«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):
Hämeenlinnan kaupunki : Mielenterveyskuntoutujien ja vammaisten työtoimintojen hankinta

07.08.2019 10:23
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016160

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Tietopyyntö

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Hämeenlinnan kaupunki
Y-tunnus 0146921-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Asiakasohjaus ja hankinnat
Yhteyshenkilö Tuulikki Forssen
Postiosoite Raatihuoneenkatu 9
Postinumero 13100
Postitoimipaikka Hämeenlinna
Maa Suomi
Puhelin +35836212014
Sähköpostiosoite hankinnat@hameenlinna.fi
Internet-osoite (URL) www.hameenlinna.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Mielenterveyskuntoutujien ja vammaisten työtoimintojen hankinta
Hankinnan kuvaus

Tällä hankinnalla hankitaan mielenterveyskuntoutujille ja vammaisille henkilöille työtoimintoja. Tarkoituksena on löytää uusia toimintatapoja ja -malleja kyseisiin palveluihin, jotta asiakkaiden tarpeisiin voitaisiin vastata yksilöllisemmin. Tarkoituksena on että asiakkaiden kuntoutuspolut ja työtehtävät tulisivat monimuotoisimmiksi (vrt. perinteinen työsalityö).

Yrityksiltä odotetaan innovatiivista otetta uusien vaihtoehtojen luomiseksi.

Tietopyynnöllä haetaan tietoa markkinoista. Hankintayksikkö tarvitsee tätä tietoa, jotta voisi valita tarkoitukseen parhaiten sopivan hankintamenettelyn.

Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2) Vammaisille (EA12-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Hämeenlinna (K109)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2024

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Pitää olla kokemusta kyseisten asiakasryhmien työtoimintojen järjestämisestä. Lisäksi pitää olla toimintoihin soveltuvat asianmukaiset tilat. Työntekijöiden koulutusten tulee vastata palvelulle asetettavia vaatimuksia. Lisäksi edellytettään innovatiivista näkökulmaa palveluiden kehittämiseksi. Palveluja on tarkoitus kehittää yhteistyössä tilaajan kanssa. Olleellista on, että asiakkaat saavat yksilöllisiä palveluja ja tukea kuntoutumiseensa ja työntekoonsa.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Avin tai Valviran lupa tulee olla toimintaan.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnan kohdetta ja aikataluja tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohteen sisältö ja /tai aikataulut voivat muuttua. Markkinavuoropuheluuun osallistuminen tai osallistumatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä vaikuta millään tavalla tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa.

Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta markkinavuoropuheluun osallistumisesta ja mahdolliseen muuhun vuoropuheluun liittyvistä toimenpiteistä.

Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän tiedon julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinavuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tietopyyntö ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa.

Infotilaisuus mahdollista hankintaa koskien järjestetään 26.8.2019 klo 12.00 Virvelinrannan toimintakeskuksessa Ansarikuja 1 13100 Hämeenlinna.

Ilmoittautumiset tilaisuuteen 22.8.2019 mennessä Tuulikki Forssenille 036212014 tai tuulikki.forssen@hameenlinna.fi. Jos ei pääse tilaisuuteen, voi myös ilmoittaa kiinnostuksensa mahdolliseen hankintaan Tuulikki Forssenille.

Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
22.8.2019

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin