«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Painatuspalvelut

07.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016187
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 152-374894

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Hannele Paasonen
Sähköpostiosoite:hannele.paasonen@hus.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Painatuspalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Painatus ja siihen liittyvät palvelut. (79800000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämä ilmoitus on tietopyyntö, ei hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö. Tietopyynnöllä HUS kartoittaa markkinoita mahdollisesti myöhemmin toteutettavaa painatuspalveluiden kilpailutusta varten. HUS ei sitoudu toteuttamaan hankintaa tämän tietopyynnön perusteella. HUS voi myös muuttaa hankinnan sisältöä lopullisessa tarjouspyynnössä, eivätkä tietopyynnön yhteydessä esitetyt kuvaukset sido HUSia. Ohjeet tarkemman kuvauksen saamiseksi sekä markkinavuoropuhelun läpivienti on kuvattu kohdissa II.2.4 ja VI.3.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on painatuspalvelut ja siihen liittyvät palvelut. Tuotteet voivat olla perinteisessä tai digitaalisessa muodossa. Hankintaan voivat kuulua mm.; • pienpainotuotteet (esim. käyntikortit, kutsut, lomakkeet) • julkaisut/ taitot (esim. esitteet, vuosikertomukset, henkilöstölehdet) • tulosteet (mustavalko-, väri- ja suurkuvatulosteet). • mahdollinen graafinen suunnittelu • postituspalvelut

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
16.9.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö vaan tietopyyntö. Kiinnostuneita toimittajia pyydetään ilmoittamaan 21.8.2019 klo 16.00 mennessä halukkuudestaan osallistua markkinakartoitukseen sähköpostitse osoitteeseen hannele.paasonen@hus.fi. Sähköpostin viestikentässä on oltava merkintä "Painatuspalvelut sekä yrityksen nimi". Ilmoittautumisen yhteydessä toivomme, että yritys toimittaa alla pyydetyt selvitykset erillisillä liitteillä: - Yleiskuvaus yrityksen toiminnasta ja resursseista - Selvitys siitä kuinka laajasti yrityksellä on käytettävissä erilaisia ympäristöystävällisiä materiaaleja sopimuksen käsittäville tuotteille. Onko ympäristömerkkiä ja ympäristöjärjestelmää? - Selvitys yrityksen käytössä olevasta laatujärjestelmästä - Selvitys tarjouspyynnön tuotevalikoiman valmistuslaitteista- ja -menetelmistä - Selvitys yrityksen verkkokaupasta ja sen käytettävyydestä HUS arvioi määräajassa saatujen vastausten ja vastausmäärän perusteella tarvetta kutsua määräajassa vastauksen lähettäneet yritykset hankintaa koskevaan neuvotteluun. HUS voi myös toimittaa tietopyyntöön määräajassa vastanneille yrityksille hankintaan liittyvää lisätietoa tai lisäkysymyksiä kirjallisesti. Jos HUS päättää järjestää neuvottelut, kutsutaan niihin kaikki tietopyyntöön määräajassa vastanneet yritykset. Myös mahdolliset kirjalliset lisätiedot toimitetaan sähköpostitse kaikille tietopyyntöön määräajassa vastanneille yrityksille. Mahdollisten neuvottelujen ja/tai lisäkysymysten tarkoituksena on muokata tarjouspyyntöä siten, että HUS voi saada mahdollisessa hankinnassa laadukkaita ja kokonaistaloudellisesti mahdollisimman edullisia tarjouksia, sekä turvata tarjoajille tasapuoliset mahdoillisuudet osallistua tarjouskilpailuun. HUS voi myös oman arvionsa perusteella päättää, ettei neuvotteluita järjestetä tai lisäkysymyksiä toimiteta. Mahdolliset neuvottelut järjestetään 27.8-6.9.2019 välisenä aikana. Neuvottelut pidetään suomen kielellä. Riippumatta siitä, järjestetäänkö neuvotteluja tai toimitetaanko lisäkysymyksiä, HUS ilmoittaa kaikille tietopyyntöön määräajassa vastanneille yrityksille tietopyyntöprosessin päättymisestä. Samalla HUS ilmoittaa sen hetkisen näkemyksensä mahdollisen tarjouskilpailun järjestämisestä ja aikataulusta.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
6.8.2019
«« Takaisin