«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kouvolan kaupunki : Kouvolan kaupungin pankkipalvelukokonaisuus

05.08.2019 14:51
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016114
Tarjoukset 2.9.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kouvolan kaupunki
Y-tunnus 0161075-9
Yhteyshenkilö Suvi Kotonen
Postiosoite PL 85
Postinumero 45101
Postitoimipaikka Kouvola
Maa Suomi
Puhelin +358206157166
Sähköpostiosoite hankinta@kouvola.fi
Internet-osoite (URL) http://www.kouvola.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/kouvola?id=245681&tpk=24fef62a-6007-4293-b310-97be82b23a9f
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kouvolan kaupungin pankkipalvelukokonaisuus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
245681
Hankinnan kuvaus

Kouvolan kaupunki sekä liitteessä nro 1 luetellut tytäryhtiöt pyytävät tarjoustanne pankkipalvelukokonaisuudesta, joka käsittää maksuliike- ja konsernitili- palvelut ajalle 1.1.2020 – 31.12.2021. Tilaaja varaa mahdollisuuden jatkaa sopimusta kahden (2) vuoden jälkeen toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla. Tarjottavien palvelumaksuehtojen tulee koskea kaikkia konsernitilin käyttäjiä. Tilaaja valitsee yhden toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen. Tarjouspyynnössä esitetyt volyymimäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta. Sopimus ei tuota kilpailun voittajalle yksinoikeutta toimittaa sopimuksen kohteena olevia palveluita. Tilaaja kuitenkin pyrkii keskittämään hankinnan kohdetta koskevat palvelunsa valitulle, edullisimman tarjouksen tekevälle toimittajalle, jonka tulee täyttää tilaajan palvelulle asettamat vähimmäisvaatimukset. Tilaajan eri toimijoiden omista aikatauluista riippuen pankkipalvelujen keskittäminen ei välttämättä tule tapahtumaan yhdellä kertaa heti vuoden 2020 alussa, vaan vähitellen alkuvuoden aikana.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Pankki- ja sijoituspalvelut. (66100000-1)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Arvioimme tarjousten edullisuutta seuraavasti: -Palvelukokonaisuuden hinta (euroa) koko hankinnan ajalta - Laskentakaava: + korkotuotot – korkomenot – tapahtumakulut – muut maksut ja kulut

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
2.9.2019 14.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin