«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä : Työnohjauspalvelu

06.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016094
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 151-373597
Tarjoukset 02.09.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/carea?id=240033&tpk=fe61c80d-b4b2-4c5c-a795-e7ab8f1d41e1

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0725901-5
Postiosoite:Kotkantie 41
Postinumero:48210
Postitoimipaikka:Kotka
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Johanna Kahilakoski
Sähköpostiosoite:hankinnat@kymsote.fi
NUTS-koodi:Kymenlaakso (FI1C4)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://kymsote.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/carea

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/carea?id=240033&tpk=fe61c80d-b4b2-4c5c-a795-e7ab8f1d41e1
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Työnohjauspalvelu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä koulutus. (80570000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Kymsoten henkilöstölle tarjottava työnohjauspalvelu. Palvelun piirissä on koko Kymsoten henkilöstö tarpeen mukaisesti. Työnohjaus on työn arviointia, tutkimista, kehittämistä ja työtilanteiden käsittelyä. Ohjattavaa autetaan näkemään työnsä selvemmin ja löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisuja käytännön työhön. Työnohjauksen tavoite määritellään jokaiseen työnohjausprosessiin ohjaukseen osallistuvien, työyhteisön esimiehen ja työnohjaajan kesken. Tavoitteita ja niiden toteutumista tarkastellaan säännöllisesti ja tarvittaessa niitä täsmennetään prosessin kuluessa. Kunkin työnohjauksen kesto on noin 1-3 vuotta. Hankinnan kohteena oleva työnohjauspalvelu on jaettu osa-alueisiin 1-20 (katso Tarjouspyynnön kohta II.2 Kuvaus). Työohjaajalla voi olla A) Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) jäsenyys / pätevyys hakea jäsenyyttä tai B) psykoterapeuttipätevyys.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1200000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
1. Yksilötyönohjaus: Työnohjaaja, jolla on Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) jäsenyys tai pätevyys hakea jäsenyyttä
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä koulutus. (80570000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Kymenlaakso (FI1C4)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Työnohjaus toteutetaan pääsääntöisesti Kymsoten tiloissa.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Yksilötyönohjaus sisältää Kymsoten työntekijöiden henkilökohtaisen työnohjauksen (pois lukien esimiesasemassa olevat, työnohjaajat, lastensuojelun työntekijät, toimintaterapeutit, psykiatrit ja lastenpsykiatrit, psykologit sekä sosiaalityöntekijät). Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista työn ja työtilanteiden pohtimista. Kunkin työnohjauksen kesto on noin yhdestä kolmeen (1-3) vuotta. Jokainen aloitettu työnohjausprosessi viedään loppuun, vaikka sopimuskausi/optiokausi päättyisi. Työnohjaajalla on Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) jäsenyys tai pätevyys hakea jäsenyyttä. Työnohjaajalla on vähintään yhden (1) vuoden kokemus työnohjauksesta. Työnohjauspalvelu voidaan toteuttaa tarpeen mukaan myös etäyhteydellä (esim. Skype).

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.10.2019 - 31.12.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuskauden jälkeen tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa 1. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja 2. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen ensimmäisen optiokauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
2. Yksilötyönohjaus: Työnohjaaja, jolla on psykoterapeuttipätevyys
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä koulutus. (80570000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Kymenlaakso (FI1C4)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Työnohjaus toteutetaan pääsääntöisesti Kymsoten tiloissa.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Yksilötyönohjaus sisältää Kymsoten työntekijöiden henkilökohtaisen työnohjauksen (pois lukien esimiesasemassa olevat, työnohjaajat, lastensuojelun työntekijät, toimintaterapeutit, psykiatrit ja lastenpsykiatrit, psykologit sekä sosiaalityöntekijät). Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista työn ja työtilanteiden pohtimista. Kunkin työnohjauksen kesto on noin yhdestä kolmeen (1-3) vuotta. Jokainen aloitettu työnohjausprosessi viedään loppuun, vaikka sopimuskausi/optiokausi päättyisi. Työnohjaajalla on psykoterapeuttipätevyys. Työnohjaajalla on vähintään yhden (1) vuoden kokemus työnohjauksesta. Työnohjauspalvelu voidaan toteuttaa tarpeen mukaan myös etäyhteydellä (esim. Skype).

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.10.2019 - 31.12.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuskauden jälkeen tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa 1. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja 2. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen ensimmäisen optiokauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
3. Ryhmätyönohjaus: Työnohjaaja, jolla on Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) jäsenyys tai pätevyys hakea jäsenyyttä
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä koulutus. (80570000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Kymenlaakso (FI1C4)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Työnohjaus toteutetaan pääsääntöisesti Kymsoten tiloissa.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ryhmätyönohjaus sisältää Kymsoten kaikkien työntekijäryhmien ryhmätyönohjauksen. Ryhmätyönohjaukseen osallistuu tavallisesti kolmesta kuuteen (3–6) henkilöä. Ryhmän jäsenet voivat tulla samasta tiimistä, työyhteisöstä tai organisaatiosta. Ryhmätyönohjauksen ohjauskerran kesto on 90 min. Kunkin työnohjauksen kesto on noin yhdestä kolmeen (1-3) vuotta. Jokainen aloitettu työnohjausprosessi viedään loppuun, vaikka sopimuskausi/optiokausi päättyisi. Työnohjaajalla on Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) jäsenyys tai pätevyys hakea jäsenyyttä. Työnohjaajalla on vähintään yhden (1) vuoden kokemus työnohjauksesta. Työnohjauspalvelu voidaan toteuttaa tarpeen mukaan myös etäyhteydellä (esim. Skype).

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.10.2019 - 31.12.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuskauden jälkeen tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa 1. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja 2. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen ensimmäisen optiokauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
4. Ryhmätyönohjaus: Työnohjaaja, jolla on psykoterapeuttipätevyys
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä koulutus. (80570000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Kymenlaakso (FI1C4)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Työnohjaus toteutetaan pääsääntöisesti Kymsoten tiloissa.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ryhmätyönohjaus sisältää Kymsoten kaikkien työntekijäryhmien ryhmätyönohjauksen. Ryhmätyönohjaukseen osallistuu tavallisesti kolmesta kuuteen (3–6) henkilöä. Ryhmän jäsenet voivat tulla samasta tiimistä, työyhteisöstä tai organisaatiosta. Ryhmätyönohjauksen ohjauskerran kesto on 90 min. Kunkin työnohjauksen kesto on noin yhdestä kolmeen (1-3) vuotta. Jokainen aloitettu työnohjausprosessi viedään loppuun, vaikka sopimuskausi/optiokausi päättyisi. Työnohjaajalla on psykoterapeuttipätevyys. Työnohjaajalla on vähintään yhden (1) vuoden kokemus työnohjauksesta. Työnohjauspalvelu voidaan toteuttaa tarpeen mukaan myös etäyhteydellä (esim. Skype).

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.10.2019 - 31.12.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuskauden jälkeen tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa 1. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja 2. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen ensimmäisen optiokauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
5. Esimiestyönohjaus: Työnohjaaja, jolla on Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) jäsenyys tai pätevyys hakea jäsenyyttä
Osa nro:
5
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä koulutus. (80570000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Kymenlaakso (FI1C4)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Työnohjaus toteutetaan pääsääntöisesti Kymsoten tiloissa.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Esimiestyönohjaus sisältää Kymsoten esimiesasemassa olevien yksilötyönohjauksen. Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista työn ja työtilanteiden pohtimista. Kunkin työnohjauksen kesto on noin yhdestä kolmeen (1-3) vuotta. Jokainen aloitettu työnohjausprosessi viedään loppuun, vaikka sopimuskausi/optiokausi päättyisi. Työnohjaajalla on Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) jäsenyys tai pätevyys hakea jäsenyyttä. Työnohjaajalla on vähintään yhden (1) vuoden kokemus työnohjauksesta. Työnohjauspalvelu voidaan toteuttaa tarpeen mukaan myös etäyhteydellä (esim. Skype).

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.10.2019 - 31.12.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuskauden jälkeen tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa 1. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja 2. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen ensimmäisen optiokauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
6. Esimiestyönohjaus: Työnohjaaja, jolla on psykoterapeuttipätevyys
Osa nro:
6
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä koulutus. (80570000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Kymenlaakso (FI1C4)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Työnohjaus toteutetaan pääsääntöisesti Kymsoten tiloissa.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Esimiestyönohjaus sisältää Kymsoten esimiesasemassa olevien yksilötyönohjauksen. Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista työn ja työtilanteiden pohtimista. Kunkin työnohjauksen kesto on noin yhdestä kolmeen (1-3) vuotta. Jokainen aloitettu työnohjausprosessi viedään loppuun, vaikka sopimuskausi/optiokausi päättyisi. Työnohjaajalla on psykoterapeuttipätevyys. Työnohjaajalla on vähintään yhden (1) vuoden kokemus työnohjauksesta. Työnohjauspalvelu voidaan toteuttaa tarpeen mukaan myös etäyhteydellä (esim. Skype).

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.10.2019 - 31.12.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuskauden jälkeen tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa 1. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja 2. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen ensimmäisen optiokauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
7. Työnohjauksen työnohjaus: Työnohjaaja, jolla on Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) jäsenyys tai pätevyys hakea
Osa nro:
7
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä koulutus. (80570000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Kymenlaakso (FI1C4)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Työnohjaus toteutetaan pääsääntöisesti Kymsoten tiloissa.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Työnohjauksen työnohjaus sisältää Kymsoten työnohjaajien yksilötyönohjauksen. Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista työn ja työtilanteiden pohtimista. Kunkin työnohjauksen kesto on noin yhdestä kolmeen (1-3) vuotta. Jokainen aloitettu työnohjausprosessi viedään loppuun, vaikka sopimuskausi/optiokausi päättyisi. Työnohjaajalla on Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) jäsenyys tai pätevyys hakea jäsenyyttä. Työnohjaajalla on vähintään yhden (1) vuoden kokemus työnohjauksesta. Työnohjauspalvelu voidaan toteuttaa tarpeen mukaan myös etäyhteydellä (esim. Skype).

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.10.2019 - 31.12.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuskauden jälkeen tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa 1. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja 2. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen ensimmäisen optiokauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
8. Työnohjauksen työnohjaus: Työnohjaaja, jolla on psykoterapeuttipätevyys
Osa nro:
8
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä koulutus. (80570000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Kymenlaakso (FI1C4)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Työnohjaus toteutetaan pääsääntöisesti Kymsoten tiloissa.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Työnohjauksen työnohjaus sisältää Kymsoten työnohjaajien yksilötyönohjauksen. Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista työn ja työtilanteiden pohtimista. Kunkin työnohjauksen kesto on noin yhdestä kolmeen (1-3) vuotta. Jokainen aloitettu työnohjausprosessi viedään loppuun, vaikka sopimuskausi/optiokausi päättyisi. Työnohjaajalla on psykoterapeuttipätevyys. Työnohjaajalla on vähintään yhden (1) vuoden kokemus työnohjauksesta. Työnohjauspalvelu voidaan toteuttaa tarpeen mukaan myös etäyhteydellä (esim. Skype).

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.10.2019 - 31.12.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuskauden jälkeen tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa 1. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja 2. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen ensimmäisen optiokauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
9. Lastensuojelun työntekijöiden työnohjaus: Työnohjaaja, jolla on Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) jäsenyys tai pätevyys hakea jäsenyyttä
Osa nro:
9
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä koulutus. (80570000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Kymenlaakso (FI1C4)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Työnohjaus toteutetaan pääsääntöisesti Kymsoten tiloissa.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lastensuojelun työntekijöiden työnohjaus sisältää Kymsoten lastensuojelussa työskentelevien yksilötyönohjauksen. Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista työn ja työtilanteiden pohtimista. Kunkin työnohjauksen kesto on noin yhdestä kolmeen (1-3) vuotta. Jokainen aloitettu työnohjausprosessi viedään loppuun, vaikka sopimuskausi/optiokausi päättyisi. Työnohjaajalla on Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) jäsenyys/pätevyys hakea jäsenyyttä. Työnohjaajalla on vähintään yhden (1) vuoden kokemus työnohjauksesta. Työnohjauspalvelu voidaan toteuttaa tarpeen mukaan myös etäyhteydellä (esim. Skype).

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.10.2019 - 31.12.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuskauden jälkeen tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa 1. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja 2. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen ensimmäisen optiokauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
10. Lastensuojelun työntekijöiden työnohjaus: Työnohjaaja, jolla on psykoterapeuttipätevyys
Osa nro:
10
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä koulutus. (80570000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Kymenlaakso (FI1C4)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Työnohjaus toteutetaan pääsääntöisesti Kymsoten tiloissa.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lastensuojelun työntekijöiden työnohjaus sisältää Kymsoten lastensuojelussa työskentelevien yksilötyönohjauksen. Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista työn ja työtilanteiden pohtimista. Kunkin työnohjauksen kesto on noin yhdestä kolmeen (1-3) vuotta. Jokainen aloitettu työnohjausprosessi viedään loppuun, vaikka sopimuskausi/optiokausi päättyisi. Työnohjaajalla on pyskoterapeuttipätevyys. Työnohjaajalla on vähintään yhden (1) vuoden kokemus työnohjauksesta. Työnohjauspalvelu voidaan toteuttaa tarpeen mukaan myös etäyhteydellä (esim. Skype).

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.10.2019 - 31.12.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuskauden jälkeen tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa 1. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja 2. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen ensimmäisen optiokauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
11. Toimintaterapeuttien työnohjaus: Työnohjaaja, jolla on Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) jäsenyys tai pätevyys hakea jäsenyyttä
Osa nro:
11
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä koulutus. (80570000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Kymenlaakso (FI1C4)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Työnohjaus toteutetaan pääsääntöisesti Kymsoten tiloissa.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Toimintaterapeuttien työnohjaus sisältää Kymsoten toimintaterapeuttien yksilötyönohjauksen. Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista työn ja työtilanteiden pohtimista. Kunkin työnohjauksen kesto on noin yhdestä kolmeen (1-3) vuotta. Jokainen aloitettu työnohjausprosessi viedään loppuun, vaikka sopimuskausi/optiokausi päättyisi. Työnohjaajalla on Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry)jäsenyys/pätevyys hakea jäsenyyttä. Työnohjaajalla on vähintään yhden (1) vuoden kokemus työnohjauksesta. Työnohjauspalvelu voidaan toteuttaa tarpeen mukaan myös etäyhteydellä (esim. Skype).

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.10.2019 - 31.12.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuskauden jälkeen tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa 1. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja 2. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen ensimmäisen optiokauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
12. Toimintaterapeuttien työnohjaus: Työnohjaaja, jolla on psykoterapeuttipätevyys
Osa nro:
12
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä koulutus. (80570000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Kymenlaakso (FI1C4)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Työnohjaus toteutetaan pääsääntöisesti Kymsoten tiloissa.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Toimintaterapeuttien työnohjaus sisältää Kymsoten toimintaterapeuttien yksilötyönohjauksen. Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista työn ja työtilanteiden pohtimista. Kunkin työnohjauksen kesto on noin yhdestä kolmeen (1-3) vuotta. Jokainen aloitettu työnohjausprosessi viedään loppuun, vaikka sopimuskausi/optiokausi päättyisi. Työnohjaajalla on psykoterapeuttipätevyys. Työnohjaajalla on vähintään yhden (1) vuoden kokemus työnohjauksesta. Työnohjauspalvelu voidaan toteuttaa tarpeen mukaan myös etäyhteydellä (esim. Skype).

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.10.2019 - 31.12.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuskauden jälkeen tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa 1. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja 2. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen ensimmäisen optiokauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
13. Psykiatrien työnohjaus: Työnohjaaja, jolla on Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) jäsenyys tai pätevyys hakea jäsenyyttä
Osa nro:
13
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä koulutus. (80570000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Kymenlaakso (FI1C4)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Työnohjaus toteutetaan pääsääntöisesti Kymsoten tiloissa.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Psykiatrien työnohjaus sisältää Kymsoten psykiatrien (pois lukien lastenpsykiatrit) yksilötyönohjauksen. Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista työn ja työtilanteiden pohtimista. Kunkin työnohjauksen kesto on noin yhdestä kolmeen (1-3) vuotta. Jokainen aloitettu työnohjausprosessi viedään loppuun, vaikka sopimuskausi/optiokausi päättyisi. Työnohjaajalla on Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) jäsenyys/pätevyys hakea jäsenyyttä. Työnohjaajalla on vähintään yhden (1) vuoden kokemus työnohjauksesta. Työnohjauspalvelu voidaan toteuttaa tarpeen mukaan myös etäyhteydellä (esim. Skype).

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.10.2019 - 31.12.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuskauden jälkeen tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa 1. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja 2. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen ensimmäisen optiokauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
14. Psykiatrien työnohjaus: Työnohjaaja, jolla on psykoterapeuttipätevyys
Osa nro:
14
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä koulutus. (80570000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Kymenlaakso (FI1C4)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Työnohjaus toteutetaan pääsääntöisesti Kymsoten tiloissa.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Psykiatrien työnohjaus sisältää Kymsoten psykiatrien (pois lukien lastenpsykiatrit) yksilötyönohjauksen. Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista työn ja työtilanteiden pohtimista. Kunkin työnohjauksen kesto on noin yhdestä kolmeen (1-3) vuotta. Jokainen aloitettu työnohjausprosessi viedään loppuun, vaikka sopimuskausi/optiokausi päättyisi. Työnohjaajalla on psykoterapeuttipätevyys. Työnohjaajalla on vähintään yhden (1) vuoden kokemus työnohjauksesta. Työnohjauspalvelu voidaan toteuttaa tarpeen mukaan myös etäyhteydellä (esim. Skype).

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.10.2019 - 31.12.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuskauden jälkeen tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa 1. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja 2. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen ensimmäisen optiokauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
15. Lastenpsykiatrien työnohjaus: Työnohjaaja, jolla on Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) jäsenyys tai pätevyys hakea jäsenyyttä
Osa nro:
15
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä koulutus. (80570000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Kymenlaakso (FI1C4)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Työnohjaus toteutetaan pääsääntöisesti Kymsoten tiloissa.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lastenpsykiatrien työnohjaus sisältää Kymsoten lastenpsykiatrien työnohjauksen. Kunkin työnohjauksen kesto on noin yhdestä kolmeen (1-3) vuotta. Jokainen aloitettu työnohjausprosessi viedään loppuun, vaikka sopimuskausi/optiokausi päättyisi. Työnohjaajalla on Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) jäsenyys/pätevyys hakea jäsenyyttä. Työnohjaajalla on vähintään yhden (1) vuoden kokemus työnohjauksesta. Lisäksi työnohjaajalla on vähintään kahden (2) vuoden kokemus lastenpsykiatriasta. Työnohjauspalvelu voidaan toteuttaa tarpeen mukaan myös etäyhteydellä (esim. Skype).

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.10.2019 - 31.12.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuskauden jälkeen tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa 1. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja 2. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen ensimmäisen optiokauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
16. Lastenpsykiatrien työnohjaus: Työnohjaaja, jolla on psykoterapeuttipätevyys
Osa nro:
16
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä koulutus. (80570000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Kymenlaakso (FI1C4)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Työnohjaus toteutetaan pääsääntöisesti Kymsoten tiloissa.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lastenpsykiatrien työnohjaus sisältää Kymsoten lastenpsykiatrien työnohjauksen. Kunkin työnohjauksen kesto on noin yhdestä kolmeen (1-3) vuotta. Jokainen aloitettu työnohjausprosessi viedään loppuun, vaikka sopimuskausi/optiokausi päättyisi. Työnohjaajalla on psykoterapeuttipätevyys. Työnohjaajalla on vähintään yhden (1) vuoden kokemus työnohjauksesta. Lisäksi työnohjaajalla on vähintään kahden (2) vuoden kokemus lastenpsykiatriasta. Työnohjauspalvelu voidaan toteuttaa tarpeen mukaan myös etäyhteydellä (esim. Skype).

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.10.2019 - 31.12.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuskauden jälkeen tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa 1. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja 2. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen ensimmäisen optiokauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
17. Psykologien työnohjaus: Työnohjaaja, jolla on Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) jäsenyys tai pätevyys hakea jäsenyyttä
Osa nro:
17
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä koulutus. (80570000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Kymenlaakso (FI1C4)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Työnohjaus toteutetaan pääsääntöisesti Kymsoten tiloissa.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Psykologien työnohjaus sisältää Kymsoten psykologien yksilötyönohjauksen. Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista työn ja työtilanteiden pohtimista. Kunkin työnohjauksen kesto on noin yhdestä kolmeen (1-3) vuotta. Jokainen aloitettu työnohjausprosessi viedään loppuun, vaikka sopimuskausi/optiokausi päättyisi. Työnohjaajalla on Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) jäsenyys/pätevyys hakea jäsenyyttä. Työnohjaajalla on vähintään yhden (1) vuoden kokemus työnohjauksesta. Työnohjauspalvelu voidaan toteuttaa tarpeen mukaan myös etäyhteydellä (esim. Skype).

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.10.2019 - 31.12.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuskauden jälkeen tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa 1. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja 2. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen ensimmäisen optiokauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
18. Psykologien työnohjaus: Työnohjaaja, jolla on psykoterapeuttipätevyys
Osa nro:
18
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä koulutus. (80570000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Kymenlaakso (FI1C4)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Työnohjaus toteutetaan pääsääntöisesti Kymsoten tiloissa.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Psykologien työnohjaus sisältää Kymsoten psykologien yksilötyönohjauksen. Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista työn ja työtilanteiden pohtimista. Kunkin työnohjauksen kesto on noin yhdestä kolmeen (1-3) vuotta. Jokainen aloitettu työnohjausprosessi viedään loppuun, vaikka sopimuskausi/optiokausi päättyisi. Työnohjaajalla on psykoterapeuttipätevyys. Työnohjaajalla on vähintään yhden (1) vuoden kokemus työnohjauksesta. Työnohjauspalvelu voidaan toteuttaa tarpeen mukaan myös etäyhteydellä (esim. Skype).

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.10.2019 - 31.12.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuskauden jälkeen tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa 1. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja 2. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen ensimmäisen optiokauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
19. Sosiaalityöntekijöiden työnohjaus: Työnohjaaja, jolla on Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) jäsenyys tai pätevyys hakea jäsenyyttä
Osa nro:
19
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä koulutus. (80570000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Kymenlaakso (FI1C4)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Työnohjaus toteutetaan pääsääntöisesti Kymsoten tiloissa.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Sosiaalityöntekijöiden työnohjaus sisältää Kymsoten sosiaalityöntekijöiden yksilötyönohjauksen. Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista työn ja työtilanteiden pohtimista. Kunkin työnohjauksen kesto on noin yhdestä kolmeen (1-3) vuotta. Jokainen aloitettu työnohjausprosessi viedään loppuun, vaikka sopimuskausi/optiokausi päättyisi. Työnohjaajalla on Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) jäsenyys/pätevyys hakea jäsenyyttä. Työnohjaajalla on vähintään yhden (1) vuoden kokemus työnohjauksesta. Työnohjauspalvelu voidaan toteuttaa tarpeen mukaan myös etäyhteydellä (esim. Skype).

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.10.2019 - 31.12.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuskauden jälkeen tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa 1. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja 2. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen ensimmäisen optiokauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
20. Sosiaalityöntekijöiden työnohjaus: Työnohjaaja, jolla on psykoterapeuttipätevyys
Osa nro:
20
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä koulutus. (80570000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Kymenlaakso (FI1C4)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Työnohjaus toteutetaan pääsääntöisesti Kymsoten tiloissa.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Sosiaalityöntekijöiden työnohjaus sisältää Kymsoten sosiaalityöntekijöiden yksilötyönohjauksen. Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista työn ja työtilanteiden pohtimista. Kunkin työnohjauksen kesto on noin yhdestä kolmeen (1-3) vuotta. Jokainen aloitettu työnohjausprosessi viedään loppuun, vaikka sopimuskausi/optiokausi päättyisi. Työnohjaajalla on psykoterapeuttipätevyys. Työnohjaajalla on vähintään yhden (1) vuoden kokemus työnohjauksesta. Työnohjauspalvelu voidaan toteuttaa tarpeen mukaan myös etäyhteydellä (esim. Skype).

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.10.2019 - 31.12.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimuskauden jälkeen tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa 1. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja 2. option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen ensimmäisen optiokauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä

Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta: Kunkin työnohjauksen kesto on noin yhdestä kolmeen (1-3) vuotta, minkä vuoksi työnohjauspalvelun puitejärjestelyn sopimuskausi on 15.10.2019-31.12.2021 (1+1).

IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Puitejärjestely muodostuu 20 osa-alueesta työnohjauksen muodon, työnohjaajan pätevyyden ja sen työntekijäryhmän mukaisesti, jolle työnohjausta hankintaan. Osa-alueet vertaillaan erikseen. Puitejärjestelyyn valitaan osa-alueittain kaikki tarjouksen jättäneet ja soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoajat. Tarjoajista muodostetaan palveluntuottajaluettelo, johon tarjoajat asetetaan hinta-laatusuhteen perusteella etusijajärjestykseen. Katso liite 1 Sopimusluonnos, kohta 6.

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
2.9.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.8.2019
«« Takaisin