«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Virtain kaupunki : Virtain yhtenäiskoulun uudisrakennuksen rakennusteknisten ja taloteknisten töiden valvontatehtävät

02.08.2019 11:47
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-016000
Tarjoukset 30.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Virtain kaupunki 0206333-9 /
Tekninen toimi
Antti Salminen
Virtaintie 26
34800
Virrat
Puh. +35834851362

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Virtain kaupunki
Y-tunnus 0206333-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tekninen toimi
Yhteyshenkilö Antti Salminen
Postiosoite Virtaintie 26
Postinumero 34800
Postitoimipaikka Virrat
Maa Suomi
Puhelin +35834851362
Sähköpostiosoite antti.salminen@virrat.fi, kirjaamo@virrat.fi
Internet-osoite (URL) www.virrat.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Virtain yhtenäiskoulun uudisrakennuksen rakennusteknisten ja taloteknisten töiden valvontatehtävät
Hankinnan kuvaus

Virtain yhtenäiskoulun uudisrakennuksen rakennusteknisten ja taloteknisten töiden valvontatehtävät.

Virtain yhtenäiskoulun uudisrakennus, bruttoalaltaan noin 7000 m2 kaksikerroksinen hirsikoulu, joka toteutetaan KVR-urakkana ja kilpailutettiin kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Rakennuskohde sijaitsee osoitteessa Rantatie 4, 34800 Virrat.

Tähän hankintaan kuuluvat:

- Rakennusteknisten töiden valvontatehtävät Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelon (RT 16-11121) mukaisesti,

- Talotekniikkatöiden valvontatehtävät Talotekniikkatöiden valvonnan tehtäväluettelon (RT16-11123) mukaisesti,

- Rakennustyön valvojan tehtäviin kuuluu myös rakennustyönturvallisuusasetuksen mukaiset työturvallisuuskoordinaattorin tehtävät.

Tarkemmat tiedot hankkinasta löytyvät liittenä olevasta tarjouspyynnöstä sekä erikseen sähköpostilla tilattavasta liitemateriaalista.

Tarjouspyynnössä esitetyt liitemateriaali toimitetaan tarjoajalle sähköpostilla, samalla liitemateriaalin tilaaja ilmoittautuu laskijaksi.

Tarjouspyyntömateriaalin tilaukset antti.salminen@virrat.fi ja

info@suunnittelutalo.fi .

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Päänimikkeistö
Rakennustöiden valvonta. (71520000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Virrat (K936)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
16.9.2019 - 31.12.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

1. Osallistujien tulee täyttää tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain 1233 / 2006 mukaiset velvoitteet.

2. Osallistujalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset ja teknilliset edellytykset hankkeen saattamiseksi valmiiksi suunnitellussa aikataulussa.

2. Tarjous voidaan sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle hankintalain 105, 80 tai 81 § mukaisin perustein.

Tarjousvertailuun päästäkseen tarjoajan yrityksen tulee täyttää seuraavat

vähimmäisvaatimukset:

· työeläkemaksut ja verot on maksettu

· yritys on merkitty ennakonperintärekisteriin

· yritys on rekisteröity arvonlisäverolliseksi

· yritys on kaupparekisterissä

· yrityksellä on voimassa oleva vastuuvakuutus

· yrityksellä on lainmukainen tapaturmavakuutus

· työntekijöiden terveydenhuolto on järjestetty

· yrityksen liikevaihto on ollut kolmelta viimeiseltä vuodelta vähintään keskimäärin 300 000 EUR alv 0%

· Yrityksellä tulee olla laatujärjestelmä

· Esitetyllä valvojalla tulee olla vähintään yksi (1) yli 3000 brm2 laajuinen uudisrakennuksen valvontareferenssi vastaavana valvojana viimeisen viiden (5)vuoden ajalta.

· yrityksen tulee olla toiminut valvojana hankkeissa, joiden koko on ollut kokonaisarvoltaan vähintään 5 000 000 EUR alv 0% vähintään kaksi (2) kappaletta viimeisen viiden (5) vuoden aikana

· yrityksen tulee olla toiminut projekteissa, jotka on toteutettu KVR-urakkana

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Todistukset joilla edellä vaaditut vaatimukset voidaan todistaa.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Mahdolliset tarjouksen laadintaan liittyvät kysymykset on esitettävä sähköpostitseosoitteeseen kirjaamo@virrat.fi 21.8.2019 klo 16.00 mennessä.

Tilaaja vastaa kysymyksiin 23.8.2019 klo 16.00 mennessä. Vastausosoitteena käytetään tarjoajan tarjouspyyntöasiakirjojen tilaamisen yhteydessä käyttämää sähköpostiosoitetta.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.8.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

3 kk

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyynt rakennustöiden valvonnasta VIRRAT 2.8.2019.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin