«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Kontiolahden kunta : Vahinkovakuutuspalveluiden kilpailutus

06.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016083
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 151-372802
Tarjoukset 16.09.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/justia?id=248278&tpk=fb8cf490-d5c6-45d5-b222-12208f09956e

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kontiolahden kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0169048-8
Postiosoite:Keskuskatu 8
Postinumero:81100
Postitoimipaikka:Kontiolahti
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Justia Oy
Sähköpostiosoite:kilpailutus@justia.fi
NUTS-koodi:Pohjois-Karjala (FI1D3)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.kontiolahti.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.justia.fi

Lisätietoja saa

toinen osoite:

Virallinen nimi:Justia Oy
Postiosoite:Keilaranta 1
Postitoimipaikka:02150 Espoo
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@justia.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.justia.fi
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/justia?id=248278&tpk=fb8cf490-d5c6-45d5-b222-12208f09956e
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Vahinkovakuutuspalveluiden kilpailutus
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rahoitus- ja vakuutuspalvelut. (66000000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Vahinkovakuutukset ja niihin liittyvät palvelut

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Karjala (FI1D3)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Vahinkovakuutuspalvelujen hankinta sisältäen työtapaturma-, ryhmätapaturma-, matka-, omaisuus-, rakennustyö-, keskeytys-, vastuu-, hallinnonvastuu-, oikeusturva- ja ajoneuvovakuutukset sekä niihin liittyvät palvelut

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

- Ulkomainen tarjoaja täyttää laissa ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (398/1995) asetetut edellytykset ja muut määräykset. - Suomalainen tarjoaja täyttää vakuutusyhtiölaissa (521/2008) asetetut edellytykset ja muut määräykset. - Tarjoajalla on voimassa oleva toimilupa vakuutuspalvelujen tarjoamiseen ja tarjoaja on rekisteröity kaupparekisteriin sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisesti. - Tarjoaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin sekä työnantajarekisteriin ja tarjoaja on huolehtinut sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisten verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. - Tarjoajaa ei koske julkista hankinnoista annetuin lain (1397/2016) 80 §:n tai 81§:n poissulkemisperusteet. - Tarjoajan on esitettävä selvityksenä soveltuvuusedellytysten täyttämisestä EU asetuksen 2016/7 mukaisella ESPD-asiakirjalla.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.1) Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle (vain palveluhankinnoissa)
Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot:

Vakuutusyhtiölaki 521/2008 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 398/1995

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
16.9.2019 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.12.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:16.9.2019 16:00
Paikka: Justia Oy, Keilaranta 1, 02150 Espoo
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaustilaisuus ei ole julkinen

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.8.2019
«« Takaisin