«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Savitaipaleen Urheilijat ry : Kenttä kylälle 2

06.08.2019 10:56
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016139
Tarjoukset 30.8.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Savitaipaleen Urheilijat ry 1460147-2
Jonni Myyrän tie 3Petteri Eteläpää
Piennartie 11
54800
Savitaipale
Puh. +358400243910

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Savitaipaleen Urheilijat ry
Y-tunnus 1460147-2
Yhteyshenkilö Petteri Eteläpää
Postiosoite Piennartie 11
Postinumero 54800
Postitoimipaikka Savitaipale
Maa Suomi
Puhelin +358400243910
Sähköpostiosoite petteri.etelapaa@liikenneetelapaa.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: Urheiluseura

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kenttä kylälle 2
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
Jonni Myyrän tie 3
Hankinnan kuvaus

Savitaipaleen Urheilijat ry pyytää avoimella hankintamenettelyllä kokonaisurakkatarjousta Savitaipaleen kirkonkylässä sijaitsevan tekonurmikentän ympärille rakennettavasta yleisurheilukentästä.

Rakennusurakka käsittää yleisurheilukentän suunnittelun (ml. työselostus) ja rakentamisen sekä tarvittavat rakennustekniset työt hankintoineen ja valmiina tilaajalle luovutuskuntoon saatettuna. Yleisurheilukenttä käsittää 400 m 4 rataa ympäri ja 6 rataa etusuoralle kestopinnoitteella. Hyppypäätyyn tulee korkeus- ja seiväshyppypaikat kestopinnoitteella. Heittopäätyyn tulee kuulantyöntöpaikka kivituhka/hiekkatekonurmi pinnoitteella. Pituushyppypaikka tulee etusuoran viereen kestopinnoitteella. Hanke toteutetaan vaiheittain niin, että ensimmäinen vaihe aloitetaan syksyllä 2019, jolloin kenttä saatetaan joustopinnoitetta vaille valmiiksi.Toinen vaihe (joustopinnoitteen asentaminen ja suorituspaikkojen viimeistely) ja kohteen luovutus ajoittuvat touko/kesäkuulle 2020.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Savitaipale (K739)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
2.9.2019 - 31.12.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

1. TILAAJAVASTUURAPORTTI Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa tilaajavastuu.fi raportti tai tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006, § 5) mukaiset selvitykset ja todistukset tai muu luotettava selvitys. Tarjoajalta edellytetään, että se on suoriutunut yhteiskunnallisista velvoitteistaan. Verojen tai sosiaaliturvamaksujen suorittamisen laiminlyönyt tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Todistukset / selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia tarjouksen päiväyksestä. Tarjoajan tulee hyväksyttää mahdolliset aliurakoitsijansa tilaajalla sekä toimittaa em. todistukset myös aliurakoitsijoiltaan ennen sopimuksen tekoa. 2. TARJOAJAN LIIKEVAIHTOLUOKKA JA LUOTTOKELPOISUUS Tarjoajalta edellytetään vähintään 0,5. Milj. EUR liikevaihtoa 3 edellisen vahvistetun tilikauden ajalta ja Suomen Asiakastieto Oy:n myöntämää Ratin Alfa luottoluokitusta vähintään tasoa A (tyydyttävä). Tarjoajalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset sekä tekniset edellytykset hankinnan suorittamiseen (vakavaraisuus, maksukykyisyys, kannattavuus, luottokelpoisuus). Mikäli tarjoaja on työyhteenliittymänä, tulee kaikkien työyhteenliittymän osapuolten täyttää tarjoajan kelpoisuusvaatimukset. Tarjoajan taloudelliset edellytykset tarkistetaan yleisestä rekisteristä. 3. TARJOAJAN REFERENSSIT VASTAAVISTA URAKOISTA Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa selvitys vastaavan kokoluokan rakennusurakoista. Referensseinä tulee esittää 3 kpl rakennusurakoita viimeisen 5 vuoden ajalta, arvoltaan a`300.000 EUR/urakka. Referensseinä hyväksytään vain tarjoajan nimissä tehdyt urakat, jotka ovat tarjouksen jättöhetkellä valmistuneita tai joissa on työt käynnissä. Samaa urakkaa ei hyväksytä useaksi referenssiksi vaikka se laajuuden puolesta olisi mahdollista. Tarjoajan tulee lisäksi ilmoittaa referenssinsä ja kokemuksensa joustopinnoitteen asentamisessa tai em. työhön käyttämänsä aliurakoitsija ja tämän referenssit. Joustopinnoitteen asentavalla yrityksellä tulee olla vähintään 3 kpl vastaavia urheilupakkarakentamisen referenssejä viimeisen 5 vuoden ajalta. 4. TOIMITUKSEN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT TILAAJAN VAATIMUKSET JA EHDOT Tarjoajan tulee tarjouksessa esittää joustopinnoitteen valmistaja ja pinnoitteen tuotenimi joilla tulee olla vähintään 3 kpl vastaavan kokoluokan urheilupaikkarakentamisen referenssejä kyseisellä pinnoitteella ja tuotenimellä toteutettuna viimeisen 5 vuoden ajalta. Tarjoajan tulee antaa vähintään 2 vuoden takuu tarjoamalleen joustopinnoitteelle.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Pääurakkaan sisältyy työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista vastaaminen. Valittu rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous voidaan antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.8.2019 15.00
Tarjousten voimassaoloaika

31.12.2019

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Urakkasohjelma StU Kenttä kylälle2.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin