«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Leijona Catering Oy : Elintarvikkeet ja non-food-tuotteet

06.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016101
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 151-372050
Osallistumishakemukset 08.09.2019 klo 21.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=247607&tpk=461d85ed-ca06-41cf-80ab-e0c75f2e7aab

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Leijona Catering Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2449777-9
Postiosoite:Viestikatu 7 b
Postinumero:70600
Postitoimipaikka:Kuopio
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Mika Parviainen
Puhelin:+358 104320136
Sähköpostiosoite:hankinnat@leijonacatering.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.leijonacatering.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=247607&tpk=461d85ed-ca06-41cf-80ab-e0c75f2e7aab
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Valtion osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Ruokapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Elintarvikkeet ja non-food-tuotteet
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Elintarvikkeet, juomat, tupakka ja vastaavat tuotteet. (15000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kilpailutuksen kohteena ovat elintarvikkeet ja non-food-tuotteet Leijona Catering Oy:lle. Alustava listaus hankintaan kuuluvista tuoteryhmistä ja tuotteista on liitteenä 1.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 140000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat elintarvikkeet ja non-food-tuotteet sekä niiden toimittamiseen liittyvät palvelut kaikkiin Leijona Catering Oy:n toimipisteisiin, sotaharjoitusalueille, sekä muihin erikseen määritettäviin toimituspisteisiin. Leijona Cateringin ravintolat on kuvattu tämän osallistumispyynnön liitteessä 2, muita mahdollisia toimituspisteitä täsmennetään neuvottelujen kuluessa. Hankintaa ei jaeta osiin, jolloin tarjoajan on pystyttävä tarjoamaan kaikki tämän hankintamenettelyn mukaiset tuotteet, palvelut ja vaatimukset kokonaisuudessaan. Tarjoaja ymmärtää että kaikkia mahdollisia toimituspisteitä ei voida kuvata tämän hankintamenettelyn kuluessa ja odotammekin toimittajaltamme joustavuutta ja tavarantoimituksia myös myöhemmin sopimuskaudella määriteltäviin toimituspisteisiin, tarvittaessa myös hyvin poikkeuksellisina toimitusaikoina ja tiukoissa aikaikkunoissa. Leijona Cateringin tehtävänä on turvata osaltaan kumppaneidensa elintarvikehuolto ja toiminnan jatkuvuus kaikissa oloissa. Siten edellytämme toimittajaltamme ehdotonta luotettavuutta, toimitusvarmuutta ja jatkuvuussuunnittelua sekä jatkuvuussuunnitelman testaamista. Sopimuskauden alkaessa toimittajan häiriötilanteiden hallinta on hoidettu siten, että mahdolliset elintarvikeketjun häiriöiden vaikutukset Leijona Cateringin asiakkaan toimintaan saadaan minimoitua. Leijona Catering odottaa pitkää, kehittävää ja molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä tämän hankintamenettelyn mukaisen sopimuksen osalta. Odotamme toimittajalta aktiivista otetta sopimuskaudella tilaus-toimitusketjun prosessien ja valikoimanhallinnan kehittämiseksi (mm. prosessien automatisointi, järjestelmäintegraatioiden kehittäminen) sekä kustannustehokkuuden parantamiseksi ja jatkuvuuden turvaamiseksi yhteistyössä Leijona Cateringin kanssa. Odotamme toimittajalta myös pitkäjänteistä yhteistyötä elintarvikeketjun ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja tuotantoeläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Hankintayksikön alustavat hankinnan kohteena olevat tuotteet ja tuoteryhmät on esitetty liitteessä 1. Tuotteistoa ja vaatimuksia täsmennetään hankinnan edetessä. Tähän hankintaan sovellettavat ehdottomat vähimmäisvaatimukset on kuvattu liitteessä 3. Ehdottomista vähimmäisvaatimuksista ei voi neuvotella hankintamenettelyn aikana, mutta niiden täsmentäminen on mahdollista. Tuotteistoa ja niiden määriä sekä muita tarjouspyynnön vaatimuksia ja ehtoja voidaan täsmentää hankintamenettelyn edetessä. Hankinnassa tarjousten vertailuperuste on halvin hinta. Hankintayksikön arvio vuosittaisista hankintamääristä tuoteryhmätasolla on seuraava: - Kuivatuotteet ja säilykkeet n. 5 milj. kg/v - Maitotaloustuotteet, n. 4 milj. kg/v - Hedelmä- ja vihannestuotteet,n. 2,5 milj. kg/v - Lihatuotteet, n. 1,1 milj. kg/v - Leipomotuotteet, n. 300t kg/v - Kalatuotteet, n. 200t kg/v - Pesuaineet, n. 150t kg/v - Virvoitusjuomat ja vedet, n. 50t l/v Tuotekohtaiset määrät täsmentyvät hankinnan edetessä. Todelliset, sopimuskaudella hankittavat tuotemäärät voivat poiketa esitetyistä määristä. Leijona Catering ei voi sitoutua esitettyihin hankintamääriin, vaan ne tulee ymmärtää tarjouksen tekoa ja hinnoittelua sekä hinnoittelun tarkistusmenettelyä helpottavina tietoina. Ostaja pidättää oikeuden lisätä toimipisteitä tämän kilpailutuksen voittaneen tarjoajan kanssa solmittavan hankintasopimuksen ehtojen piiriin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
140000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.6.2020 - 31.5.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus on ensimmäiset 24kk voimassa määräaikaisena. Sopimusta voidaan jatkaa tämän jälkeen toistaiseksi sopimuksessa erikseen määritellyin perustein.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:2
ja enimmäismäärä:3
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Neuvottelumenettely. Hankintayksikkö on valinnut hankinnassa neuvottelumenettelyn, koska hankinnan luonteeseen, monimutkaisuuteen tai oikeudelliseen ja rahoituksen muotoon liittyvistä erityisistä syistä tai niihin liittyvien riskien vuoksi ei voida tehdä hankintasopimusta ilman edeltäviä neuvotteluita. Tämä johtuu hankinnan monimutkaisesta kokonaisuudesta, joka sisältää 1. erilaisia hinnoitteluratkaisuja ja -perusteita elintarvikkeille sekä niiden logistiikalle, 2. turvallisuuteen-, valmiuteen-, jatkuvuudenhallintaan sekä toimintaympäristöön liittyviä vaatimuksia, sekä 3. vahvaa yhteistyön ja prosessien kehittämistä sopimuskaudella.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan perustellusta syystä.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Tarjousperusteinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 105-254885
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
8.9.2019 21:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.8.2019
«« Takaisin