«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Puolustusvoimien logistiikkalaitos : Sähköinen maksuratkaisu Puolustusvoimille työntekijän omaehtoisen liikunta- ja kulttuuriharrastuksen tukemiseen

05.08.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016018
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 150-370058
Tarjoukset 09.09.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=247936&tpk=562c6796-f43f-492c-aad4-9da9fe72a05b

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0952029-9
Postiosoite:PL 69
Postinumero:33541
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Puhelin:+358 299570343
Sähköpostiosoite:contracts.fdflogcom@mil.fi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.puolustusvoimat.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=247936&tpk=562c6796-f43f-492c-aad4-9da9fe72a05b
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Sähköinen maksuratkaisu Puolustusvoimille työntekijän omaehtoisen liikunta- ja kulttuuriharrastuksen tukemiseen
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut. (92000000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Sähköinen maksuratkaisu henkilöstön liikunta- ja kullttuuripalvelujen tukemiseen valtakunnallisesti Puolustusvoimien käyttöön vuosille 2020-2023. Sähköisellä maksuratkaisulla tarkoitetaan palvelua, jossa edun piiriin kuuluvien henkilöiden hallinta, raportointi ja edun käyttö sekä käytön laajuuden seuranta tapahtuu sähköisin menetelmin. Sähköiseksi maksuratkaisuksi luetaan myös erilaiset prepaid -kortit. Kilpailutuksen perusteella Puolustusvoimien ja valitun toimittajan välille solmitaan neljä (4) vuotta kestävä puitesopimus. Kyseessä on yhden toimittajan kanssa tehtävä puitesopimus Puolustusvoimien kaikkien hallintoyksiköiden/vast (jäljempänä Tilaaja) käyttöön. Palvelu toimitetaan erillisten tilausten perusteella ja laskutetaan Tilaajilta. Ilmoitetut määrät ovat sitoumuksettomia arvioita.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1200000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kattavasti koko Manner-Suomen alue.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Puolustusvoimien logistiikkalaitos (jäljempänä Hankintayksikkö) pyytää tarjousta työntekijän omaehtoisen liikunta- ja kulttuuriharrastuksen tukemiseen kohdennetusta sähköisestä maksuratkaisusta Puolustusvoimille. Kilpailutuksen perusteella Puolustusvoimien ja valitun toimittajan välille solmitaan neljä (4) vuotta kestävä puitesopimus. Kyseessä on yhden toimittajan kanssa tehtävä puitesopimus Puolustusvoimien kaikkien hallintoyksiköiden/vast (jäljempänä Tilaaja) käyttöön. Palvelu toimitetaan erillisten tilausten perusteella ja laskutetaan Tilaajilta. Ilmoitetut määrät ovat sitoumuksettomia arvioita. Puolustusvoimissa työskentelee n. 11 800 virkamiestä ympäri Manner-Suomea yhteensä 26 hallintoyksikössä, joista osa tulee tarjoamaan hankinnan kohteena olevan sähköisen maksuratkaisun henkilöstölleen. Puolustusvoimien henkilöstössä on työssään paljon matkustavia henkilöitä sekä henkilöitä, joiden kotipaikkakunta on eri kuin millä henkilön virkapaikka sijaitsee. Tämän vuoksi sopimuksella ei haluta rajoittaa paikkakuntaa tai paikkakuntia, joissa etua voi käyttää vaan edun on oltava henkilöstön käytössä valtakunnallisesti paikkakunnasta riippumatta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
1200000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
9.9.2019 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.3.2020
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:9.9.2019 14:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakumenettelyn määräaikoja koskevat tarkat tiedot ilmoitetaan hankintapäätöksessä.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
2.8.2019
«« Takaisin