«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Korjausilmoitus):
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : KORJAUSILMOITUS: Kenttäjohtoyksikkö

06.08.2019 11:44
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016173
Tarjoukset 26.8.2019 klo 9.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Korjausilmoitus
Alkuperäisen hankintailmoituksen numero
2019-013558
Hankinnan nimi
Kenttäjohtoyksikkö

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Y-tunnus 0828618-9
Postiosoite Kauppakatu 25
Postinumero 94100
Postitoimipaikka Kemi
Maa Suomi
Sähköpostiosoite hankintapalvelut@lpshp.fi
Internet-osoite (URL) http://www.lpshp.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/lpshp?id=242297&tpk=08b256ae-b68d-486e-b13b-4c16ef7f9cb4
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
KORJAUSILMOITUS: Kenttäjohtoyksikkö
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
8/2019
Hankinnan kuvaus

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää ystävällisesti tarjoustanne yhdestä ensihoidon kenttäjohtotoimintaan soveltuvasta sairaankuljetusajoneuvosta. Sairaankuljetusajoneuvo hankitaan rakennettuna valmiiksi sisältäen sekä alustan, korityön, laitteiston ja välineistön sekä huolenpitosopimuksen alustalle (alustan huoltosopimusaika on neljä vuotta). Hankintaan tulee sisältyä alustan ja korin tarvittavat muutostyöt (myöhemmin korityö) oheisten liitteiden mukaisesti. Tarjottavan ajoneuvon on oltava uusi. Emme hyväksy käytettyä tai esittelykäytössä ollutta ajoneuvoa. Tarjous pyydetään yhdessä alustasta ja korityöstä kuitenkin niin, että huolenpitosopimus koskee ainoastaan alustaa. Huolenpitosopimus koskee vaativassa käytössä olevia sairaankuljetusajoneuvoa ja huolto-ohjelman on oltava tämän vaatimuksen mukainen. Huollon vasteajat on määritelty erikseen. Huolto-ohjelma liitetään sopimuksen liitteeksi. Lisäksi pyydetään tarjoukset liitteissä mainituista tuotteista. Tilaaja varaa mahdollisuuden optiona hankkia valitulta tarjoajalta näitä tuotteita erillisillä päätöksillä. Sairaankuljetusajoneuvo tullaan hankkimaan loppuvuodesta 2019 siten, että ajoneuvojen luovutus ajoittuisi vuodelle 2020 viikoille 4-5. Toimitusaikataulusta voidaan perustelluin syin joustaa ja neuvotella toimitusaikataulu erikseen tilauksen yhteydessä. Neuvoteltu toimitusaikataulu ei kuitenkaan saa olla ko. koritehtaan keskimääräistä toimitusaikaa pidempi. Koritehtaan tulee ilmoittaa keskimääräinen toimitusaika. Sairaankuljetusajoneuvon käyttöönotto tapahtuu käyttöönottotarkastuksen jälkeen. Kts. Tarjouspyyntö: Muut tiedot – Kokonaismäärä tai laajuus. Tarjottujen sairaankuljetusajoneuvojen on täytettävä kaikki pakottavat vaatimukset, jotka on esitetty kohdassa "Hankinnan kriteerit" sekä liitteessä 1. Alustan ja korityön vaatimukset perustuvat sairaankuljetusajoneuvojen vaativaan käyttötarkoitukseen ja toimintaympäristön asettamiin vaatimuksiin sekä kiireellisessä ensihoidossa että potilassiirtokuljetuksissa. Vaatimukset perustuvat työturvallisuuslakeihin ja työturvallisuuden asettamiin vaatimuksiin erityisoloissa ja potilasturvallisuusvaatimuksiin. Korityön on vastattava niiltä osin standardin SFS EN 1789 + A2 ja SFS - EN 1865-1 + A1 vaatimukset kuin siitä poikkeamisesta ei ole erikseen tilaajan vaatimuksissa mainittu. Ambulanssille asetetut tekniset vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kriteerit" sekä liitteessä 1 "Korityön vaatimukset". Em. liite tulee täyttää ja ladata tarjouksen liitteeksi. TARJOUSPYYNTÖÄ ON KORJATTU NIIN, ETTÄ LÄMMITETTÄVÄ TUULILASI ON POISTETTU PAKOTTAVISTA VAATIMUKSISTA JA LISÄTTY OPTIOIHIN (KS. HANKINNAN KOHTEEN KRITEERIT). KORJATTU: Pakokaasupäästöjen mittaustapa on muuttunut kilpailutuksen voimassaoloaikana. Riittää, että ajoneuvo täyttää Suomessa voimassa olevat päästökriteerit. Tämä tieto tarkistetaan voittaneelta tarjoajalta. Alustan huolenpitosopimuksen sisältö on kuvattu tarjouspyynnössä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Ambulanssit. (34114121-3)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
26.8.2019 9.00
Lisätietoja

Hankinnan kohteen kriteerejä muutettu.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin