«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Pedersöre kommun : Anbudsförfrågan på skolskjutsar i Pedersöre

07.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016190
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 152-375439

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pedersöre kommun
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0198517-1
Postiosoite:PB 1
Postinumero:68911
Postitoimipaikka:Bennäs
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Carina Hägg
Sähköpostiosoite:carina.hagg@pedersore.fi
NUTS-koodi:Pedersören kunta (K599)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.pedersore.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Anbudsförfrågan på skolskjutsar i Pedersöre
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Taksipalvelut. (60120000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Anbud begärs på skjutsning av elever i daghem/förskola och skolor för läsåren 2019 – 2020 och 2020 - 2021 med option för läsåret 2021 – 2022, under respektive läsårs skolarbetsdagar. Pågående läsårs skolskjuts rutter enligt bilaga 1 och 2. Planering av rutterna görs för ett läsår i taget och under läsåret kan förändring av rutter ske. Servicen kräver i allmänhet fordon med plats för minst 12 passagerare. Vissa rutter kan under avtalsperioden kräva att fordonen har invaberedskap.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 458000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Skolskjutsar Purmo område
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Taksipalvelut. (60120000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Pedersören kunta (K599)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Förskolorna/skolorna finns utspridda i hela kommunen. Planering av rutterna görs för ett läsår i taget och efter det bestäms var trafikanterna kör. Under läsåret kan förändring av rutter ske av olika orsaker. Pågående läsårs skolskjutsrutter enligt bilaga 1 och 2. Enligt bilaga 3, karta över Pedersöre skoldistrikt. Pedersöre skjutsningsområde delas i tre delar. Priset som ska anges euro/km gäller inom Purmo området. Kilometerpriset betalas av beställaren för kundkilometer. Antalet kilometer och debitering baseras på när första passageraren stiger på och tills sista passageraren stiger av. Kostnaderna för körningen till första passageraren och från sista passageraren ska ingå i kilometerpriset. Då alla övriga villkor uppfylls så används lägsta priset.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Eventuell förlängning med ett år (2021-2022)

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Skolskjutsar i Esse område
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Taksipalvelut. (60120000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Pedersören kunta (K599)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Förskolorna/skolorna finns utspridda i hela kommunen. Planering av rutterna görs för ett läsår i taget och efter det bestäms var trafikanterna kör. Under läsåret kan förändring av rutter ske av olika orsaker. Pågående läsårs skolskjutsrutter finns i bilaga 1 och 2. Enligt bilaga 3, karta över Pedersöre skoldistrikt. Pedersöre skjutsningsområde delas i tre delar. Priset som ska anges euro/km gäller inom Esse området. Kilometerpriset betalas av beställaren för kundkilometer. Antalet kilometer och debitering baseras på när första passageraren stiger på och tills sista passageraren stiger av. Kostnaderna för körningen till första passageraren och från sista passageraren ska ingå i kilometerpriset. Då alla övriga villkor uppfylls så används lägsta priset.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Eventuell förlängning med ett år (2021-2022)

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Skolskjutsar i Övriga Pedersöre
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Taksipalvelut. (60120000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Pedersören kunta (K599)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Förskolorna/skolorna finns utspridda i hela kommunen. Planering av rutterna görs för ett läsår i taget och efter det bestäms var trafikanterna kör. Under läsåret kan förändring av rutter ske av olika orsaker. Pågående läsårs skolskjutsrutter finns i bilaga 1 och 2. Enligt bilaga 3, karta över Pedersöre skoldistrikt. Pedersöre skjutsningsområde delas i tre delar. Priset som ska anges euro/km gäller inom Övriga Pedersöre området. Kilometerpriset betalas av beställaren för kundkilometer. Antalet kilometer och debitering baseras på när första passageraren stiger på och tills sista passageraren stiger av. Kostnaderna för körningen till första passageraren och från sista passageraren ska ingå i kilometerpriset. Då alla övriga villkor uppfylls så används lägsta priset.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Eventuell förlängning med ett år (2021-2022)

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 051-117510

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1
Nimi:
Skolskjutsar Purmo område

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
5.8.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:5
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taxitjänst Sundqvist Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI22009196
Postinumero:68800
Postitoimipaikka:Kållby
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Pedersören kunta (K599)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Tommys Taxi
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI14190933
Postinumero:68930
Postitoimipaikka:Purmo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Pedersören kunta (K599)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:458000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
2
Nimi:
Skolskjutsar i Esse område

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
5.8.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:4
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ris-Esset Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI15753048
Postinumero:68820
Postitoimipaikka:ESSE
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Pedersören kunta (K599)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Olav Norrbäck taxi
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI14118472
Postinumero:68820
Postitoimipaikka:Esse
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Pedersören kunta (K599)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:458000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
3
Nimi:
Skolskjutsar i Övriga Pedersöre

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
5.8.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:6
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taxitjänst Sundqvist Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI22009196
Postinumero:68800
Postitoimipaikka:Kållby
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Pedersören kunta (K599)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taxi Stefan Vikaman
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI14367452
Postinumero:68600
Postitoimipaikka:Jakobstad
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Pedersören kunta (K599)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Holmströms Transport Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI05329155
Postinumero:68910
Postitoimipaikka:Bennäs
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Pedersören kunta (K599)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:458000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Banbyggarvägen 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsingfors
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
6.8.2019
«« Takaisin