«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen):
Oulun kaupunki : Puitejärjestely suunnittelupalvelut vuosille 2020 - 2021 ennakkoilmoitus

05.08.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016067
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 150-369826

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Oulun kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0187690-1
Postiosoite:Solistinkatu 2
Postinumero:90140
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Ville Laitinen
Puhelin:+358 503045954
Sähköpostiosoite:ville.laitinen@ouka.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ouka.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ouka

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=244672&tpk=f7a2b55e-769b-4325-a040-df354d500240
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Puitejärjestely suunnittelupalvelut vuosille 2020 - 2021 ennakkoilmoitus
Viitenumero:
OUKA/6639/02.08.01/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut. (71240000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tilapalvelut kilpailuttaa seuraavat suunnittelualat syksyllä 2019: Arkkitehti- ja pääsuunnittelu, tietomallikoordinointi, rakennesuunnittelu, LVIAK_suunnittelu, sähkösuunnittelu geosuunnittelu liikenne-, piha- ja vihersuunnittelua Tehtävät liittyvät kaupungin korjausrakentamismäärärahalla ja ylläpitomäärärahoilla toteutettaviin korjaus- ja kunnossapito ja korvausinvestointihankkeisiin Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen hallinnoimissa kiinteistöissä. Tässä tiedotetaan ennakkoon tulevasta suunnittelupalvelujen tarjouspyynnöstä. Ennakkotietoilmoituksessa esitetyt kuvaukset ja hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja. Ennakkoilmoituksessa ilmoitetut tiedot hankinnasta tai hankintamenettelystä ovat alustavia. Ilmoitetut tiedot eivät ole hankintayksikköä sitovia mahdollisessa hankintamenettelyssä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Oulu (K564)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta sisältää Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen kunnossapitotöiden, investointihankkeiden ja hankesuunnitelmien suunnittelua. Suunnittelutehtäviin voi sisältyä, viitesuunnittelua sekä rakennushistoriaselvitysten ja rakennusinventointien tekemistä. Suunnittelupalvelun puitejärjestely on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka, tilaajan optio 1+1 vuosi. Tilaaja pidättää oikeuden teettää ennen yllä mainitun sopimuskauden alkua aloitetut työt sekä keskeneräiset jatkohankkeet aiemmin kyseiseen tehtävään valitulla suunnittelijalla. Puitesopimuksella tilattavien suunnittelutehtävien koko voi vaihdella pienistä EU-kynnysarvon ylittäviin hankkeisiin. Jokaisesta toimeksiannosta tehdään erillinen hankekohtainen tilaus. Suunnittelutehtäviin valitaan aina tehtävän kannalta sopivin ja hyväksytyistä sopimustoimittajista kaupungin kannalta kulloinkin kokonaistaloudellisesti edullisin, jolloin otetaan huomioon soveltuvat referenssit.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
2.9.2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Työt edellytetään tehtäväksi voimassa olevien lakien, asetusten ja määräysten sekä hyvän suunnittelutavan mukaisesti ammattitaitoista työvoimaa käyttäen. Suunnittelun tulee täyttää työturvallisuuslaissa 738/2002 ja asetuksessa VNa426/04 sille asetetut vaatimukset. Työmailla käydessään henkilöstöllä tulee olla työturvallisuuslain 364/2013 § 52 mukainen veronumerolla varustettu tunniste.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.8.2019
«« Takaisin