«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Korjausilmoitus):
Finnpilot Pilotage Oy : HR-tietojärjestelmäpalvelu

06.08.2019 09:12
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016133
Tarjoukset 19.8.2019 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Korjausilmoitus
Alkuperäisen hankintailmoituksen numero
2019-014066
Hankinnan nimi
HR-tietojärjestelmäpalvelu

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Finnpilot Pilotage Oy
Y-tunnus 2375854-3
Postiosoite Kansakoulukuja 3, PL 520
Postinumero 00101
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Sähköpostiosoite kilpailutus@hansel.fi
Internet-osoite (URL) http://www.finnpilot.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=242457&tpk=58e10c14-58a2-461a-899b-f91a923f639a
Hankintayksikön luonne
Muu: Valtion erityistehtäväyhtiö
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
HR-tietojärjestelmäpalvelu
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
242457
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on Finnpilotin käyttöön tuleva HR-tietojärjestelmäpalvelu. Hankittavan HR-tietojärjestelmäpalvelun loppukäyttäjiä ovat 340 Finnpilotin työntekijää 24 eri toimipisteessä. Järjestelmän tulee sisältää suomen- ja ruotsinkieliset käyttöliittymät. Keskeisimmät toiminnallisuudet kuvataan tarjouspyynnön liitteissä 1 "Hankinnan kohteen kuvaus" ja 2 "Vaatimusluettelo".

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
60000.00 - 80000.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
Päänimikkeistö
Ajanseuranta- tai henkilöstöhallinto-ohjelmistojen kehittämispalvelut. (72212450-8)
Valmisohjelmien ohjelmointipalvelut. (72210000-0)
Järjestelmiä ja tekniikkaa koskevat konsulttipalvelut. (72220000-3)
Ajanseuranta- tai henkilöstöhallinto-ohjelmatuotteet. (48450000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Muu kuin Suomi (FIZ)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
19.8.2019 10.00
Lisätietoja

Hankinnan kohteena olevan tietojärjestelmäpalvelun sopimuksen sopimuskausi on toistaiseksi voimassaoleva. Sopimuskausi alkaa kolmen vuoden (36kk) määräaikaisella sopimuskaudella. Hankintayksikkö suunnittelee kilpailuttavansa hankinnan kohteena olevan sopimuksen 5-7 vuoden kuluessa sopimuskauden käynnistymisestä. Kohdassa "Hankintasopimuksen voimassaoloaika" esitetty päivämäärä on hankintayksikön arvio sopimuskauden alkamispäivästä. Sopimusta ei ole jaettu osiin, sillä hankittavan palvelun katsotaan muodostavan loogisen kokonaisuuden, jonka jakaminen osiin hankintayksikön toimesta olisi teknisistä ja taloudellisista syistä epätarkoituksenmukaista. Hansel Oy toimii kilpailutuksessa konsultoivassa roolissa. ________________________________________________________________________ KORJATTAVAT TIEDOT Tällä korjausilmoituksella hankintayksikkö tekee täsmennyksiä seuraaviin tarjouspyynnön liitteisiin: - Liite 2 Vaatimusluettelo - Liite 3 Hintalomake - Liite 6.3 Ehtoja käyttöönotolle Edellä mainitut tarjouspyynnön liitteet on korvattu päivitetyillä versioilla. Päivitetyt liitteet löytyvät Hanki-palvelun ko. tarjouskilpailun välilehdeltä "Koko tarjouspyyntö ja liitteet". Tarjoajan tulee ottaa päivitetyt liitteet huomioon tarjousta laatiessaan.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin