«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus, erityisalat:
Väylävirasto : Asema-alueiden hoito alueella 6; Uusikaupunki – Turku – (Toijala), Turku – (Karjaa)

05.08.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016054
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 150-371286

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Eero Liehu
Puhelin:+358 293543894
Sähköpostiosoite:eero.liehu@vayla.fi
NUTS-koodi:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.vayla.fi
I.6) Pääasiallinen toimiala
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Asema-alueiden hoito alueella 6; Uusikaupunki – Turku – (Toijala), Turku – (Karjaa)
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat kiinteistönhoitopalvelut. (70330000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Laituri-, asema- ja piha-alueiden sekä kiinteistöjen ja huoltoteiden hoito ja kunnossapito ajalle 9/2019 -3/2022 alueella 6, joka käsittää Rantaradan liikennepaikat Karjaalta Turkuun , Turku Toijala radan liikennepaikat sekä Turku -Uusikaupunki radan liikennepaikat tarjouspyynnön liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1366019.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Rataosat Karjaa -Turku, Turku- Toijala ja Turku- Uusikaupunki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Laituri-, asema- ja piha-alueiden sekä kiinteistöjen ja huoltoteiden hoito ja kunnossapito ajalle 9/2019—3/2022. Valitulta urakoitsijalta on edellytetty, että urakoitsijalla on tähän toimeksiantoon soveltuva Rala-pätevyys. Tämän lisäksi urakoitsijalta on edellytetty, että urakoitsijalla on ollut viimeisen kolmen (3) vuoden aikana yksi (1) suoritettu toimeksianto, joka pääosiltaan vastaa toimeksiantoa teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevien vaatimusten osalta. Toimeksiannon arvon on oltava yli 200 000 EUR vuositasolla. Edellisten lisäksi urakoitsijalta on edellytetty, että urakoitsijan tai ilmoitetun alihankkijan tulee olla toteuttanut viimeisen kolmen (3) vuoden aikana vähintään yksi (1) hoitourakka erittäin vaativalla alueella, joka on sisältänyt ulko-alueiden hoitoa ja jossa turvallisuuden ja infran tai vastaavan käytettävyyden kannalta tulee olla yhteydessä infran tai vastaavan käytöstä vastaavaan kolmanteen osapuoleen työn aloittamiseksi sekä päättämiseksi

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Alustava palvelusuunnitelma 20
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hinta80
Hinta 80%
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankinta sisältää kahden (2) vuoden option ajalle 1.9.2022—31.3.2024.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Tarjouspyyntöön liittyvät muut asiakirjat ja hoitoalueiden ja huoltoteiden kartat ovat ladattavissa Väyläviraston internet-sivujen kautta osoitteesta https://vayla.fi/palveluntuottajat/hankinnat/kaynnissa

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 043-099270

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Asema-alueiden hoito alueella 6; Uusikaupunki – Turku – (Toijala), Turku – (Karjaa)

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
28.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:4
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:3
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:4
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Infraroad Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1983050-6
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Turun seutu (S023)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:1366019.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1366019.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen sekä asiakirjaluettelossa 28.2.2019 mainittuihin tarjouspyyntöasiakirjoihin. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on viittauksia lainsäädäntöön viranomaismääräyksiin, ohjeisiin ja asiakirjoihin, jotka ovat tarpeellisia tarjouksen tekemisessä. Lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä, ohjeita ja kaikkia asiakirjoja ei ole liitetty tarjouspyyntöasiakirjoihin, vaan ne on tarjoajan itse hankittava. Tilaajan ohjeet löytyvät Väyläviraston verkkosivuilta osoitteesta https://julkaisut.vayla.fi/pdf7/rautatieohjeet_web.pdf Sähköisesti noudettavat hankekohtaiset tarjouspyyntöasiakirjat on tallennettu internetiin osoitteeseen www.vayla.fi/palveluntuottajat/hankinnat/kaynnissa Tarjoajalla on mahdollisuus tehdä maastokatselmuksia valittuihin kohteisiin laskenta-aikana. Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa alustava palvelusuunnitelma sekä täydentää tarjouspyynnön liitteet 4, 5 ja 6.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.8.2019
«« Takaisin