«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Loviisan kaupunki : Hankesuunnittelu uutta hyvinvointihallia varten

05.08.2019 15:55
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016123
Tarjoukset 19.8.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Loviisan kaupunki
Y-tunnus 0203263-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus, tilapalvelu
Yhteyshenkilö Pia Rajala
Postiosoite Kuningattarenkatu 15 B
Postinumero 07900
Postitoimipaikka Loviisa
Maa Suomi
Puhelin +358440555364
Sähköpostiosoite pia.rajala@loviisa.fi
Internet-osoite (URL) http://www.loviisa.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/loviisa?id=246374&tpk=47314f70-2bcb-4ff5-b543-eaff358435c5
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Hankesuunnittelu uutta hyvinvointihallia varten
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
246374
Hankinnan kuvaus

Hankesuunnitelman teko Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne hankesuunnitelman tekoa varten. Tehtävät määräytyvät pääasiassa ARK12- hankesuunnittelun mukaan, mutta siihen kuuluu joitakin tehtäviä tarveselityksestä, sekä myös tavoitehinta-arviot ja käyttökustannusarviot. Tehtävät ovat mm. seuraavat: Tarveselvitys - Määritetään arkkitehtoniset tavoitteet suhteessa käyttäjän tavoitteisiin. -Määritetään toiminnalliset tavoitteet suhteessa käyttäjän tavoitteisiin. - Annetaan asiantuntija-apua mitoitusperusteiden määrittämiseksi. - Laaditaan ympäristövaikutusanalyysi. Hankesuunnittelu - Laaditaan rakennuspaikan alueidenkäytön kuvaus. - Arvioidaan ja kirjataan käyttäjän asettamat tavoitteet. - Arvioidaan ja kirjataan kiinteistönpidon tavoitteet. - Laaditaan tilojen mitoitusperusteet ja määritellään huonetilaohjelma. - Laaditaan tarvittavat tilakaaviot, joissa kuvataan tilojen jaettavuus ja muuntojoustavuus. - Laaditaan huoneselosteet. - Kuvataan hankkeen laajuus pinta-ala- ja tilavuuslaskelmin. - Määritellään tilojen erityisvaatimukset huoneselosteisiin. - Laaditaan toimintojen yhteyskaaviot. - Selvitetään toimintojen sijoittamisen erityisvaatimukset. - Tehdään arkkitehdin osuus elinkaari- ja ympäristöselvityksestä. - Hankitaan hankesuunnitelmalle kirjallinen hyväksyntä. - Laaditaan tiivistelmä hankesuunniltemasta, noin viisi (5) sivua molemmilla kotimaisilla kielillä. Hankesuunnitelma tehdään uutta hyvinvointihallia varten. Halliin on tarkoitus tulla liikuntahalli sekä mahdollisesti muita toimintoja. Hankkeesta tehdään suunnitelmat kolmelle eri laajuudelle. Laajuudet ovat pääpiirtein seuraavat (arvioiden 2000 – 4000 k-m²): 1. liikuntahalli, viiteen osaan jaettavissa; 1 osa n. 250 m², kahvila, pieni liikuntasali 2. liikuntahalli sis. kahvilan, kirjaston, nuorisotila sekä avoin, olohuonemainen opetuskäyttöön soveltuva keittiön sisältävä muuntuva tila myös kokouskäyttöön 3. joku muu vastaava vaihtoehto 0. lisäksi tutkitaan nollavaihtoehtona nykyinen järjestelmä. Lisäksi maauimalan sijoittaminen alueelle sauna- ja pukutiloineen tulee tarkistaa. Suunnitelmien tulee sisältää myös laajentamisoption. Rakennus sijoitetaan todennäköisesti tulevan asuntomessualueen yhteyteen Loviisan Mannerheiminkadun, siirretyn Saaristotien ja Loviisanlahden väliin. Vaikutusten arvioinnissa on tutkittava myös mahdollinen muu sijainti. Liikuntahallia tullaan käyttämään myös Lovisavikens skolanin ja Loviisa Gymnasiumin liikuntatilana, ja tämä toimivuus tulee myös arvioida. Kaikista vaihtoehdoista tulee tehdä tilakaaviot, tavoitehinta-arviot sekä vaikutusten arvioinnit asukkaisiin sekä yrityksiin. Käyttömenot tulee myös arvioida (kiinteistön ylläpitokustannukset ja toimintokustannukset. Hankesuunnittelua ohjaa virkamiestyöryhmä ja työ edellyttää osallistumista viiteen (5) suunnittelukokoukseen Loviisassa sekä kahteen (2) esittelytilaisuuteen Loviisan luottamusmiehille. Työ on tehtävä syys-marraskuun aikana 2019, niin että luottamusmieskäsittely voi tapahtua joulukuu 2019 – maaliskuu 2020. Suunnitelma tulee laatia niin, että sitä pystytään käyttämään liitteenä päätöksentekoa varten. Suunnittelija saa myös osallistua seuraavan vaiheen suunnittelukilpailuun.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Loviisa (K434)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
2.9.2019 -

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Vastuuhenkilön pätevyys pitää olla vähintään SKOL - ATL - SAFA henkilöryhmittely luokka 02. Vastuuhenkilöllä tulee olla kokemusta vähintään kahdesta hankesuunnitelman laatimisesta, joista toisen on oltava hanketta vastaava kohde, tai kooltaan vähintään 1000m2 ja sillä on oltava useampi kuin yksi käyttötarkoitus. Kustannuslaskijan kokemus viidestä kohteesta viimeisen kahden vuoden ajalta. Kohteiden kokonaishinta vähintään 500 000 euroa Alv 0%. Kohteista on laadittu sekä tavoitehinta että rakennusosa-arvio.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Referenssiluettelo, josta ilmenee - Tilaaja ja tilaajan edustajan yhteystiedot - Kohde - Laajuustiedot - Käyttötarkoitukset - Toteutuksen ajankohta

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Maksimissaan saa käyttää puolet alikonsultteja.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
19.8.2019 13.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta
Postiosoite PL 77
Postinumero 07901
Postitoimipaikka Loviisa
Maa Suomi
Puhelin +358 195551
Sähköpostiosoite tekninen@loviisa.fi
«« Takaisin