«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) : Lupien ja valvonnan digitaalinen hallinta (Vallu)

07.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016191
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 152-375363

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1021277-9
Postiosoite:PL 66 (Opastinsilta 12 B)
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tiina Rissanen
Puhelin:+358 295052043
Sähköpostiosoite:kirjaamo@tukes.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tukes.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Lupien ja valvonnan digitaalinen hallinta (Vallu)
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Tukesin Lupien ja valvonnan digitaalinen hallinta -tietojärjestelmä. Hankinta kattaa järjestelmän toimitus- ja käyttöönottoprojektin sekä siihen liittyvät jatkuvat palvelut toistaistaiseksi voimassaolevaksi sopimuskaudeksi. Hankintaan sisältyvät lisäksi tietojärjestelmän jatkokehitys sekä sopimuskauden aikana tarvittavat oheispalvelut, kuten ylimääräiset käyttäjäkoulutukset. Tarkempi kuvaus hankinnan kohteesta on löydettävissä tarjouspyynnön liitteestä 1, Hankinnan kohteen kuvaus.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 998205.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Käytännön työskentelyn rajoitteet, ml. suorituspaikkaan liittyvät, on mainittu tarjouspyynnössä.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lupien ja valvonnan digitaalinen hallinta (Vallu) on tietojärjestelmä, joka tukee Tukesia luvan- tai ilmoituksenvaraisen toiminnan mahdollistamisessa ja valvonnassa. Järjestelmä sisältää kaksi ydinkokonaisuutta, jonka lisäksi siihen kuuluu tukevia komponentteja, kuten esim. työjonojen hallinta. Ensimmäinen kokonaisuuksista on Tukesin lupa- ja ilmoituskäsittely, jolla mahdollistetaan asioinnista ja muiden järjestelmien kautta vastaanotettujen hakemusten ja ilmoitusten käsitteleminen ja dokumenttien valmisteleminen. Toinen kokonaisuuksista on valvonta, jolla Tukes hoitaa mm. yksittäisten valvontatapahtumien suunnittelun, läpiviennin sekä siihen liittyvät jälkityöt, kuten vaatimusten hoitamisen seurannan. Toisin kuin tätä hankintaa koskevassa ennakkotietoilmoituksessa on todettu, järjestelmä EI SISÄLLÄ sähköistä asiointia, vaan hyödyntää tietojen vastaanottamiseen ja niiden välittämiseen KEHA-keskuksen tarjoamaa sähköistä asiointialustaa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu40
Hinta 60
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 054-124826

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Lupien ja valvonnan digitaalinen hallinta (Vallu)

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
9.7.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:6
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:CGI Suomi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0357502-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:998205.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
6.8.2019
«« Takaisin