee selkeästi hinnoitella erikseen.

Tarjoukseen tulee liittää CV:t valmentajista ja muista asiantuntijoista. Kuhunkin valmennusosaan on kirjattava henkilöt mihin osaan valmennusta he osallistuvat sekä näiden henkilöiden valmennustuntimäärät.

Tarjoukseen tulee liittää myös ote kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisteristä sekä verottajan viimeisin jäämäluettelo. Tarjouksentekijän tulee olla merkitty verohallinnon ennakkoperintärekisteriin.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
21.8.2019 16.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2019 jolloin myös tarjouksen toteutusaika loppuu. Tarjouksia ja niiden liitteitä ei palauteta.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Rajaton_verkosto_tarjouspyyntö.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin